Demokritas

Democritus (apie 470 pr. Kr. – 380 pr. Kr.) – graikų filosofas.

Demokritas

SentencijosKeisti

Apie charakterįKeisti

 1. Kieno charakteris tvarkingas, tai ir gyvenimas gerai sutvarkytas.
 2. Tas žmogus, su kuriuo ištikimi draugai ilgai neužsibūna, yra sunkaus charakterio.
 3. Žmonių kilnumas – tai geras jų charakterio bruožas.

Apie darbąKeisti

 1. Bet koks darbas malonesnis už atilsį.
 2. Pirmenybę suteikti darbui, o ne atlygiui už jį – argi tai nėra kelias į tobulumą?
 3. Žodisdarbo šešėlis.

Apie gerumąKeisti

 1. Anokia geradarystė, apie kurią pasakojama kiekvienam sutiktam.
 2. Būti geru žmogumi reiškia ne tik nesielgti neteisingai, bet ir nenorėti taip elgtis.
 3. Žmonės gerais tampa lavindamiesi, o ne iš prigimties.

Apie gėdąKeisti

 1. Daugelis gėdingai besielgiančių sako gražias kalbas.
 2. Gėda uoliai skaičiuoti kitų trūkumus, o į savus nekreipti dėmesio.
 3. Net jei esi vienas pats, nekalbėk ir nedaryk nieko blogo. Pratinkis savęs gėdytis daug labiau negu kitų.

Apie gėrįKeisti

 1. Gėris ir tiesa – tie patys visiems, bet malonumų gali sukelti įvairių.
 2. Jeigu atsirastų tobulas valdovas, dar turėtų pasikeisti viena karta, kol įsivyrautų gėris.
 3. Jeigu kas negeba gėrio valdyti ir deramai su juo elgtis, iš gėrio išauga blogis.

Apie išmintįKeisti

 1. Jaunystės gėrybėsjėga ir grožis, senatvės gėrybės – išminties branda.
 2. Su išmintimi susijusios šios trys ypatybės: priimti neklystamus sprendimus, be riktų kalbėti ir daryti kas pridera.
 3. Tėvo išmintis, aktyvi veikla ir protingas elgesys – geriausias pamokymas vaikams.

Apie moterisKeisti

 1. Moteris daug greičiau linksta į piktas mintis negu vyras.
 2. Moterys, kurios juokiasi akimis, nepalyginti gražesnės už elegantiškas verksnes. Ašaros tiek terodo dorybės, kiek lašėjimas nuo stogo.
 3. Tegu moteris nesamprotauja: tai siaubinga.

Apie nelaimesKeisti

 1. Būti ištikimam nelaimėje – didis dalykas.
 2. Laimėje lengva rasti draugą, o nelaimėje – nepaprastai sunku.
 3. Nelaimėje išlikti ištikimam pareigai – didelis dalykas.

Apie žmogųKeisti

 1. Gamta ir auklėjimas panašūs. Auklėjimas perdaro žmogų ir sukuria jam antrąją prigimtį.
 2. Garbingas ir negarbingas žmogus yra pažįstamas ne tik iš to, ką daro, bet ir iš to, ko nori.
 3. Sąžiningą ir nesąžiningą žmogų pažinsi ne vien iš to, ką jis daro, bet ir iš to, ko jis geidžia.

KitosKeisti

 1. Atsisakyk visų nenaudingų malonumų.
 2. Blogiausia, ką gali išmokti jaunimaslengvabūdiškumo. Nes šio padarinys yra tie malonumai, iš kurių rutuliojasi ydos.
 3. Drąsa sumenkina likimo smūgius.
 4. Gyventi netikusiai, neprotingai, nesantūriai – reiškia ne blogai gyventi, o lėtai mirti.
 5. Gražu, kas saikinga.
 6. Išmintingas nepažįsta nerimo, žmogiškas nepažįsta rūpesčių, narsus nepažįsta baimės.
 7. Iš visų blogybių reikia pasirinkti mažiausiąją.
 8. Jei teisingai elgsies, visi seks tave ir be įsakymų. Jeigu pats neteisingai elgsies, niekas neklausys ir tavo įsakymų.
 9. Jeigu nesijauti pagyrimų vertas, laikyk juos meilikavimu.
 10. Kas atrodo draugas, iš tikrųjų dažnai toks nėra, ir priešingai, kai kurie neatrodantieji draugai, iš tikrųjų yra draugai.
 11. Klaidos priežastis – geresnio varianto nežinojimas.
 12. Kovoti su savom, o ne su kitų ydom – argi tai nėra blogųjų savybių naikinimas?
 13. Maloniausios tos pramogos, kurios rečiausiai pasitaiko.
 14. Man geriau surasti vieną priežastinį paaiškinimą, negu užimti Persijos sostą.
 15. Narsa likimo smūgius daro niekingus.
 16. Narsus ne tik tas, kuris nugali savo priešus, bet ir tas, kuris valdo savo aistras.
 17. Ne iš baimės, bet iš pareigos mes turime vengti blogumų.
 18. Ne kūno jėga ir ne pinigai atneša žmogui laimę, o teisumas ir didi išmintis.
 19. Nesistenk visko žinoti, kad netaptum visų dalykų neišmanėliu. Ne žinojimas, o protas daro žmogų vertingu.
 20. Pavydus žmogus suteikia sau nemalonumų tarsi priešui.
 21. Pinigų godulys, ypač nepasotinamas, slegia daug labiau už vargą, nes kuo didyn norai, tuo daugiau reikmių.
 22. Protingas tas, kuris nesielvartauja dėl to, ko neturi, o džiaugiasi tuo, ką turi.
 23. Reikia įprasti dorybingai elgtis, o ne kalbėti apie dorybes.
 24. Tam, kuriam teko geras žentas, įsigijo sūnų, o kuriam blogas, neteko ir dukters.
 25. Trumpalaikio įniršio metu pamiršti save ir savo tėvus – ar tai nėra apakimas?
 26. Užmiršti savo nuodėmes begėdiška.
 27. Verčiau, būti giriamam nei pačiam girtis.

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –