Nikolas Makiavelis

Nikolas Makiavelis (it.Niccolò Machiavelli, 1469-1527) – italų politinis veikėjas, filosofas, istorikas, rašytojas.

Nikolas Makiavelis

Sentencijos

keisti

Apie žmogų

keisti
 1. Žmogus, kuris visiems nori būti geras, neišvengiamai pralaimės tarp daugybės tų, kurie nėra geri. Todėl jis turi mokytis, kaip nebūti geram, ir šiuo mokėjimu naudotis arba nesinaudoti, priklausomai nuo to, ko reikalauja proga.
 2. Žmones arba reikia patenkinti malonėmis, arba sugniuždyti, nes už menkas skriaudas jie gali atkeršyti, o už dideles – ne.
 3. Žmonės daugiausia sprendžia remdamiesi matomais dalykais negu pojūčiais, nes matyti gali kiekvienas, o jausti – ne visi. Kiekvienas mato, koks tu atrodai, bet mažai kas išmano, koks tu iš tikrųjų.
 4. Žmonės greičiau užmiršta tėvo mirtį negu turto nuostolį.
 5. Žmonės lengvesne širdimi užgauna tuos, kurie žadina meilę, negu tuos, kurie kelia baimę...
 6. Žmonės tokie paiki ir taip paiso šios akimirkos poreikių, jog melagis visada atras tokį, kuris leisis apmulkinamas.
 1. Bendra visų žmonių yda – per giedrą negalvoti apie audrą.
 2. Bet kokia permaina kloja kelią kitoms permainoms.
 3. Dorovės taisyklės yra technikos taisyklės, susijusios su priemonėmis šiems tikslams pasiekti. Be to, joms reikia naudotis, todėl, kad visi žmonės yra kaip nors sugedę. Galime bet kuriuo metu netesėti pažado ar sulaužyti susitarimą, jei tai mums patiems bus naudinga, nes egzistuoja tokia prielaida, kad visi žmonės yra nedori, o tie, su kuriais bendrauji, gali bet kuriuo metu sulaužyti pažadus, jei tik jiems tai naudinga.
 4. Geriausia tvirtovė – tai nebūti neapkenčiamam liaudies: jei liaudis tavęs neapkenčia, negelbės jokios tvirtovės.
 5. Gerbti reikia tą, kuris dosnus, o ne tą, kuris gali būti dosnus.
 6. Ginklo dera griebtis paskiausiai, kai kitų priemonių nepakanka.
 7. Išmintingas žmogus visuomet turi rinktis didžių žmonių išbandytus kelius ir sekti pačiais įžymiausiais. Jeigu jis ir nepasieks jų didybės, bent jį bus palietęs šioks toks atspindys.
 8. Karus pradeda, kai nori, tačiau baigia, kai gali.
 9. Klysta, kas mano, kad naujos geradarystės gali priversti didžiūnus užmiršti senas skriaudas.
 10. Mano sąžiningumo ir ištikimybės liudininkas – mano neturtingumas.
 11. Norint valdyti daugybę žmonių, verčiau būti humaniškam negu išdidžiam, gailestingam negu žiauriam.
 12. Perkamą, o ne dvasios taurumu ir didybe pelnytą draugystę galima įsigyti, bet negalima jos išsaugoti ir ja pasiremti sunkią akimirką.
 13. Piliečių žudynėmis, draugų išdavimu, neištikimybe, žiaurumu ir veidmainiškumu galima paimti valdžią, bet jokiu būdu ne nusipelnyti šlovę.
 14. Ten, kur yra milžiniškas noras, negali būti didžiulių sunkumų.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –