Sentencijos

keisti
 1. Didelė jėgaliaudies nuomonė. – Aischilas.
 2. Dirbti liaudžiai – štai neatidėliotinas uždavinys. – V. Hugo.
 3. Galima kvailinti dalį liaudies visą laiką, galima kvailinti visą liaudį tam tikrą laiką, tačiau negalima kvailinti visą laiką visos liaudies. – A. Linkolnas.
 4. Geriausia grandinė tarp liaudies ir valdovo yra gerovė. – Napoleonas Bonapartas.
 5. Įsižiūrėkite į liaudies gelmes ir pamatysite tiesą. – V. Hugo.
 6. Įstatymas, išleistas neatsižvelgiant į sąlygas, kuriomis gyvena liaudis, nebus veiksmingas. – Kung Sun Jangas.
 7. Jei liaudis stipresnė už įstatymą, šalyje viešpatauja savivalė. O jei įstatymas už liaudį stipresnis, didėja armijos galia. – Kung Sun Jangas.
 8. Jei titulai lengvai gaunami, liaudis nei tų aukščiausių, nei jokių kitų nevertina. – Kung Sun Jangas.
 9. Jei valdovas gerbia papročius, jam lengva valdyti liaudį. – Konfucijus.
 10. Kad ir kaip imperatoriai kvailiotų, visada kliūva liaudžiai. – Horacijus.
 11. Liaudies pritarimas – blogio įrodymas. – Seneka.
 12. Liaudis niekuomet neišsirinks tinkamų įstatymų leidėjų. – Napoleonas Bonapartas.
 13. Liaudis turi ginti įstatymus kaip savo tvirtovę, kaip savo apsauginę sieną. – Heraklitas.
 14. Liaudį galima engti, bet sugniuždyti jos neįmanoma.– J. V. Gėtė.
 15. Liaudžiai reikia triukšmingų švenčių; mulkiai mėgsta triukšmą, o mulkių yra daugybė. – Napoleonas Bonapartas.
 16. Muzikaliaudies poreikis. – L. van Bethovenas.
 17. Neilgaamžė ta valdžia, kuri valdo liaudies nenaudai. – Seneka.
 18. Panaudoti dalį liaudies tam, kad laikytų pažabotą kitą dalį liaudies, – sena despotų priemonė. – T. Džefersonas.
 19. Papirkti liaudies neįmanoma, bet kartais pavyksta ją apgauti. – Ž. Ž. Ruso.
 20. Po duonos liaudžiai svarbiausia – mokykla. – Ž. Ž. Dantonas.
 21. Šviesti liaudį – vadinasi, didinti jos dorovingumą, mokyti ją rašto – vadinasi, ją civilizuoti. Kasdien skaitomos geros knygos tarsi liepsna tirpdo šiurkštumą. – V. Hugo.
 22. Tauriausias ir būdingiausias mūsų liaudies bruožas – teisingumas ir jo troškimas. – F. Dostojevskis.
 23. Tik ta visuomenė, kurioje liaudis turi aukščiausią valdžią, yra tikra laisvės buveinė. – Ciceronas.
 24. Visuomenė pripažįsta ir vertina tik realiai įrodytas dorybes... Kas nori žinoti tikrąją savo vertę, tepaklausia liaudies, vadinasi, tegu atsiduoda jos teismui. – K. A. Helvecijus.
 25. Žmonėms, kurie bandė keisti pasaulį, niekada tas nepavykdavo kreipiantis į vadus, bet pavykdavo išjudinant liaudies mases. Pirmoji priemonė yra pagrįsta intrigomis ir duoda tik antraeilius rezultatus. Antroji yra skirta genijams, ir ji keičia pasaulio veidą. – Napoleonas Bonapartas.