Pjeras Ogiustenas Bomaršė

Pjeras Ogiustenas Bomaršė (pranc.Pierre de Beaumarchais; (1732-1799) – prancūzų dramaturgas.

Pjeras Ogiustenas de Bomaršė

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Ateina amžius, kai dori žmonės atleidžia vieni kitiems klaidas, ankstesnes silpnybes, ir švelnus prisirišimas pakeičia audringas aistras, pernelyg juos skyrusias.
 2. Baikštų žmogų stumdo kiekvienas perėjūnas.
 3. Gyventi – tai kovoti, kovoti – tai gyventi.
 4. Kadangi proto negalima pažeminti, jam keršijama persekiojant.
 5. Kai pasiduodi siaubo baimei, pajunti baimės siaubą.
 6. Ką nors tvirtinti, negalint to juridiškai įrodyti, reiškia šmeižti.
 7. Kiekvienas žmogus yra kieno nors vaikas.
 8. Kvailumas ir pasipūtimas neatskiriami draugai.
 9. Nemaža laimė šeimai – išvyti iš jos niekšą.
 10. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, praktiškumo reikia ne mažiau kaip žinių.
 11. Pataisyti žmones galima tik parodžius juos tokius, kokie jie yra iš tikrųjų.
 12. Pavydas – viso labo kvailas išdidumo kūdikis arba bepročio liga.
 13. Prigimtis pasakė moteriai: būk graži, jeigu gali, išmintinga, jeigu nori, o apdairi būti privalai.
 14. Skubu pasišaipyti iš visko, nes kitaip man tektų pravirkti.
 15. Visada man atrodė, kad vienas didžiausių laimėjimų, kuriuo gali didžiuotis protingas žmogus, – sugebėjimas narsiai įveikti patį save.