Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Aš niekada nemaniau, kad patogumas ir laimė yra kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas – tokius moralinius idealus aš vadinu „kiaulidės idealais“; idealai, kurie vedė mane gyvenimo keliu ir laikas nuo laiko suteikdavo energijos drąsiai sutikti gyvenimą, buvo geranoriškumas, grožis ir tiesa. – A. Einšteinas.
 2. Būtent toks ir yra gyvenimo tikslas: gyventi taip, kad ir po mirties liktum gyvas. – M. Džalilis.
 3. Charakteris – energingas siekimas užsibrėžtų tikslų. – J. V. Gėtė.
 4. Dauguma tikslo siekiančių žmonių linkę verčiau kartą labai pasistengti, negu atkakliai eiti pasirinktu keliu; tingėdami ir blaškydamiesi jie dažnai praranda savo geriausių sumanymų vaisius ir leidžiasi aplenkiami tų, kurie iškeliavo vėliau už juos ir ėjo lėčiau, bet nesustodami. – Ž. de la Briujeras.
 5. Didieji protai kelia sau tikslus; kiti vadovaujasi troškimais. – V. Irvingas.
 6. Didžių tikslų siekiantis žmogus turi ir didį charakterį, darantį jį švyturiu kitiems. – G. Hėgelis.
 7. Gyvenimas be tikslo yra klaidžiojimas. – Seneka.
 8. Gyvenimo tikslas – išreikšti save. – O. Vaildas.
 9. Gyvenimo tikslas yra tikslingas gyvenimas. – R. Šarma.
 10. Gyvenimo tikslas, jeigu jis yra – nuolatinis pagundų ieškojimas. – O. Vaildas.
 11. Ir lėčiausiai akylai tikslo siekiantis žmogus eina greičiau už klydinėjantį be tikslo. – G. E. Lesingas.
 12. Išsirink aiškų pagrindinį gyvenimo tikslą ir tada derink prie jo visą savo veiklą. – B. Treisis.
 13. Yra žmonių, kurie gyvena be jokio tikslo, praslenka pasaulyje kaip šapelis upėje: jie neina, juos neša. – Seneka.
 14. Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu o ne su kitais žmonėmis ar daiktais. – A. Einšteinas.
 15. Jeigu neturi tikslo, tai nieko neveiki, ir nepadarai nieko reikšminga, jei tikslas menkas. – D.Didro.
 16. Joks tikslas nėra toks kilnus, kad pateisintų negarbingas priemones. – A. Einšteinas.
 17. Kad būtumėte gyvenime sėkmingi, turite išmokti siekti vieno pagrindinio ilgalaikio savo tikslo ir žongliruoti dviem trim trumpalaikiais arba vidutinės trukmės siekiais vienu metu. – Z. Ziglaras.
 18. Kad sukiltų visos žmogaus jėgos, privalu užsibrėžti kokį nors kilnų, įkvepiantį tikslą. – Ž. E. Renanas.
 19. Kai egoistinė laimė yra vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas labai greitai tampa be tikslo. – R. Rolanas.
 20. Kas eina palengva, neskubėdamas, tam joks kelias neprailgs, kas kantriai ruošiasi kelionei, tas tikrai prieis tikslą. – Ž. de la Briujeras.
 21. Kiekvienas žmogus atskirai ir visi kartu, galima sakyti, turi tam tikrą tikslą, kurio siekdami, jie kažką renkasi ir kažko vengia. – Aristotelis.
 22. Kilnūs tikslai, nors ir nepasiekiami, mums brangesni už žemus tikslus, nors ir pasiektus. – J. V. Gėtė.
 23. Kuo lengviau pasiekiamas tikslas, tuo mažiau jo siekiama. – Plinijus Jaunesnysis.
 24. Laikydami priemones tikslu, žmonės nusivilia savimi ir kitais, todėl iš visos jų veiklos nieko neišeina arba išeina priešingai, negu jie siekia. – J. V. Gėtė.
 25. Laimingo gyvenimo esmė yra tvirta ramybė ir nepajudinamas tikėjimas, o žmonės ieško progų nerimti ne nešdami savo naštą, o vilkdami savo naštą pavojingais gyvenimo keliais. Todėl jie nuolatos tolsta nuo tikslo ir kuo daugiau stengiasi, tuo labiau kliudo sau. Čia taip bėgant labirintu, skubantieji susipainioja. – Seneka.
 26. Mano tikslastiesa, mano padėjėjas – dorovingumas, mano atrama žmogiškumas, mano atokvėpis – menai. – Konfucijus.
 27. Mus vilioja aukštuma, bet ne laiptai į ją: žvelgdami į viršūnę mes norėtume eiti į ją lyguma. – J. V. Gėtė.
 28. Nesigręžiokite atgal, kai jau beveik pasiekėte tikslą. – Publijus Siras.
 29. Netekti gyvybės – menkas dalykas <...> bet matyti, kaip mūsų gyvybė netenka prasmės, kaip nyksta mūsų gyvenimo tikslas – štai kas napakeliama. Neįmanoma gyventi be tikslo. – A. Kamiu.
 30. Nė dienos nenukrypk nuo savo tikslo – štai būdas prailginti laiką, be to, būdas labai geras, nors naudotis juo ir nelengva. – G. K. Lichtenbergas.
 31. Nėra tokio kilnaus tikslo, kuris pateisintų negarbingas priemones. – A. Einšteinas.
 32. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, praktiškumo reikia ne mažiau kaip žinių. – P. O. Bomaršė.
 33. Pasiekti tikslą yra taip pat blogai, kaip ir niekada jo nepasiekti. – Konfucijus.
 34. Persistengti – nereiškia pasiekti tikslą. – O. de Balzakas.
 35. Pirma, nedaryk nieko be priežasties ir tikslo. Antra, nedaryk nieko, kas neduotų naudos visuomenei. – M. Aurelijus.
 36. Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės, tik ateitis – mūsų tikslas. Tad niekuomet negyvename, bet tikimės gyventi, ir visuomet turėdami galimybę būti laimingi, niekuomet ja nepasinaudojame. – B. Paskalis.
 37. Savo tikslu pasirinkime aukščiausiąjį gėrį, prie kurio veržtumės, į kurį žvelgtume atlikdami kiekvieną darbą – kaip jūrininkai, nusakantys kryptį pagal kurią nors žvaigždę. – Seneka.
 38. Sėkmė yra pasekmė, bet tai neturi būti tikslas. – G. Floberas.
 39. Sėkmės paslaptis – tai tikslo pastovumas. – B. Dizraelis.
 40. Teisindamiesi neretai įtikinėjame save, kad nepajėgiame pasiekti tikslo; iš tikrųjų esame ne bejėgiai, o bevaliai. – F. de Larošfuko.
 41. Tik pasiekę tikslą sužinome, kad kelias buvo tinkamas. – P. Valeri.
 42. Tikslas yra ne būti geresniam už kitą, bet būti geresniam už ankstesnį save. – Dalai Lama XIV.
 43. Tikslas turi būti laimė, kitaip ugnis nedegs pakankamai ryškiai, varomoji jėga nebus pakankamai galinga – ir sėkmė nebus visiška. – T. Dreizeris.
 44. Tikslo atkakliai siekiantis žmogus susiranda priemonių, o jei negali jų rasti, sukuria. – V. E. Čeningas.
 45. Tikslo siekimas yra viena svarbiausių sėkmės gyvenime sąlygų, nesvarbu, kokio tikslo yra siekiama. – Dž. D. Rokfeleris II.
 46. Turėk tikslą visam gyvenimui, tikslą tam tikram savo gyvenimo tarpsniui, tikslą tam tikram laikui, tikslą metams, mėnesiui, savaitei, dienai, valandai ir minutei, aukok mažesnius tikslus dėl didesnių. – L. Tolstojus.
 47. Tvirta, sąmoninga, tikra valia pirmiausia susijusi su įsitikinimu, kad tikslas bus pasiektas. – J. V. Gėtė.
 48. Tvirtas ketinimas pasiekti kokį nors tikslą – jau siekiamo tikslo pusiaukelė. – V. Humboltas.
 49. Tvirto charakterio žmogus yra tas, kuris, pirma, užsibrėžia labai turiningus tikslus ir, antra, atkakliai siekia tų tikslų, nes jo individualybė nustotų egzistuoti, jei jis būtų priverstas jų atsisakyti. – G. V. F. Hėgelis.
 50. Užuojauta – blogas palydovas, bet dar blogiau, kai ji tampa tikslu. – E. M. Remarkas.
 51. Žmogui reikia tikslo – ir jis veikiau norės nieko, nei išvis atsisakys norėti. – F. Nyčė.
 52. Žmogus, jei nežino, ko nori, blaškosi net lygiausiame kelyje, o štai vedamas tikslo jis tvirtai juda pirmyn nekreipdamas dėmesio į sunkumus. – T. Karlailis.
 53. Žmogus sutvertas laimei, ir laimė yra visų jo darbų tikslas. – Aristotelis.

Antikiniai posakiai

keisti

Tantalo kančios.

 • Nepakeliamos kančios dėl to, kad trokštamas tikslas yra arti, o jį pasiekti neįmanoma. Tantalas – sen. graikų mitų personažas – Lydijos ar Frygijos Sipilo miesto karalius, užrūstinęs dievus, už tai pasmerktas Hade kentėti amžiną badą ir troškulį.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Tikslas pateisina priemones.
 1. Dievas su tais, kurie kantriai siekia savo tikslo.
 1. Viskas žemėje turi savo tikslą, kiekviena liga – vaistus, kurie ją gydo, o kiekvienas žmogus – paskirtį.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas tikslas