Sentencijos

keisti
  1. Dorovė yra mokslas apie žmonių tarpusavio santykius ir priedermes, išplaukiančias iš šių santykių. – P. A. Holbachas.
  2. Doroviniai aforizmai glaustai nusako žmogaus priedermes, gyvenimo išmintį, požiūrį, apibrėžia tvirtus dvasinės sferos pagrindus, palaiko žmogaus veiklos ir pažinimo principus. – G. V. F. Hėgelis.
  3. Kaip nuostabu būtinai kasdien atlikti nedidelę priedermę. – E. Delakrua.
  4. Kaip pažinti save? Anaiptol ne stebėjimu, o tik veiksmais. Pabandyk atlikti savo priedermę, ir tuoj pat save pažinsi. – J. V. Gėtė.
  5. Pareigos supratimas, prikaustantis žmogų prie jo priedermių, yra ne kas kita, kaip suvokimas aukštesnio intereso, įveikiančio žemesnius interesus. – Dž. Bentamas.
  6. Pirmoji žmogaus priedermė – nugalėti baimę. – T. Karlailis.
  7. Slopinti savo pareigingumą, nepripažinti priedermių, o reikalauti sau visų teisių, yra tik kiaulystė. – F. Dostojevskis.
  8. Visi žmonės gimsta kokiam nors darbui. Vsi žeme vaikščiojantieji turi savo priedermes gyvenime. – E. Hemingvėjus.