Polis Anri Holbachas

Polis Anri Holbachas (pranc. Paul Henri Thiry d’Holbach, (1723-1789) – prancūzų filosofas.

Polis Anri Holbachas

SentencijosKeisti

  1. Būtinas savitarpio ryšys vadinamas dorovine pareiga, dorovine prievole.
  2. Darydamas bloga, pasiduodamas aistroms, kenkdamas panašiems į save, atsisakydamas daryti jiems gera, slopindamas savyje gailestingumą, kiekvienas žmogus, kurio protas dar nėra visiškai aptemęs, labai gerai supranta, kad kiti žmonės jo nekenčia, kad jis turi saugotis jo priešiškumo, jis gėdijasi užsitraukti kitų žmonių panieką bei neapykantą; jis nuolatos jaučiasi esąs reikalingas jų pagalbos; patirtis rodo, jog slapčiausios jo ydos kenkia jam pačiam; jam be paliovos tenka būgštauti, kad jo nusikaltimai bei slaptos ydos atsitiktinai neiškiltų aikštėn; visi šie vaizdiniai ir gimdo gailestį bei sąžinės graužimą net tų žmonių, kurie netiki pomirtinio gyvenimo chimera.
  3. Tik minties laisvė gali išauklėti kilniaširdžius ir taurius žmones.
  4. Žmogus nelaimingas dėl to, kad nepažįsta gamtos.