Sentencijos

keisti
  1. Apie dorovines žmogaus savybes dera spręsti ne iš atskirų jo pastangų, o iš kasdieninio gyvenimo. – B. Paskalis.
  2. Dvi savybėsgerumas ir kuklumas – niekada neturėtų žmogaus varginti. – R. L. Stivensonas.
  3. Dorybė, gerumas, taurumas – tai tokios savybės, kurių žmogus linki kitiems, kad galėtų juos mulkinti. – E. M. Remarkas.
  4. Galvok apie savo dabartines gerąsias savybes, kurių kiekvienas turi; negalvok apie savo buvusias nesėkmes – visi jų yra patyrę. – Č. Dikensas.
  5. Įžvalgiausi stebėtojai ir išmintingiausi mąstytojai – visada atlaidžiausi teisėjai; tik vienišas mizantropas, draskomas įsivaizduojamų kančių, yra linkęs nuvertinti gerąsias žmogaus savybes ir išpūsti blogąsias. – H. T. Boklis.
  6. Jei norite savimi didžiuotis, tai didžiuokitės nors tomis savybėmis ir gabumais, kurių neturite. Jūsų tuščiagarbiškumas tada būtų paviršutiniškas. – G. K. Čestertonas.
  7. Kvailiai pastebi vien žmonių klaidas ir nekreipia dėmesio į gerąsias jų savybes. Jie panašūs į muses, kurios nori tūpti vien ant karščiuojančios kūno dalies. – Abul Faradžas Baras Ėbrėjus.
  8. Ne tokios juokingos žmonių turimos savybės, kaip tos, į kurias jie pretenduoja. – F. de Larošfuko.
  9. Nuostabiausios savybės: tesėti pažadą, nevėluoti į sutartą susitikimą ir laiku atsisveikinti. – A. Klints.
  10. Tikrosios žmogaus savybės išryškėja tik tada, kai ateina laikas jas atskleisti, įrodyti praktiškai. – L. Fojerbachas.