SentencijosKeisti

  1. Apie dorovines žmogaus savybes dera spręsti ne iš atskirų jo pastangų, o iš kasdieninio gyvenimo. – B. Paskalis.
  2. Dvi savybėsgerumas ir kuklumas – niekada neturėtų žmogaus varginti. – R. L. Stivensonas.
  3. Dorybė, gerumas, taurumas – tai tokios savybės, kurių žmogus linki kitiems, kad galėtų juos mulkinti. – E. M. Remarkas.
  4. Galvok apie savo dabartines gerąsias savybes, kurių kiekvienas turi; negalvok apie savo buvusias nesėkmes – visi jų yra patyrę. – Č. Dikensas.
  5. Jei norite savimi didžiuotis, tai didžiuokitės nors tomis savybėmis ir gabumais, kurių neturite. Jūsų tuščiagarbiškumas tada būtų paviršutiniškas. – G. K. Čestertonas.
  6. Kvailiai pastebi vien žmonių klaidas ir nekreipia dėmesio į gerąsias jų savybes. Jie panašūs į muses, kurios nori tūpti vien ant karščiuojančios kūno dalies. – Abul Faradžas Baras Ėbrėjus.
  7. Nuostabiausios savybės: tesėti pažadą, nevėluoti į sutartą susitikimą ir laiku atsisveikinti. – A. Klints.