Klaida

nesąmoningas nukrypimas nuo taisyklės, tiesos.
(Nukreipta iš Klaidos)

Klaida – nesąmoningas nukrypimas nuo taisyklės, tiesos.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Apgailėtina klaida – manyti, kad fiziniai pratimai kenkia protiniam darbui. Tarytum šie du dalykai neturėtų eiti kartu, tarytum vienas neturėtų vadovauti kitam. – Ž. Ž. Ruso.
 2. Apsirikti gali ir išmintingas. Neprisipažinti apsirikęs gali tik kvailys. – Ciceronas.
 3. Ateina amžius, kai dori žmonės atleidžia vieni kitiems klaidas, ankstesnes silpnybes, ir švelnus prisirišimas pakeičia audringas aistras, pernelyg juos skyrusias. – P. O. Bomaršė.
 4. Atsimink, kad pakeisti savo nuomonę ir vadovautis tuo, kas padeda ištaisyti klaidą, yra didesnė laisvė, negu atkakliai laikytis klaidos. – M. Aurelijus.
 5. Būti apdairiam – nereiškia klaidų niekada nedaryti, svarbu klaidų nekartoti. – K. N. Bouvis.
 6. Daug lengviau surasti klaidą negu tiesą. – J. V. Gėtė.
 7. Daugelis žmonių laiko dorybe veikiau savo klaidų gailėtis negu stengtis jų išvengti. – G. K. Lichtenbergas.
 8. Didelė klaida rodytis didesniu, negu tu esi iš tikrųjų, ir vertinti save mažiau, negu vertas. – J. V. Gėtė.
 9. Didžiausia auklėjimo klaida – per didelis skubotumas. – Ž. Ž. Ruso.
 10. Didžiausia gyvenimo dalis praeina mums darant klaidas, didelė – nieko neveikiant, o visas gyvenimas – darant ne tai, ką reikia. – Seneka.
 11. Didžiausia klaida gyvenime – tai nuolatinė baimė suklysti. – E. G. Habardas.
 12. Drovumas gali tikti visur, tik ne pripažįstant savo klaidas. – G. E. Lesingas.
 13. Gaila, jog negyvename taip ilgai, kad galėtume pasimokyti iš savo klaidų. – Ž. de la Briujeras.
 14. Gyvenime žmogus neturi daryti tik vienos klaidos: patikėti, kad blogiausios dienos jau praėjo. – R.Gavelis.
 15. Ir klaida būna naudinga, kol esame jauni; kad tik nesinešiotume jos iki senatvės. – J. V. Gėtė.
 16. Išminčius mokosi iš kitų klaidų. Kvailys – iš savųjų. – Konfucijus.
 17. Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad jų niekada nevargina jokios protingos mintys. – J. V. Gėtė.
 18. Jei iš gyvenimo išbrauktum visas klaidas, gali likti tik parašas. – Konfucijus.
 19. Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų. – R. Tagorė.
 20. Jeigu gali pamokyti klystantį, pamokyk; jei negali, atmink, jog tam tau duotas atlaidumas. – Markas Aurelijus.
 21. Kai žmogus klysta, gali bet kas pastebėti; kai jis meluoja, ne kiekvienas pastebės. – J. V. Gėtė.
 22. Kas daug kam ryžtasi, tas neišvengiamai dažnai klysta. – Menandras.
 23. Kas nuodugniai tiria savo sielą taip dažnai pastebi klystąs, kad norom nenorom tampa kuklus. Jis jau nesididžiuoja savo išprusimu, jis nemano esąs pranašesnis už kitus. – K. A. Helvecijus.
 24. Kiekvienas, niekada nesuklydęs, niekada nebandė kažko naujo. – A. Einšteinas.
 25. Klaidos dovanotinos, jei turi jėgų prisipažinti klydęs. – F. de Larošfuko.
 26. Klaida tėra klaidingo manymo rezultatas, bet atkaklus jau pastebėtos klaidos laikymasis yra silpno charakterio požymis. – K. N. Bouvis.
 27. Klaida santykiauja su tiesa kaip miegas su pabudimu. Busdamas iš klaidos, žmogus su nauja jėga krypsta į tiesą. – J. V. Gėtė.
 28. Klaida – tai pasąmonės troškimas. – Z. Froidas.
 29. Klaidą aptikti kur kas lengviau negu tiesą. Klaida plyti paviršiuje, ir ją pastebi iš karto, o tiesa slypi giliai, ir ne kiekvienas gali ją atrasti. – J. V. Gėtė.
 30. Klaidos yra atradimų vartai. – Dž. Džoisas.
 31. Klaidos yra ne mene, o menininkuose. – I. Niutonas.
 32. Klaidos priežastis – geresnio varianto nežinojimas. – Demokritas.
 33. Klaidų ar netinkamų veiksmų nesidrovėk. Niekas taip nepamoko, kaip savos klaidos suvokimas. Tai viena iš svarbiausių saviauklos priemonių. – T. Karlailis.
 34. Klaidų darymas nėra blogiausia. Blogiausia – jų slėpimas. – B. Brechtas.
 35. Klysta kiekvienas, klaidos neišsižada tik beprotis. – Ciceronas.
 36. Klysti galima įvairiai, teisingai pasielgti galima tik vienu būdu, dėl to klysti lengva, o gerai elgtis sunku; lengva šauti pro šalį, sunku pataikyti į taikinį. – Aristotelis.
 37. Klysti – žmogiška (lot. humanum errare est). – Ciceronas.
 38. Klysti – žmogiška, suversti kaltę kompiuteriui – dar žmogiškiau. – R. Orbenas.
 39. Kuo didesnė klaida, tuo didesnis tiesos triumfas. – F. Šileris.
 40. Kvailiai pastebi tik žmonių klaidas ir nekreipia dėmesio į jų dorybes. Jie panašūs į muses, kurios tykoja tūpti tik ant karščiuojančios kūno dalies. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 41. Laikas nutrina klaidą ir nugludina tiesą. – G. de Levisas.
 42. Laimingas tas, kuris nuolat pastebi savo klaidas ir nuolat stengiasi jų atrasti; toks žmogus pasieks tobulybę. – N. Gogolis.
 43. Menkos neatitaisomos klaidos netrukus gali virsti didelėmis ydomis. – Seneka.
 44. Mes dažnai, kaip tyčia padarome tai, ko labiausiai saugomės. Ir tuomet klaida esti daug sunkiau atitaisoma. – V. Mykolaitis-Putinas.
 45. Mes geriau suvokiame savo elgesio negu mąstymo klaidas. – J. V. Gėtė.
 46. Mes mieliau pripažįstame savo elgesio klaidas negu mąstymo. – Volteras.
 47. Mes ne visada apsaugoti nuo klaidų, dėl kurių juokiamės iš kitų. – Z. Froidas.
 48. Naujai tiesai žalingiausios senos klaidos. – J. V. Gėtė.
 49. Ne klaidos taisymas, o atkaklus jos laikymasis žemina bet kurio žmogaus ar žmonių organizacijos garbę. – B. Franklinas.
 50. Nekalbėkite žmogui apie jo klaidas tiesiogiai, ypač prie kitų žmonių. – E. Karnegis.
 51. Nėra didesnio begėdiškumo kaip skelbti tiesa teiginį, kurio klaidingumas neabejotinas. – U. al Maalis.
 52. Nėra tokio klaidingo sprendimo, kuris nebūtų arba mūsų aistrų, arba mūsų tamsumo padarinys. – K. A. Helvecijus.
 53. Niekas taip neužkrečia kaip klaida, palaikoma garsaus vardo. – Ž. de Biufonas.
 54. Nuo mažų klaidų lengva pereiti prie didelių ydų. – Seneka.
 55. Patirtis rodo, kad žmogus laiko klystančiu kiekvieną skirtingų požiūrių žmogų ir netikusia kiekvieną knygą, nesutampančia su jo pažiūromis. – K. A. Helvecijus.
 56. Prastuolis savo klaidas spalvingai padabina. – Konfucijus.
 57. Priešininkas, parodantis mūsų klaidas, kur kas naudingesnis už jas slepiantį draugą. – L. da Vinčis.
 58. Priversi žmogų skubėti, vadinasi, išprovokuosi jį klaidoms. – B. Moestlis.
 59. Stenkis savo klaidas ne žodžiais dangstyti, o gydyti smerkimu. – Pitagoras.
 60. Sunki klaida dažnai prilygsta nusikaltimui. – Seneka.
 61. Taktas yra tylus susitarimas nematyti kits kito klaidų ir netaisyti jų. – E. M. Remarkas.
 62. Tas, kuris mano, kad gali apseiti be kitų, labai klysta; bet tas, kuris mano, kad kiti negali be jo apseiti, klysta dar skaudžiau. – F. de Larošfuko.
 63. Tiesos įtikinimo galia tokia, kokios neturi nei klaidos, nei melas. – A. Fransas.
 64. Tiesos senos, o klaidos visada naujos: vietoj senų klaidų daromos naujos. – J. Rainis.
 65. Turėkite galvoje, kad iš nežinojimo niekada nekyla blogybės; pražūtinga tik klaida. O klysta žmonės ne dėl to, kad nežino, bet dėl to, kad vaizduojasi žiną. – Ž. Ž. Ruso.
 66. Viena iš pačių pražūtingiausių mūsų klaidų – blogai atlikti gerus darbus. – V. Penas.
 67. Vienintelė tikra klaida – neištaisyti savo praeities klaidų. – Konfucijus.
 68. Visi mes klystame. Vieni daugiau, kiti – visą laiką. – Dž. R. Lovelis.
 69. Visi žmonės klysta, bet didieji žmonės ir prisipažįsta klydę. – B. Fontenelis.
 70. Visos aistros verčia mus klysti, bet pačias juokingiausias klaidas verčia daryti meilė. – F. de Larošfuko.
 71. Visų didžiausia klaida ta, kad žmogus laiko save absoliučiai neklystančiu. – T. Karlailis.
 72. Žmogaus egzistavimas turbūt yra klaida. – A. Šopenhaueris.
 73. Žmogui būdinga klysti, o mulkiui – užsispirti dėl savo klaidos. – Ciceronas.
 74. Žmogus gali klysti. Klaida nelaikoma apgaule... Teisingas reikalas nežus ir dėl kelių klaidų. Bent jau idėja, kuria viskas grindžiama, liks nepajudinama. Nepavyks vienas žingsnis – pavyks kitas. – F. Dostojevskis.
 75. Žmogus yra tik Dievo klaida? Ar Dievas tik žmogaus klaida? – F. Nyčė.
 76. Žmogus, nedarantis klaidų, paprastai nedaro nieko. – W. Magee.
 77. Žmonės lengviau atleidžia savo bendradarbiams jų klaidas, bet ne pranašumą. – V. Lacis.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Atvira sąmonė padaro žalos tiktai tiems, kurie bijo savo paties klaidų.
 2. Kai tavo artimas klysta, tu rodai pirštu, bet kai tu klysti, tu slepiesi.
 3. Žmogus, kuris niekada nepripažįsta savo klaidų, niekada nepažins taikos.
 1. Kiekvienas pateisina savo klaidą dėl laikotarpio (kaltina, kad buvo blogi laikai).
 2. Klaidos yra grubios, kur meilė smulki.
 3. Klysti yra žmogiška – atleisti yra dieviška.
 4. Mes visi darome klaidas.
 1. Be ištikimo draugo nesužinosi, kokias klaidas tu darai.
 2. Daug žodžių – daug klaidų.
 3. Kai žmogus daro gera, jo buvusios klaidos pamirštamos.
 4. Padaryti klaidąnusižengimas, nepripažinti klaidos – nusikaltimas.
 5. Visi arkliai klumpa, visi žmonės klysta.
 1. Gudrus svetimas klaidas suskaityti, kvailas, kai reikia savo nors vieną pamatyti.
 2. Skubėjimasklaidų tėvas.
 1. Karas neduoda galimybės pakartoti klaidą.
 2. Kare negalima sau leisti šiurkščiai suklysti dukart.
 3. Klaidingas vienu atžvilgiu – niekada nevertas pilno pasitikėjimo.
 4. Nėra žmogaus be klaidų.
 5. Tie, kurie pastebi kitų klaidas, bet nemato savo – yra išmintingi kitiems, bet kvailiai patys sau.
 1. Architektas klaidas maskuoja fasadu, gydytojas – žeme, o virėjas – padažu.
 1. Labiau mylėk tą, kuris nuolat prikiša tavo klaidas, negu tą, kuris nuolat tave giria.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas klaida