Sentencijos

keisti
  1. Gyvenimas neatleidžia silpnumo. – A. Hitleris.
  2. Įniršissilpnumo požymis. – A. Diuma (tėvas).
  3. Jeigu tu pakankamai stiprus, nesigėdyk apsimesti silpnu. – P. Koeljas.
  4. Kuklumas, kylantis iš silpnumo, – ne dorybė. – A. Kunanbajevas.
  5. Narsusis paprastai kenčia nedejuodamas, o silpnasis – ir nekentėdamas dejuoja. – P. Buastas.
  6. Nedėkingumassilpnumo atmaina. Didieji žmonės niekad nebūna nedėkingi. – J. V. Gėtė.
  7. Pripažinęs savo silpnumą, žmogus tampa stiprus. – O. de Balzakas.
  8. Šiurkštumas – tai dvasios silpnumas. – M. fon Ebner-Ešenbach.
  9. Tie, kuriuos mes mylime, brangūs mums ne savo stiprybe, o silpnumu. – V. S. Moemas.
  10. Žiaurumas visuomet susijęs su beširdiškumu ir silpnumu. – Seneka.