Pjeras Buastas (pranc.Pierre Claude Victor Boiste; 1765-1824) – prancūzų leksikografas.

Sentencijos

keisti

Apie žmogų

keisti
 1. Žmogus būna žmogumi tik todėl, kad mąsto.
 2. Žmonės, manantys, kad pinigai viską gali, patys gali viską padaryti už pinigus.
 3. Žmonės pradeda ginčytis todėl, kad vienas kito nesupranta, ir baigia vienas kito nesuprasdami todėl, kad ginčijosi.
 4. Žmonės, turintys daug trūkumų, pirmiausia juos mato kituose.
 1. Akademinės kalbos panašios į krištolo sietynus, kurie žėri, bet nešildo.
 2. Atskiros mintys panašios į šviesos spindulius:pavieniui ne taip vargina kaip jų pluoštas.
 3. Atvirumas pasireiškia ne tuo, kad sakytum viską, ką manai, o tuo, kad sakytum tik tai, ką manai.
 4. Baudimas pykčio įkarštyje – ne baudimas, o kerštas.
 5. Be moters gyvenimo aušra ir vakaras būtų bejėgiški, vidudienis – be džiaugsmo.
 6. Didžiausias blogis, kurį mums daro priešas, yra tai, kad jis išmoko mūsų širdį neapykantos.
 7. Garbingiausia pergalė – iškovota prieš egoizmą.
 8. Geriau vienatvė su knyga, negu bendravimas su kvailiais.
 9. Ieškokite žmonių, su kuriais pokalbis būtų vertas taurios knygos, ir knygų, kurių skaitymas būtų vertas pokalbio su filosofu.
 10. Intelektualiniai malonumai pailgina gyvenimą tiek pat, kiek jusliniai jį sutrumpina.
 11. Išmintis laukia pritarimo tik norėdama įsitikinti, kad pasielgta teisingai; tuštybė reikalauja pagyrų.
 12. Yra nusikaltimas, kurio neišpirksi, – tai tėvynės išdavimas.
 13. Jeigu ne visada galima išpildyti pažadus, tai visada galima jų neduoti.
 14. Jeigu trokštate sau nesugriaunamo paminklo, įdėkite savo sielą į gerą knygą.
 15. Kad ir ant kokių stodamies kojokų, be savų kojų neapsieisime.
 16. Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško stiliaus.
 17. Kas netikra, niekuomet nebūna tvirta.
 18. Kuo daugiau dėl ko nors ginčijamasi, tuo labiau painiojamasi: tiesos žibintas gęsta, kai juo smarkiai mosuojama.
 19. Mada terorizuoja moteris ir tuščius žmones.
 20. Malonumų ilgesys daro žiauriu.
 21. Meilės ryšiuose, lygiai kaip ir metų laikais, pirmosios šalnos juntamiausios.
 22. Menas klausyti beveik prilygsta menui gerai kalbėti.
 23. Mokslo ribos panašios į horizontą: kuo labiau prie jo artėji, tuo labiau jis tolsta.
 24. Narsa – priešinimosi jėga; drąsa – blogio puolimo jėga.
 25. Narsusis paprastai kenčia nedejuodamas, o silpnasis – ir nekentėdamas dejuoja.
 26. Naudingas tiesas verta skelbti ir kartoti kuo dažniau.
 27. Nelaimingas tas, kuris nemoka išgyventi nelaimių.
 28. Nepaverskite vaiko dievaičiu: užaugęs jis pareikalaus daug aukų.
 29. Nepripažinti medikų gali ir išsilavinę žmonės, bet neigti mediciną gali tik tamsuoliai.
 30. Niekinga siela, pasipūtėliškas išdidumas yra ne kas kita kaip rūgstantis purvas.
 31. Niekas nepageidauja senatvės, bet visi nori ilgai gyventi.
 32. Nors žmogus kartais nesuvaldo jausmų, bet žodžius turi visada valdyti.
 33. Paprastumas yra žmogiškojo orumo suvokimas.
 34. Patikimiausias būdas klysti – laikyti save neklystančiu.
 35. Pernelyg gausios žinios sąlygoja neryžtingumą: neregys eina tiesiai prieš save.
 36. Piktas žmogus ne visada sau leidžia tai, nuo ko nesugeba susilaikyti plepus.
 37. Pirmas nedėkingumo žingsnis – labdario motyvų svarstymas.
 38. Postringauti su kvailiu – tolygu degti žvakes neregiams.
 39. Prisipažinti, kad buvai neteisus, vadinasi būti protingesniu, negu buvai.
 40. Puspročiai yra pavojingiausi bepročiai; jų pasitaiko daugiausia.
 41. Stiprus žmogus paprastai kenčia nesiskųsdamas, silpnas skundžiasi ir nekentėdamas.
 42. Širdis gyvena dabartyje, protas – ateityje.
 43. Tiesos žibintas dažnai apdegina nešančiojo ranką.
 44. Tikro žinojimo šaltiniai – faktai.
 45. Tylėjimas ne visuomet parodo žmogų esant protingą, bet parodo jį nesant kvailą.
 46. Tyros sąžinės balsas malonesnis už šimtus šlovės balsų.
 47. Vienas melas, įsimaišęs tarp tiesų daro jas visas abejotinas.
 48. Visa, kas ramina nešvarią sąžinę, kenkia visuomenei.
 49. Visų geriausi argumentai užsispyrėliui nelyginant akmenys ant kelio: jis juos nuspiria arba peržengia.
 50. Visada juokaukite tik su protingais žmonėmis.
 51. Žinios – sandėlis, darbas – raktas nuo jo.
 52. Žmogus, gyvendamas vienas, tik pusiau egzistuoja.