Sentencijos ir aforizmai

keisti
  1. Aš vertinu žmogų, galintį šypsotis nelaimėje, semtis jėgų širdgėloje ir rasti vyriškumo šaltinį apmąstymuose. – T. Peinas.
  2. Drąsa sustiprina vyriškumą, svyravimas – baimę. – Publijus Siras.
  3. Ji viską atiduotų, jei tik galėtų turėti Ralfo de Brikasaro vaiką. O tai neįmanoma, to niekada nebus. Ralfas tarnauja bažnyčiai, o bažnyčia reikalauja jo viso, net tos dalies, iš kuriuos jai nėra jokios naudos – jo vyriškumo. Šito motina bažnyčia reikalauja kaip aukos, kad parodytų savo galią, ir jis eina perniek, yra išbraukiamas iš gyvenimo, o po savęs nieko nepaliks. Tiktai ateis diena, kai bažnyčia turės atsiteisti už savo godumą. Ateis diena, kai nebebus Ralfų de Brikasarų, nes jie pagaliau įvertins savo vyriškumą, supras, kad bažnyčia reikalauja beprasmės aukos, visai niekam nenaudingos. – K. Makalou.
  4. Kai žmonės atsisakys nugalėti vienas kitą, jie išmoks pagaliau nugalėti save pačius. Ir tai – pats kilniausias didvyriškumas, kokį jie gali atlikti, pats didingiausias jų vyriškumo ir dvasinio taurumo pasireiškimas. – A. Fransas.
  5. Narsa – doroviškas vyriškumas. – Dž. S. Blekis.
  6. Nuo moters darbo blėsta ir vyriškumas. – L. Bušma.
  7. Pasitikėjimas yra vyriškumas, ištikimybė – jėga. – M. fon Ebner-Ešenbach.
  8. Vaizduotė daro žmogų jautriu menininku, o vyriškumas – didvyriu. – A. Fransas.
  9. Vyriškumasdorybė, kurios skatinami žmonės pavojuje atlieka puikių darbų. – Aristotelis.