SentencijosKeisti

 1. Be kovos ir narsa blėsta. – Seneka.
 2. Išsisukę nuo pirmojo narsos išbandymo, būsite silpnesni užklupti antrojo. – Dž. S. Blekis.
 3. Jo narsumo užtektų šimtui liūtų, o proto – dviem asilams. – H. Heinė.
 4. Kas narsus, tas ir drąsus. – Ciceronas.
 5. Narsa be proto – tik savotiškas bailumas. – Seneka.
 6. Narsa būtina ne tik drąsiems poelgiams, bet ir vaisingiems darbams bei mintims. – A. Dystervegas.
 7. Narsadorybė, padedanti pavojų ištiktiesiems atlikti didžius darbus. – Aristotelis.
 8. Narsa likimo smūgius daro niekingus. – Demokritas.
 9. Narsa nemiršta kartu su didvyriu. – Euripidas.
 10. Narsa – priešinimosi jėga; drąsa – blogio puolimo jėga. – P. Buastas.
 11. Narsa – tai baimės niekinimas. Ji įgalina nepaisyti gresiančių pavojų, kviečia juos į kovą ir sutriuškina. – Seneka.
 12. Narsiu vadinamas tas, kuris be baimės eina pasitikti gražios mirties. – Aristotelis.
 13. Narsumą seka garbė tartum šešėlis. – Ciceronas.
 14. Narsus ne tik tas, kuris nugali savo priešus, bet ir tas, kuris valdo savo aistras. – Demokritas.
 15. Narsusis paprastai kenčia nedejuodamas, o silpnasis – ir nekentėdamas dejuoja. – P. Buastas.
 16. Nelaimėnarsos pretekstas. – Seneka.
 17. Niekas šauniau už narsuolį neištveria baisybių. – Aristotelis.
 18. Teapleidžia mane viskas, kad tik neapleistų narsa. – J. G. Fichtė.
 19. Tiktai narsa mažakalbė: ji visada pasirengusi atsiskleisti, parodyti, kad net ir didvyriškumą laiko pareiga, o ne žygdarbiu. – A. Bestuževas.
 20. Tikroji narsa atsiskleidžia nelaimėje. – Volteras.
 21. Turtą prarasi – mažai prarasi, garbę prarasi – daug prarasi, narsumą prarasi – viską prarasi. – J. V. Gėtė.
 22. Žodžiais lengva būti narsiu, kai nesirengiame pasakyti visos tiesos. – R. Tagorė.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

LotynųKeisti

 1. Aklo arklio narsa yra pavojinga.