Tomas Peinas (angl.Thomas Paine, (1737-1809) – anglų ir amerikiečių rašytojas, visuomenės politinis veikėjas.

Tomas Peinas (1792)

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Aš gerbiu žmogų, galintį šypsotis nelaimėje, semtis jėgų širdgėloje ir rasti vyriškumo šaltinį apmąstymuose.
 2. Blogis kaip nuodai turi savo paskirtį: yra ligų, kurios nepagydomos.
 3. Būdo santūrumas – visada dorybė.
 4. Geriausia valdžia yra ta, kuri valdo mažiausiai.
 5. Girtas žmogus – ne žmogus, nes jis prarado tai, kas skiria žmogų nuo gyvulio,– protą.
 6. Išpuikėlis toks laimingas, turėdamas save, kad nieko kito jam jau nebereikia.
 7. Jeigu dukart pagalvosi pirma negu vieną kartą pasakysi, pasakysi dukart geriau.
 8. Kai reikia kalbėti, aiškiai sakyk tiesą, dviprasmiškumas yra pusiaukelė į melą, melas – tai tiesiausias kelias į pragarą.
 9. Kai visos kitos teisės sutryptos, teisė sukilti tampa neginčijama.
 10. Menkai tevertiname pigiai įgytą daiktą, nes vertinga mums yra tik tai, už ką mokėjome daug. Dievas težino, kas yra tikroji kaina.
 11. Nuosaikumas reiškiant teisę – visada dorybė, o nuosaikumas laikantis principų – visada yda.
 12. Pasaulis yra mano šalis, visa žmonija yra mano broliai, ir padaryti gera yra mano religija.
 13. Silpnadvasiškumas – menkystų dalia. Kas tvirtos dvasios, kas elgiasi pagal sąžinę, kol gyvas gins savo principus.
 14. Šmeižtas – yda, turinti nepaprastų savybių: stengdamiesi jį sunaikinti, palaikote jo gyvybę; palikite jį ramybėje – jis mirs pats.
 15. Tokia jau neįveikiama tiesos prigimtis: ji prašo ir nori tik vieno – laisvos teisės iškilti aikštėn. Saulei nereikia paaiškinamojo užrašo – ją ir taip visi atskirs nuo tamsos.