Drąsa – gebėjimas nugalėti baimės jausmą, drąsumas.

Sentencijos

keisti
 1. Ar jūs nuoširdžiai norite? Tuomet imkitės šią pat minutę. Drąsa – tai genialumas, jėga ir burtai; imkitės darbo, ir jūsų protas įkais; pradėkite, ir darbas bus užbaigtas. – J. V. Gėtė.
 2. Būti drąsiam – tai nereiškia nejausti baimės, o mokėti jai pasipriešinti ir ją valdyti. – M. Tvenas.
 3. Dieve, duok man kantrybės, kad nesipriešinčiau tam, ko negaliu pakeisti, drąsos – kad pakeisčiau tą, ką galiu, ir išminties – kad visada sugebėčiau viena nuo kita atskirti. – K. Vonegutas.
 4. Drąsa be sveiko proto – tik savotiškas bailumas. – Seneka.
 5. Drąsa yra baimės priešpieša. Ji gali valdyti baimę, bet nepajėgia jos visiškai sunaikinti. – M. Tvenas.
 6. Drąsa, kuri sugeba išlaikyti proto, nuomonės, svarstymo ir sprendimo laisvę pačių netikėčiausių įvykių atvejais, – labai retas dalykas. – Napoleonas.
 7. Drąsa neapsimeta, tai savybė, kuriai nebūdingas veidmainiavimas. – Napoleonas.
 8. Drąsa sumenkina likimo smūgius. – Demokritas.
 9. Drąsus savo patirtimi pasidalina su kitais. Juk svarbiausia įveikti save, pergyventi negandas ir eiti tolyn. – E. M. Remarkas.
 10. Drąsus žingsnis šiandien – didžiulės galimybės rytoj. – Dž. Maksvelas.
 11. Geriausias būdas padrąsinti save – tai padrąsinti ką nors kitą. – M. Tvenas.
 12. Išdrįsk būti protingas, turėk drąsos remtis savo protu. – I. Kantas.
 13. Išties drąsiems žmonėms nėra jokios priežasties kautis dvikovoje – taip visada elgiasi tik bailiai, norėdami įtikėti, kad yra drąsūs. – E. Hemingvėjus.
 14. Kančia reikalauja daugiau drąsos, nei mirtis. – Napoleonas Bonapartas.
 15. Kas narsus, tas ir drąsus. – Ciceronas.
 16. Kovoje svarbu ne šuns dydis, o jo viduje verdančios kovos aršumas. – Coah Bear Bryant.
 17. Kritišką valandą svarbiausia drąsa. – Publijus Siras.
 18. Laisvės paslaptis yra drąsa. – Periklis.
 19. Narsa – priešinimosi jėga; drąsa – blogio puolimo jėga. – P. Buastas.
 20. Nebijok žengti didelių žingsnių. Juk dviem pasišokėjimais bedugnės neįveiksi. – D. L. Džordžas.
 21. Nereikia painioti drąsos su įžūlumu ir šiurkštumu: jie skiriasi tiek savo ištakomis, tiek ir rezultatais. – Ž. Ž. Ruso.
 22. Nevilties drąsa paverčia valią į plieną. – S. Cveigas.
 23. Piliečio drąsos ir kario drąsos – vienas šaltinis. – O. de Balzakas.
 24. Pirmasis vaikino meilės požymis – drovumas, o merginosdrąsa. – V. Hugo.
 25. Prastai išauklėto žmogaus drąsa virsta šiurkštumu, mokytumas – pedantiškumu, sąmojingumas – juokdaryste, paprastumas – nekultūringumu, geranoriškumas – meilikavimu. – Dž. Lokas.
 26. Proto garbingumas reikalauja nevengti tiesos, veržtis į ją, stengtis rasti bet kokia kaina, bjaurėtis lengvais ir patogiais pusiniais sprendimais, žeminančiu melu. Turėti drąsos siekti tikslo, daryti išvadas ir spręsti pačiam. Turėti drąsos savarankiškai mąstyti. Būti žmogumi. – R. Rolanas.
 27. Reikia beprotiškos drąsos, kad gyventum niekuo netikėdamas. – R. Hoseinas.
 28. Reikia turėti drąsos gelbėti ir tuos žmones, kurie nesišaukia pagalbos. – R. Rolanas.
 29. Senatvė prasideda tą dieną, kai numiršta drąsa. – A. Morua.
 30. Skaičių jėga žavi nedrąsiuosius. Drąsa yra dvasioje, kuri laimi, kaudamasi viena. – M. K. Gandis.
 31. Tučtuojau imkis to, ką svajoji atlikti. Drąsa gimdo genijus ir kuria stebuklus. Pradėk dirbti, ir tavo protas įsiliepsnos. – J. V. Gėtė.
 32. Turėk drąsos naudotis savo protu. – I. Kantas.
 33. Veltui bailys mušasi kumščiu į krūtinę, kad įgautų drąsos; galima tik stiprinti jau turimą drąsą bendraujant su drąsuoliais. – D. Didro.
 34. Vienas drąsus žmogus yra labai daug – dauguma. – E. Džeksonas.
 35. Visų drąsiausias žmogus tampa bailiu, jei neturi tvirtų pažiūrų. – E. Delakrua.
 36. Žmogus savo tikėjimu ir drąsa nugali net pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis, bet vos tik pasiduos pačiai menkiausiai abejonei, tuoj žus. – J. V. Gėtė.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Bailiai miršta daugybę kartų, o drąsus žmogus, tik vienąsyk.
 2. Beviltiškumas duoda drąsos bailiui.
 3. Diskrecija (veikimas savo nuožiūra) yra geresnioji drąsos dalis.
 4. Drąsi pelė, kuri prisiglaudžia katino ausyje.
 5. Drąsus žmogus niekada netrokšta ginklų.
 6. Fortūna yra palanki drąsiems.
 7. Pyktis paaštrina drąsą.
 1. Drąsiems žmonėms kiekviena šalis yra gimta.
 1. Be drąsos ir žingsnio nežengsi.
 2. Prie tamsos daugiau drąsos.
 1. Būk drąsus, o ne nuožmus.
 2. Drąsus projektavime, bet bailus vykdyme.
 1. Drąsiam nereikalinga ilga špaga.

Nuorodos

keisti
Laisvajame žodyne yra terminas drąsa