Džonas Raskinas (angl.John Ruskin, (1819-1900) – anglų rašytojas, dailėtyrininkas.

Džonas Raskinas

Sentencijos

keisti
 1. Atiduokite savo darbui širdį ir sielą, tačiau pirma pažiūrėkite, ar tai geras darbas.
 2. Darbas atliekamas visiškai gerai tik tada, kai dirbama noriai.
 3. Gero darbo negali įkvėpti neapykanta, tuo labiau – savanaudiškumas. Jis padaromas tik iš meilės.
 4. Gerų darbų darymas – visada kelias į didybę; jeigu jų nedarai, neišvengiamai sulauksi dienos, kai vietoj gera teks daryti bloga.
 5. Gyvenimo, kalbos, papročių paprastumas teikia tautai jėgų, o prabanga, kalbos įmantrumas, papročių rafinuotumas veda į negalę ir pražūtį.
 6. Ir visi nuostabiausi atradimai neišperka vieno melo. Tebūnie jūsų būsto sienos plikos, lygių lentų, tebūnie jos iš degto molio su kapotais šiaudais, tik netvirtinkite jų melu.
 7. Iškiliausia išmintis yra ne atsižadėjimas, o sugebėjimas mėgautis mažiausiais dalykais.
 8. Į žinojimą turime žiūrėti kaip į maistą. Gyvename ne tam, kad žinotume, kaip ir gyvename ne tam. kad valgytume.
 9. Jūsų darbų rezultatus įvertins kiti; rūpinkitės tik savo širdies tyrumu ir teisingumu.
 10. Kadangi gyvenimas labai trumpas ir laisvų valandų labai maža, nesugaiškime nė vienos skaitydami menkavertes knygas.
 11. Kiekvieną akimirką turime ieškoti ne to, kas mus skiria nuo kitų žmonių, o to, ką turime su jais bendra.
 12. Labai svarbu pastatyti pilį su aukštais kuorais arba talentingai nutapyti paveikslą, kuris išliktų šimtmečiams. Visgi nepalyginamai svarbiau sukurti žmogų – asmenybę. Ir nepalyginamai sunkiau.
 13. Meno vertė ir mokslo vertė – nesavanaudiška tarnystė žmonių labui.
 14. Neturėti knygų – aukščiausias intelektualinio skurdo laipsnis; neleiskite sau tiek nusmukti.
 15. Nė vienas žmogus nenugyveno tikro gyvenimo, jeigu nebuvo apvalytas moters meilės, stiprinamas jos narsos ir vadovaujamas jos kuklaus nuovokumo.
 16. Niekada nemokykite vaiko to, kuo patys nesate tikri, ir jeigu norite ką nors įteigti jam mažam, kad vaikystės tyrumas ir pirmosios asociacijos tai įtvirtintų, užvis labiau saugokitės, kad tai nebūtų melas, kurį jūs patys žinote esant melu.
 17. Reikia visų pirma nuoširdžiai trokšti mokytis iš knygų ir persiimti jų mintimis, o ne stengtis aptikti jose savas.
 18. Skaitymas stiprina arba silpnina protą lygiai kaip kūną – grynas ar užterštas oras.
 19. Visas auklėjimo uždavinys – priversti žmogų ne tik dorai elgtis, bet ir džiaugtis tuo, kas dora, ne tik dirbti, bet ir mylėti darbą.
 20. Vulgarumo esmė – siekti sensacijos.
 21. Žiūrėk į kiekvieną aušrą kaip į savo gyvenimo pradžią, o į kiekvieną saulėlydį – kaip į jo pabaigą. Tegu kiekvieną šių trumpų gyvenimų paženklina koks nors doras poelgis, kokia nors pergalė prieš save ar įgytos žinios.