Auklėjimas

Auklėjimas – žmogaus įpročių, jausmų, ypatybių ugdymas.

SentencijosKeisti

 1. Auklėja viskas: žmonės, daiktai, reiškiniai, bet pirmiausia ir labiausiai – žmonės. – A.Makarenka.
 2. Auklėjant vaiką, reikia galvoti apie jo senatvę. – Ž. Žuberas.
 3. Auklėjimas, neugdantis troškimų, tvirkina sielą. Auklėtojas turi mokyti trokšti. – A. Fransas.
 4. Auklėjimas – sunkus darbas, tad gerinti sąlygas jį dirbti – šventa kiekvieno žmogaus pareiga, nes nėra nieko svarbesnio, kaip lavinimasis ir artimųjų lavinimas. – Sokratas.
 5. Auklėjimas turi būti pajėgus ir kūną ir sielą padaryti pačius puikiausius ir pačius geriausius. – Platonas.
 6. Auklėjime viskas priklauso nuo to, kas auklėtojas. – D. Pisarevas.
 7. Didžiausia auklėjimo klaida – per didelis skubotumas. – Ž. Ž. Ruso.
 8. Galėtų gimti gerai išauklėti vaikai, jeigu mes, tėvai, būtume gerai išauklėti. – J. V. Gėtė.
 9. Gamta ir auklėjimas panašūs: auklėjimas perdaro žmogų ir sukuria jam antrąją prigimtį. – Demokritas.
 10. Gerai išauklėti žmonės – tikri lygybės gynėjai. – M. Arnoldas.
 11. Iš visų būtybių gražiausia – gražų auklėjimą gavęs žmogus. – Epiktetas.
 12. Išauklėti kultūringą žmogų padeda dvi jėgos: menas ir mokslas. Abi šios jėgos susijungia knygose. – M. Gorkis.
 13. Mergaites auklėjame kaip šventąsias, o paskui kergiame kaip kumelaites. – Ž. Sand.
 14. Mokymas – tai tik vienas lapelis to žiedo, kuris vadinamas auklėjimu. – V. Suchomlinskis.
 15. Mokytojas, jo mąstysena – štai kas visų svarbiausia mokymui ir auklėjimui. – A. Dystervegas.
 16. Muzika gali veikti etinę sielos sritį; ir jeigu muzika turi tokių savybių, ją reikia įtraukti į jaunimo auklėjimo disciplinų sąrašą. – Aristotelis.
 17. Nėra nieko sunkesnio, kaip perauklėti blogai išauklėtą žmogų. – J. A. Komenskis.
 18. Nuo nieko nepriklauso, kokie vaikai gimsta, bet mūsų valioje tai, kad teisingai auklėjami, jie taptų gerais. – Plutarchas.
 19. Pradinis auklėjimas visų svarbiausias, ir tas pradinis auklėjimas neginčijamai priklauso moterims. – Ž. Ž. Ruso.
 20. Prastai išauklėto žmogaus drąsa virsta šiurkštumu, mokytumas – pedantiškumu, sąmojingumas – juokdaryste, paprastumas – nekultūringumu, geranoriškumas – meilikavimu. – Dž. Lokas.
 21. Sakoma, kad geriausia politikos taisyklė – per daug nevadovauti. Ši taisyklė tinka ir auklėjimui. – Ž. Polis.
 22. Savo prigimties pakeisti negalima, galima tik pakreipti gerąja linkme tam tikras charakterio ypatybes, net trūkumus – čia ir glūdi didžioji auklėjimo paslaptis ir didysis uždavinys. – Ž. Sand.
 23. Sėkmingo auklėjimo paslaptis – pagarba mokiniui. – R. V. Emersonas.
 24. Šeimyninis auklėjimas remiasi trim doroviniais - psichologiniais pagrindais: dėmesiu, pagarba ir reiklumu vaiko ir suaugusiojo asmenybei. – N. Solovjovas.
 25. Tikrasis auklėjimas – nė tiek taisyklės, kiek pratybos. – Ž. Ž. Ruso.
 26. Vaiko auklėjimui reikia įžvalgesnio mąstymo, didesnės išminties negu valstybės valdymui. – V. E. Čeningas.
 27. Visos mano pastangos buvo nukreiptos sukurti tokią tautinio švietimo sistemą, kuri laiduotų tvirtą tautinį auklėjimą. – K. Bizauskas.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

JaponųKeisti

 1. Paleisk vaiką kuo toliau nuo savęs ir jei jis sugrįš pas tave, vadinasi, jį mokėjai išauklėti.

LotynųKeisti

 1. Tas, kuris pagaili rykštės, nekenčia savo sūnaus.

ŠkotųKeisti

 1. Geras yra gimimas, bet geresnis yra išauklėjimas.