Sentencijos ir aforizmaiKeisti

 1. Auklėjimas turi prioritetą prieš mokymą. Žmogų kuria auklėjimas. – A. de Sent-Egziuperi.
 2. Dar niekas nesuvokė, kokie atjautos, gerumo ir kilniaširdiškumo turtai slypi vaiko sieloje. Bet kurio tinkamo mokymo tikslas turėtų būti rasti tuos lobius. – E. Goldman.
 3. Gyvenk taip, lyg mirtum rytoj, mokykis taip, lyg gyventum amžinai. – M. K. Gandis.
 4. Iš sunkiausiai sutramdomų kumeliukų išauga geriausi arkliai, tik reikia juos tinkamai išmokyti ir prajodinėti. – Plutarchas.
 5. Išmintis pasireiškia ne tiek mokyme, kiek gyvenime; proto ryžtingume ir godumo suvaldyme. Ji moko mus ne tik kalbėti, bet ir elgtis bei derinti savo žodžius ir veiksmus. – Seneka.
 6. Jei jūs žmogų ko nors mokysite, jis niekuomet neišmoks. – Dž. B. Šo.
 7. Kas atėjo į pasaulį, norėdamas jį rimtai pamokyti svarbiausių dalykų, tas galės pasakyti esąs laimingas, jei išneš sveiką kailį. – A. Šopenhaueris.
 8. Kas imasi mokyti, turi manyti esąs sumanesnis už tą, kurį moko: mažiausias jo trūkumas vertas pasmerkimo. – R. Dekartas.
 9. Mokantis daro, o nemokantis moko kitus. – B. Šo.
 10. Mokydamas kitus, kartu mokaisi. – N. Gogolis.
 11. Mokydami mokomės. – Seneka.
 12. Mokykis iš vakar, gyvenk šiandien, tikėkis rytojaus. – A. Einšteinas.
 13. Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas. – F. Dostojevskis.
 14. Mokymas panašus į plaustą, kuris padarytas persikelti per srovę, bet prie jo nereikia prisirišti amžiams. – Buda Šakjamunis.
 15. Mokymas – tai tik vienas lapelis to žiedo, kuris vadinamas auklėjimu. – V. Suchomlinskis.
 16. Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokslo – kenksmingas. – Konfucijus.
 17. Mokymasis – tarytum kalvos pylimas. Jeigu aš sustoju, kai kalvos viršūnei tetrūksta vienos pintinės žemių, tas sustojimas priklauso nuo manęs, arba, jeigu aš tik pradedu ir tesu išpylęs vieną pintinę žemių, tačiau stengiuosi kopti aukštyn, tai tas kopimas, priklauso nuo manęs. – Konfucijus.
 18. Mokymo, lavinimo pradžia – tai teisingas klausimų vaikui iškėlimas. – V. Megrė.
 19. Mokyti to, kas naudos neduoda, – tai tik veltui burną aušinti. – Mo Ti.
 20. Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis! – Leninas.
 21. Mokytojai mėgsta mokyti, o reikia tarnauti. – Tėvas Stanislovas.
 22. Mokytojas, jo mąstysena – štai kas visų svarbiausia mokymui ir auklėjimui. – A. Dystervegas.
 23. Nebūtina barti, kad mokytum, nei užgaulioti, kad padėtum. – F. de Larošfuko.
 24. Nekelia abejonių, kad iš naudingų dalykų pirmiausia reikia mokyti tų, kurie iš tikrųjų būtini, o ne visų be išimties. – Aristotelis.
 25. Neprotingas žmogus gali susižavėti kiekvienu mokymu. – Heraklitas.
 26. Norėdamas mokyti kitus, turi prabilti meilės balsu. – N. Gogolis.
 27. Žmonijos istorija vis labiau darosi panaši į lenktynes tarp mokymosi ir katastrofų. – H. Dž. Velsas.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Jeigu tu užmerki akis faktams, tu mokysiesnelaimių.
 2. Jūs visada išmokstate daug daugiau, kada jūs pralaimite, negu kada jūs laimite.
 3. Ką tu išmoksti, su tuom tu miršti.
 4. Klausydamas seno žmogaus, tu išmoksti išminties.
 5. Tu negali manyti, kad tu gali išmokinti žuvį plaukti.
 6. Tu nemokyk senos gorilos miško takelių.

AnglųKeisti

 1. Kas laikosi vilkų kompanijoje – išmoks staugti.
 2. Išmok vaikščioti, prieš bėgdamas.
 3. Mes visi privalome išmokti eiti, prieš galėdami bėgti.
 4. Mokymasis gerą žmogų padaro geresniu, o blogą žmogų – blogesniu.
 5. Mokymasis pradeda džentelmenąbendravimas užbaigia jį.
 6. Niekada ne per senas mokintis.
 7. Truputis mokymosi yra pavojingas dalykas.
 8. Tu negali išmokinti seną šunį naujų triukų.

LietuviųKeisti

 1. Ardami arti, pjaudami pjauti mokomės.
 2. Išmokyk, žmogus, akmenį plaukti.
 3. Mokytas ir ant lentos gali gyventi.
 4. Mokytas – iš knygų, o durnas[1] – iš galvos.

LotynųKeisti

 1. Alkis išmokina mus daug pamokų.
 2. Dėl nemokšiškumo mes klystame, o klysdami – mokomės.
 3. Geriausia yra mokytis išminties pagal kitų patirtį.
 4. Mokai delfiną plaukti.
 5. Mokai geležį plaukti.
 6. Mokai žuvį plaukti.
 7. Mokymasis skatina mokymąsi, dykinėjimas daugina dykinėjimą.
 8. Mokytas žmogus visada turi turtą savyje.
 9. Mokytis niekada nevėlu.
 10. Niekada ne per senas mokintis.
 11. Rašydami jūs mokotės rašyti.

ŽydųKeisti

 1. Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko pats esi išmokęs, nes jie gimę kitais laikais.
 2. Mokymasis yra geriausia prekyba.

Skaitykite taip patKeisti

Žodžių paaiškinimaiKeisti

 1. Kvailas.