Sentencijos Keisti

  1. Daug esama žmonių, kuriuos mokytumas paverčia nemokšomis, žmonių, kurie kuo daugiau skaito, tuo mažiau žino. – H. T. Boklis.
  2. Didis menas išmokti daugelio dalykų – imtis iš karto nedaugelio. – Dž. Lokas.
  3. Greitas kaupimas žinių, įgyjamų pernelyg mažai savarankiškai dirbant, ne itin vaisingas. Mokytumas irgi gali auginti tik lapus, o nesubrandinti vaisių. – G. K. Lichtenbergas.
  4. Ir mokytumas gali gimdyti vien lapus, neduodamas vaisių. – G. K. Lichtenbergas.
  5. Kas puikuojasi erudicija ir mokytumu, neturi nei viena, nei kita. – E. Hemingvėjus.
  6. Kas vertina ne paviršutiniškumą, o žmogaus būdą, dorą ir išmintį, kas rūpinasi savo tėvais, yra ištikimas valdovui, kas nuoširdžiai bendrauja su draugais – tokį vadinčiau mokytu, nors kiti su tuo nesutiktų. – Konfucijus.
  7. Knyginis mokytumas – puošmena, o ne fundamentas. – M. de Montenis.
  8. Mokytumas yra saldus karčių šaknų vaisius. – Katonas.
  9. Prastai išauklėto žmogaus drąsa virsta šiurkštumu, mokytumas – pedantiškumu, sąmojingumas – juokdaryste, paprastumas – nekultūringumu, geranoriškumas – meilikavimu. – Dž. Lokas.
  10. Žodis „mokytas“ kartais tereiškia, kad žmogų daug ko mokė, o ne tai, kad jis pats šio to išmoko. – G. K. Lichtenbergas.