Pažiūra

(Nukreipta iš Pažiūros)

Sentencijos

keisti
  1. Dauguma žmonių nebūna savimi. Jų mintys atskleidžia kitų žmonių pažiūras, jų gyvenimai – kitų mėgdžiojimas, o jų aistros – kitų citavimas. – O. Vaildas.
  2. Gudrauti nelyginant lapei žmogui gėda/ Ir pažiūrų pastovių neturėt nepritinka. – Aristofanas.
  3. Kiekviena doktrina pereina tris etapus: iš pradžių ji puolama, kaltinama absurdiškumu, paskui sutinkama, kad ji gal esanti teisinga, bet nereikšminga. Pagaliau pripažįstama jos tikroji svarba, ir tada jos priešininkai ima varžytis dėl atradimo garbės. – V. Džeimsas.
  4. Mūsų pažiūrų ir poelgių teisingumas – tai tik deramas mūsų interesų sutapimas su visuomeniniais. – K. A. Helvecijus.
  5. Pasaulį valdo jėga – ne pažiūros, nes pažiūras remia jėga. – B. Paskalis.
  6. Tas, kuris nori gerai išauklėti vaiką, pasmerktas visuomet laikytis teisingų pažiūrų. – O. Balzakas.
  7. Visų drąsiausias žmogus tampa bailiu, jei neturi tvirtų pažiūrų. – E. Delakrua.