Sentencijos

keisti
 1. Bailiai miršta keleriopai anksčiau už savo mirtį, drąsūs su ja susitinka tik kartą. – V. Šekspyras.
 2. Bailiui gyvenimas – vienintelis gėris. – F. Šileris.
 3. Bailys gerokai dažniau už narsuolį įsitraukia į barnius. – T. Džefersonas.
 4. Bailys grasina būdamas saugus. – J. V. Gėtė.
 5. Bailys negali mylėti – tai stipriųjų bruožas. – M. K. Gandis.
 6. Bailys – pavojingiausias žmogus, jo labiausiai reikia bijoti. – L. Berne.
 7. Gyvenimas, kaip ir kulka, gelbsti drąsų ir muša bailį. – V. Belinskis.
 8. Likimas bijosi drąsių, spaudžia bailius. – Seneka.
 9. Mes laikome bailiu tą, kuris leido savo akivaizdoje įžeidinėti draugą. – D. Didro.
 10. Parkritusį gali sutrypti tik pats niekingiausias bailys. – Ovidijus.
 11. Tas, kuris puola į neviltį dėl to, kas vyksta, – bailys, o tas, kuris tiki žmogaus dalia – beprotis. – A. Kamiu.
 12. Veltui bailys mušasi kumščiu į krūtinę, kad įgautų drąsos; galima tik stiprinti jau turimą drąsą bendraujant su drąsuoliais. – D. Didro.
 13. Visų drąsiausias žmogus tampa bailiu, jei neturi tvirtų pažiūrų. – E. Delakrua.
 14. Žmonės, norintys kitus įbauginti, patys pasirodo esą bailiai. – R. V. Emersonas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Kada bailys pamato žmogų, kurį gali primušti, jis tampa alkanas kovoti.
 1. Bailiai vadina save atsargiais, o šykštuoliai – taupiais.
 1. Bailiai miršta daugybę kartų, o drąsus žmogus, tik vienąsyk.
 1. Net minia bailių neatliks žygdarbio.
 1. Didvyris miršta kartą, o bailys – tūkstantį kartų.
 1. Rask žiaurų žmogų ir tu matai bailį.