Vilhelmas Humboltas

Vilhelmas Humboltas (vok. Wilhelm von Humboldt, (1767-1835) – vokiečių filosofas, kalbininkas, filologas, diplomatas, politikas.

Vilhelmas Humboltas

Sentencijos keisti

 1. Daug svarbiau už žmogaus lemtį yra tai, kaip jis pats ją suvokia.
 2. Kas labai savimi kliaujasi, daug gali.
 3. Ką norima įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą.
 4. Meilė visuomet pranoksta tikėjimą ja. Kasdieniuose žodžiuose – jeigu tu žinotum, kaip aš tave myliu – glūdi tikra, begalinė tiesa.
 5. Proto užsiėmimai žmogų veikia taip pat vaisingai, kaip saulė gamtą; išsklaido niūrią nuotaiką, ilgainiui palengvina, sušildo, pakelia dvasią.
 6. Svarbiausia gyvenime – stengtis valdytis.
 7. Tautos dorovė priklauso nuo pagarbos moteriai.
 8. Tautos kalba visada glaudžiausiai susijusi su nacionaline dvasia.
 9. Tvirtas ketinimas pasiekti kokį nors tikslą – jau siekiamo tikslo pusiaukelė.
 10. Visa, kas vyriška, labiau pasižymi savaveiksmiškumu, visa, kas moteriška, kęsmingu imlumu.
 11. Žmogui nieko nėra įdomesnio pasaulyje už žmones.