Likimas

(Nukreipta iš Lemtis)

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Atkaklumas numaldo net ir likimą. – G. Floberas.
 2. Atsitiktinai perskaityta gera knyga gali visam laikui pakeisti žmogaus likimą. – A. F. Prevo.
 3. Besirenkantis kelio pradžią kartu pasirenka ir lemtį, į kurią šis kelias veda. – H. E. Fosdikas.
 4. Burnoti prieš likimą – tas pats, kaip sielvartauti, jog nelaimėjai loterijoje. – E. Wharton.
 5. Daugelis leidžia laiką, kišdamiesi į kitų likimą arba skųsdamiesi savuoju, daugybę jokio tikslo nesiekiančių žmonių blaško vis naujus sumanymus siūląs, nepastovus, pats savęs nemėgstąs klajoklis lengvabūdiškumas. – Seneka.
 6. Didžius pavyzdžius pateikia tik blogas likimas. – Seneka.
 7. Drąsa sumenkina likimo smūgius. – Demokritas.
 8. Gyvenimą valdo likimas, ne išmintis. – Ciceronas.
 9. Ir tingaus, nepaslankaus žmogaus ir palankiausias likimas, kaip kad uoliausias puodžius be staklių, nesukuria nieko, išskyrus broką. – T. Karlailis.
 10. Jei tikėsime lemtimi, tai nei vyresnieji prisidės prie valdymo, nei valdiniai norės dirbti. – Mo Ti.
 11. Kai likimas palankus, prideramai elgtis sunkiau negu tada, kai jis priešiškas. – F. de Larošfuko.
 12. Kai protas mus palieka nežinioje, tenka atsiduoti likimo valiai. – Seneka.
 13. Kai tave ištinka nelaimė, apsidairyk aplinkui ir guoskis: esama žmonių, kurių dalia dar sunkesnė. – Ezopas.
 14. likimas nori pražudyti, iš to atima protą. – Publijus Siras.
 15. Kiekvienas žmogus yra savo likimo kūrėjas. – Saliustijus.
 16. Kol nepasiduodi, esi stipresnis už likimą. – E. M. Remarkas.
 17. Kol savęs neišduodi, esi daugiau negu likimas. – E. M. Remarkas.
 18. Laimingas tas, kuriam pasisekė pajusti geriausia ir blogiausia, ką gali pasiūlyti likimas.Tas, kuris šaltakraujiškai iškentėjo likimo smūgius, nebijo nesėkmių. – Seneka.
 19. Likimas aklas tik tiems, kuriems nepalankus. – F. de Larošfuko.
 20. Likimas atima tik tai, ką buvo davęs. – Seneka.
 21. Likimas bijosi drąsių, spaudžia bailius. – Seneka.
 22. Likimas negali išplėšti to, ko nebuvo davęs. – Seneka.
 23. Likimas – tai bevalių sielų pasiteisinimas. – R. Rolanas.
 24. Likimo smūgiai – narsaus žmogaus išbandymas. – T. Fuleris.
 25. Mes priversti tikėti likimu. Nes kaipgi kitaip galėsime paaiškinti sėkmę tų, kurių nemėgstame. – Ž. Kokto.
 26. Narsa likimo smūgius daro niekingus. – Demokritas.
 27. Nuleidęs rankas ir ašarodamas vis pasiduosi įvairioms likimo užgaidoms. – M. K. Čiurlionis.
 28. O, kaip likimas palengvina mano išsiskyrimą su gyvenimu, atvesdamas mane prie ribos, kai gyvenimas tampa niekam nereikalingas ir niekam netrukdo. – M. de Montenis.
 29. Savigarba ir noras save įtvirtinti suteikia žmogui jėgų priešintis likimo smūgiams. – E. Telmanas.
 30. Skirtingi likimai. Vieniems lemta gyvenimą nugyventi, o kitiems – nusigyventi. – J. Laucius.
 31. Su noru einantį likimas veda, be noro – traukia. – Seneka.
 32. Šiais laikais atsisakyti uždarbio reiškia provokuoti likimą, o to niekas negali sau leisti. – E. M. Remarkas.
 33. Tai, ką žmonės vadina likimu, dažniausiai yra kvailystės, padarytos jų pačių. – A. Šopenhaueris.
 34. Viskas žūva ten, kur likimas leidžia tiek, kiek pataria pyktis. – Seneka.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Kiekvienas žmogus yra savo lemties architektas.
 2. Sėsi mintį – pjausi veiksmą, sėsi veiksmą – pjausi įprotį, sėsi įprotį – pjausi charakterį, sėsi charakterį – pjausi likimą.
 3. Tu negali pabėgti nuo savo likimo.
 1. Pasėsi poelgį – pjausi įprotį, pasėsi įprotį – pjausi charakterį, pasėsi charakterį – pjausi likimą.
 1. Dalia akla – pas tą ateina, kas jos nelaukia.
 2. Dažnai juokiesi iš kitų – likimas pasijuoks iš tavęs.
 3. Nuo likimo nepabėgsi.
 1. Aukščiausias stipinas, likimo rate, gali greit pasisukti į žemiausią.
 2. Kiekvieno žmogaus charakteris formuoja jo likimą.
 3. Kvailys bijo likimo; išmintingas iškenčia jį.
 1. Kam lemta sudegti ugnyje, tas nenuskęs vandenyje.