Sentencijos

keisti
 1. Aš manau, kad šiame krašte bažnyčia ir valstybė turėtų būti visiškai atskirtos. Visuomenės pinigai neturėtų būti naudojami konkrečios religijos propagavimui, visuomeninės mokyklos turėtų būti nesusijusios su religija, o visuomenės pinigai neturėtų būti naudojami remti religinėms mokykloms. – T. Ruzveltas.
 2. Aš niekada neleidau, kad mokyklos lankymas trukdytų mano išsilavinimui. – M. Tvenas.
 3. Ateitismokyklos mokytojo rankose. – V. Hugo.
 4. Auklėjimas neapsiriboja mokykla. – P. Valeri.
 5. Eisiu savo paties keliu, nepaisydamas šiuolaikinės mokyklos. – V. van Gogas.
 6. gyvenimo karo mokyklos. – Kas manęs nepražudo, tas mane sustiprina. – F. Nyčė.
 7. Ydos ir blogi įpročiai jaunimo atsinešamos į mokyklą. Bet mokykla ir visas auklėjamasis joje darbas yra tam, kad nustelbtų blogumus, kad diegtų gražius įpročius – bloga naikintų geru. Tada ji bus auklėjamoji mokykla. – V. Augustauskas.
 8. Kas norima įvesti į gyvenimą, tas reikia pirmiausia įvesti į mokyklą. – V. Humboltas.
 9. Laiminga ta mokykla, kuri moko gvildenti ir atlikti stropiai gerus darbus, dar stropiau – geresnius ir stropiausiai – geriausius. – J. A. Komenskis.
 10. Mokykla yra didžiulė jėga, lemianti tautų bei valstybių buitį ir likimą pagrindiniais mokyklinio švietimo sistemos dalykais ir principais. – D. Mendelejevas.
 11. Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas. – E. G. Habardas.
 12. Mokykla – tai dirbtuvė, kurioje formuojamas augančiosios kartos mąstymas; reikia ją tvirtai laikyti rankose, jeigu nenori paleisti iš rankų ateities. – A. Barbiusas.
 13. Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. – Seneka.
 14. Mūsų mokyklų vienas svarbiųjų uždavinių yra išauklėti jaunuomenę, mylinčią savo kraštą, gebančią aukotis už savo krašto nepriklausomybę. – V. Augustauskas.
 15. Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės. – Seneka.
 16. Patirties mokykla brangiai kainuoja, bet kvaili žmonės kitos nepripažįsta. – B. Franklinas.
 17. Patirtis – tai amžina gyvenimo mokykla. – J. V. Gėtė.
 18. Patirtis – tai mokykla, kurioje žmogus sužino, koks anksčiau buvo kvailas. – H. V. Šo.
 19. Patyrimas – tai mokykla, kurioje pamokos kainuoja brangiai, bet tai vienintelė mokykla, kurioje galima išmokti. – B. Franklinas.
 20. Po duonos liaudžiai svarbiausia – mokykla. – Ž. Ž. Dantonas.
 21. Tinkamai vadovaujamo žaidimo mokykla atveria vaikui langą į pasaulį plačiau ir patikimiau negu skaitymas. – Ž. A. Fabras.
 22. Viešosios mokyklosblogio ir amoralumo lopšys. – H. Fildingas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti

Čekų

keisti
 1. Mokykla be drausmės – tai malūnas be vandens.
 1. Niekink mokyklą ir pasilik kvailas.

Taip pat skaitykite

keisti

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas mokykla