Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. gerbiu tuos, kurie man priešinasi, bet negaliu jų toleruoti. – Š. de Golis.
 2. Be pagarbos nebūna tikros meilės. – I. Kantas.
 3. Didelio talento žmonės turi laiką leisti taip, kaip reikalauja pagarba sau ir palikuonims. Ką apie mus pagalvotų ainiai, jeigu nieko jiems nepaliktume. – D. Didro.
 4. Gerbk pats save, jeigu nori, kad tave gerbtų kiti. – B. Grasjanas.
 5. Gerbk tuos, kurie bandė atlikti didžius darbus, net jeigu jiems tai nepavyko. – Seneka.
 6. Jaunuolis privalo gerbti vyresniuosius. – Ciceronas.
 7. Kas negerbia savęs, tas nelaimingas; bet užtat tas, kuris pernelyg savimi patenkintas – kvailas. – G. de Mopasanas.
 8. Kas padoru, tas verta pagarbos, ir kas verta pagarbos, visada padoru. – Ciceronas.
 9. Kas ūmai nustoja gerbęs kitus, tas pirmiausia negerbia savęs. – F. Dostojevskis.
 10. Ką gerbiame, tam niekuomet nepataikaujame dėl to, kad pagarba vertinama, o iš meilikavimo pasišaipoma. – Publijus Siras.
 11. Kuo mūsų artimieji panašesni į mus, tuo labiau mums patinka; ką nors gerbti – tai, matyt, tas pats, kaip prilyginti jį sau. – Ž. de la Briujeras.
 12. Meilė abipusė ir abipusė pagarba – tai iš tikro nauda abiem pusėms. – Mo Ti.
 13. Meilė be pagarbos negali nei toli nueiti, nei aukštai pakilti, ji viensparnis angelas. – A. Diuma (sūnus).
 14. Meilė be pagarbos neilgaamžė ir nepastovi, bet ir pagarba be meilės šalta ir bejėgė. – B. Džonsonas.
 15. Ne visuomet puiki skrybėlė dengia pagarbos vertą galvą. – T. Fuleris.
 16. Net ir negražių veido bruožų visų didžiai gerbiamas išmintingas žmogus nebus negražus: bent jau tas negražumas nedarys įspūdžio. – Ž. de la Briujeras.
 17. Nėra man brangesnės pagarbos už pagarbą žmogaus, kurį pats dėl jo nuopelnų labiausiai gerbiu. – Apulėjus.
 18. Niekada nesusidraugauk su žmogumi, kurio negali gerbti. – Č. Darvinas.
 19. Niekas pasaulyje neužsitarnauja tokios pagarbos, kaip žmogus, kuris moka vyriškai iškentėti nelaimę. – Seneka.
 20. Pagarba kitiems leidžia gerbti ir save patį. – R. Dekartas.
 21. Pagarba – tai duoklė, kurios mes negalime neatiduoti nuopelnui. – I. Kantas.
 22. Pagarba – tai užkarda, lygiai sauganti ir tėvą su motina, ir vaiką; tėvus ji gelbsti nuo sielvarto, vaiką – nuo sąžinės graužimo. – O. de Balzakas.
 23. Pagarba žmonėms yra pagarba pačiam sau. – Dž. Golsvortis.
 24. Pagarbus sūnus yra tas, kuris nuliūdina savo tėvą ir motiną nebent liga. – Konfucijus.
 25. Pasipūtęs ir išpuikęs žmogus visuomenėje paprastai pasiekia visiškai priešingą rezultatą negu tikisi, – žinoma, jeigu tikisi pagarbos. – Ž. de la Briujeras.
 26. Paveldėt laimės nieks negali.
  Ir tik pralieti sūrūs prakaitai
  Atneš visų didžiausią laimės dalį
  Ir pagarba atlygins mums už tai. – Š. Mirza Vazehas.
 27. Sėkmingo auklėjimo paslaptis – pagarba mokiniui. – R. V. Emersonas.
 28. Tautos dorovė priklauso nuo pagarbos moteriai. – V. Humboltas.
 29. Vadovaukitės trimis taisyklėmis: gerbkite save, kitus ir būkite atsakingi už savo veiksmus. – Dalai Lama XIV.
 30. Žemėje nėra nieko verto didesnės pagarbos kaip protas. – K. A. Helvecijus.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Jei gerbi kitus, tai gerbs ir tave, jei niekini kitus, tai niekins ir tave.
 1. Gerbk kitus, tada ir tave gerbs.
 1. Gerbk savo tėvus.

Taip pat skaitykite

keisti

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –