Sentencijos

keisti
 1. Atskiro žmogaus ar atskiros tautos gerovė susijusi su visų gerove. – A. Barbiusas.
 2. Geriausia grandinė tarp liaudies ir valdovo yra gerovė. – Napoleonas Bonapartas.
 3. Kas nesupranta, kad geras gyvenimas, santaika ypač reikalingi žmonių laimei ir gerovei! Skirtingi įsitikinimai be tarpusavio pakantumo būdavo ir esti didžiausių vaidų ir neapykantos šaltinis. – J. Blažys.
 4. Mūsų gyvenimo gerovė ir laimė gerokai priklauso nuo protingo bičiulių ir draugų pasirinkimo.Blogai pasirinkti, jie gali mus sužlugdyti; geri gali mus išaukštinti. – Dž. Labokas.
 5. Nuo tinkamo vaikų auklėjimo priklauso visos tautos gerovė. – Dž. Lokas.
 6. Pilnutinei laimei mums reikia aplinkinių žmonių palankumo ir pagalbos, o šie sutiks mus mylėti ir gerbti, padėt realizuoti planus, darbuotis mūsų laimei tik tiek, kiek mes pasiryžę darbuotis jų gerovei; šis būtinas ryšys vadinamas dorovine priederme, dorovine pareiga. – P. A. Holbachas.
 7. Reikaluose neturi būti nei aistrų, nei prietarų; vienintelis leistinas dalykas yra visuomenės gerovė. – Napoleonas Bonapartas.
 8. Rūpinimas asmenine gerove visai natūralus ir nevalia su tuo nesiskaityti. Bet jeigu rūpinsimės tik tuo, nekreipsime dėmesio į visuomenės gerovę, neginsime visuomenės, gyvenimas taps gėdingas, menkas ir – tiesiai sakau – bjaurus. – R. Rolanas.
 9. Taupumas – svarbus gerovės šaltinis. – Ciceronas.
 10. Tautos gerovė – svarbiausia sąlyga. – Ciceronas.
 11. Tiktai kovodamas žmogus gali pasiekti didžiausią gerovę ir laimę. – Sokratas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Išmaldos davimas – niekada nenuskurdino; vogimas – niekada nepraturtino; gerovė – niekada nepadarė išmintingu.
 1. Gerovėje apgalvok, kaip tu iškęsi sunkųjį metą.
 2. Gerovėje buk budrus škvalams (audrai).
 1. Ligonio sveikata ir gerovėgydytojui aukščiausias įstatymas.