Abraomas Linkolnas

Amerikos prezidentas

Abraomas Linkolnas (angl. Abraham Lincoln (1809-1865) – amerikiečių politikas, šešioliktasis JAV prezidentas, teisininkas.

Abraomas Linkolnas

Sentencijos

keisti
 1. Aš mokysiuos bei stengsiuos, ir vieną dieną mane aplankys mano didžioji galimybė.
 2. Aš nenoriu būti nei šeimininkas, nei vergas. Šitaip suprantu demokratiją.
 3. Avis ir vilkas skirtingai supranta žodį „laisvė” – štai kur esmė nesutarimų, viešpataujančių žmonių visuomenėje.
 4. Beveik visi žmonės gali iškęsti nelaimes, bet jei norite išbandyti žmogaus charakterį, suteikite jam valdžią.
 5. Dauguma žmonių yra tiek laimingi, kiek pasiryžta tokie būti.
 6. Galiausiai svarbūs ne gyvenimo metai, o gyvenimas tais metais.
 7. Galima kvailinti dalį liaudies visą laiką, galima kvailinti visą liaudį tam tikrą laiką, tačiau negalima kvailinti visą laiką visos liaudies.
 8. Geriau patylėti ir būti palaikytam kvailiu, negu prabilti ir išsklaidyti visas abejones.
 9. Giliai mumyse gyvena pareiga nepasiduoti ir siekti tikslo. Ši pareiga – mano pašaukimas.
 10. Gražiausias dalykas žmogaus gyvenimedraugystė su kitais žmonėmis.
 11. Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę, arklio nekeičia.
 12. Jeigu laikote dramblį už užpakalinės kojos, o jis bando ištrūkti, geriausia jį paleisti.
 13. Komplimentai patinka visiems.
 14. Nekritikuokite žmonių, jie yra tokie, kokie būtume ir mes, patekę į panašias aplinkybes.
 15. Nesėkmės galimybė neturėtų mūsų atgrasinti nuo teisingo siekio.
 16. Nors ir kaip katės pešasi, kačiukų, atrodo, nė kiek nemažėja.
 17. Nuodugnus religijos tyrinėjimas atvestų prie bedievybės.
 18. Pavojus pralaimėti kovoje neturi mūsų sulaikyti nuo tokio reikalo, kurį laikome teisingu.
 19. Po išorine drąsa slypi didi baimė.
 20. Ramios praeities dogmos neatitinka audringos dabarties.
 21. Santuoka – ne rojus ir ne pragaras, tai tiesiog skaistykla.
 22. Suteikdami vergui laisvę, sustipriname laisvųjų laisvę.
 23. Taktiškumas – tai sugebėjimas apibūdinti kitus taip, kaip jie mato patys save.
 24. Tu negali išvengti rytojaus atsakomybės, išsisukdamas nuo jos šiandien.
 25. Veidmainis man primena žmogų, kuris užmušė savo tėvus ir prašo teismo būti atlaidesniam todėl, kad jis našlaitis.
 26. Visada atmink, jog už viską svarbiau yra Tavo paties pasiryžimas laimėti.
 27. Žmogaus charakteris geriausiai atsiskleidžia ne ištikus nelaimei, o įgavus valdžią.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –