Anri Frederikas Amjelis

Anri Frederikas Amjelis (vok. Henri-Frédéric Amiel(1821-1881) – šveicarų filosofas, poetas, kritikas.

Anri Frederikas Amjelis (1852)

Sentencijos

keisti
 1. Apmaudas – tai bijantis išryškėti pyktis, tai bejėgis įniršis, jaučiantis savo bejėgiškumą.
 2. Bet kuri yda patenkinama didėja.
 3. Garbė tam, kuris padaro pajuokos objektu engėjus, sužadindamas pasibjaurėjimą jais.
 4. Genijus – ne koks nors vienas gabumas, o daugelio didžių gabumų derinys.
 5. Heroizmas – tai sielos pergalė prieš kūną.
 6. Kiti mūsų nepatenkina dažniausiai tada, kai esame nepatenkinti savimi.
 7. Kuo labiau myli, tuo labiau kenti.
 8. Lengvai daryti tai, kas kitiems sunku, – tai talentas, o daryti tai, ko neįstengia talentas, – tai genijus.
 9. Minutės ilgos, o metai trumpi.
 10. Mokėti sentiišminties viršūnė ir viena iš sudėtingiausių gyvenimo didžiojo meno briaunų.
 11. Moralinis abejingumas – per daug išsilavinusių žmonių liga.
 12. Moterisšeimos gelbėtoja arba pražūtis.
 13. Negalima išgydyti ligonio, kuris mano esąs sveikas.
 14. Nepakanka būti geram, dar reikia būti taktiškam.
 15. Pasakyk man, ką tu manai apie save, ir aš pasakysiu, kas tu.
 16. Santuoka turi būti begalinis abipusis auklėjimas.
 17. Sąžinės atbukimą rodo nesugebėjimas piktintis veiksmais, darančiais žmonijai žalą.
 18. Vyras, kuris reikalauja matyti suprantamai anksčiau negu jis apsispręs, niekada neapsisprendžia.