Džonas Miltonas (angl.John Milton, (1608-1674) – anglų poetas, publicistas, visuomenės veikėjas.

Džonas Miltonas

Aforizmai ir sentencijos

keisti
 1. Apie žmogaus nepaklusimą pirmą
  Ir vaisių uždraustą, kurio ragavus
  Pasauly radosi mirtis ir vargas. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 2. Blogi, tapk man Dievu. – „Prarastasis rojus“, 4 knyga.
 3. Galėčiau liudyt amžiną apvaizdą
  Ir apsakyt Dievo kelius žmonėms. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 4. Gerais ketinimais ir pragaras grįstas. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 5. Geriau valdyti pragare nei lenktis dangui! – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 6. Gyvenimo nereikia nei mylėt,
  Nei neapkęst. Jį reikia nugyvent dorai,
  Ilgai arba trumpai, kiek leis dangus. – „Prarastasis rojus“, 11 knyga.
 7. Griuvėsiai ant griuvėsių, triukšmas triukšme, net sąmyšis ir tas sumišęs. – „Prarastasis rojus“, 2 knyga.
 8. Kaip krito! Ir kaip pasikeitė tai,
  Kas palaimintoj šviesos karalystėj
  Apdovanotas nepaprastu švytėjimu
  Užtemdydavo miriadus ryškius. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 9. Kalbuosi su tavim ir pamirštu, kaip mainos laikas. – „Prarastasis rojus“, 4 knyga.
 10. Kas, kad pieva prarasta? Niekas neprarasta dar. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 11. Kas nugali jėga, tik iš dalies įveikia savo priešą. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 12. Kilniais ketinimais dar švytėjo jo veidas, didingais nors ir apleistais. – „Prarastasis rojus“, 2 knyga.
 13. Kol kas neprarado jo kūnas švytėjimo,
  Neatrodė archangelu puolusiuoju
  Nesimatė aptemusio šlovės troškimo. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 14. Meilės kivirčai dažnai pasibaigia maloninga santaika. – „Samsonas kovotojas“.
 15. Milijonai namatomųjų dvasinių būtybių, mums miegant ir pabudus, vaikšto žemėj. – „Prarastasis rojus“, 4 knyga.
 16. Nėra apgailėtinas tas, kas apanka. Apgailėtinas tas, kuris nesugeba su tuo susitaikyti.
 17. Nėra dėl ko čia verkti, raudoti ar muštis į krūtinę. Nei smerkimo ar paniekos, nei nepritarimo ar kaltinimo – nieko, išskyrus gėrį ir grožį, ir tai, kas nuramintų mus pasitinkant didingą mirtį. – „Samsonas kovotojas“.
 18. O protas pats savaime gali dangų
  Paversti pragaru, o šį – dangum. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 19. Palyginkit tai, kas didinga su tuo, kas maža. – „Prarastasis rojus“, 2 knyga.
 20. Prieš juos pasaulis visas atsivėrė.
  Jie įsikurs ten, kur nuves Apvaizda.
  Tad, susiėmę rankom, vienudu
  Per Edeną jie leidos į kelionę. – „Prarastasis rojus“, 12 knyga.
 21. Proto šaltumas išsklaidė aistras. – „Samsonas kovotojas“.
 22. Puolęs angele, būt silpnam
  Prastas reikalas ir tik kančia,
  gerai įsidėmėk, tau lemta niekad nedaryti gero,
  Vien blogis tau vienintelė palaima. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 23. Sakoma, kad moterys – rožės. Esu aklas, bet iš spyglių jaučiu, kad tai – tiesa.
 24. Sugėdintas velnias sustojo suvokęs, koks didis yra gėris, ir kokia puiki pati dorybė. – „Prarastasis rojus“, 4 knyga.
 25. Tamsa vidurdienio šviesoj, beviltiška tamsa, visiškas užtemimas, ir nėra vilties susigrąžinti dieną. – „Samsonas kovotojas“.
 26. Tupėt čia tamsoj perint beprasmiškas imperijas. – „Prarastasis rojus“, 2 knyga.
 27. Žaltys – klastingiausias iš visų gyvių lauke. – „Prarastasis rojus“, 9 knyga.