Atverti pagrindinį meniu

Džonas Miltonas (angl.John Milton, (1608-1674) – anglų poetas.

Džonas Miltonas

Aforizmai ir sentencijosKeisti

 1. Blogi, tapk man Dievu. – „Prarastasis rojus“, 4 knyga.
 2. Apie žmogaus nepaklusimą pirmą / Ir vaisių uždraustą, kurio ragavus / Pasauly radosi mirtis ir vargas – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 3. Galėčiau liudyt amžiną apvaizdą / Ir apsakyt Dievo kelius žmonėms. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 4. Gerais ketinimais ir pragaras grįstas. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 5. Geriau valdyti pragare nei lenktis dangui! – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 6. Griuvėsiai ant griuvėsių, triukšmas triukšme, net sąmyšis ir tas sumišęs. – „Prarastasis rojus“, 2 knyga.
 7. Kaip krito! Ir kaip pasikeitė tai, / Kas palaimintoj šviesos karalystėj / Apdovanotas nepaprastu švytėjimu / Užtemdydavo miriadus ryškius. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 8. Kalbuosi su tavim ir pamirštu, kaip mainos laikas. – „Prarastasis rojus“, 4 knyga.
 9. Kas, kad pieva prarasta? Niekas neprarasta dar. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 10. Kas nugali jėga, nugali savo priešą tik iš dalies. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 11. Kilniais ketinimais dar švytėjo jo veidas, didingais nors ir apleistais. – „Prarastasis rojus“, 2 knyga.
 12. Kol kas neprarado jo kūnas švytėjimo, / Neatrodė archangelu puolusiuoju / Nesimatė aptemusio šlovės troškimo. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 13. Meilės kivirčai dažnai pasibaigia maloninga santaika. – „Samsonas kovotojas“.
 14. Milijonai dvasių vaikšto žeme mums nematant, / Kai būname budrūs, ir kai užmiegam. – „Prarastasis rojus“, 4 knyga.
 15. Nėra apgailėtinas tas, kas apanka. Apgailėtinas tas, kuris nesugeba su tuo susitaikyti.
 16. Nėra dėl ko čia verkti, raudoti ar muštis į krūtinę. Nei smerkimo ar paniekos, nei nepritarimo ar kaltinimo – nieko, išskyrus gėrį ir grožį, ir tai, kas nuramintų mus pasitinkant didingą mirtį. – „Samsonas kovotojas“.
 17. Palyginkit tai, kas didinga su tuo, kas maža. – „Prarastasis rojus“, 2 knyga.
 18. O protas pats gi gali dangų / Paversti pragaru, o šį - dangum. / – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 19. Protas yra savarankiška būtis, galinti padaryti iš pragaro rojų, o iš rojaus – pragarą.
 20. Proto šaltumas išsklaidė aistras. – „Samsonas kovotojas“.
 21. Puolęs angele, būt silpnam – / Prastas reikalas ir tik kančia,/ gerai įsidėmėk, tau lemta niekad nedaryti gero, / Vien blogis tau vienintelė palaima. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.
 22. Sakoma, kad moterys – rožės. Esu aklas, bet iš spyglių jaučiu, kad tai – tiesa.
 23. Sugėdintas velnias sustojo suvokęs, koks didis yra gėris, ir kokia puiki pati dorybė. – „Prarastasis rojus“, 4 knyga.
 24. Tamsa vidurdienio šviesoj, beviltiška tamsa, visiškas užtemimas, ir nėra vilties susigrąžinti dieną. – „Samsonas kovotojas“.
 25. Tupėt čia tamsoj perint beprasmiškas imperijas. – „Prarastasis rojus“, 2 knyga.
 26. Prieš juos pasaulis visas atsivėrė. / Jie įsikurs ten, kur nuves apvaizda. / Tad, susiėmę rankom, palengva / Savais keliais per Edeną patraukė. – „Prarastasis rojus“, 12 knyga.
 27. Žaltys – klastingiausias iš visų gyvių lauke. – „Prarastasis rojus“, 9 knyga.
28. Gyvenimo nereikia nei mylėt, nei neapkęst, / Jį reikia nugyvent gerai, kiek leidžia Dievas. XI knyga,553-554 

==Nuorodos