Biblija

keisti
 1. Dievas yra Šviesa. – 1 Jn 1, 5.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Ant manęs nusileido šviesa. Viskas pagaliau išaiškėjo. – Apie H. Spenserio mokymą, kad laimė galima tiktai kovoje, kada laimi stipriausias. – Dienoraštyje (rašytame po praėjusios vidurio amžiaus krizės, iš kurios vaduotasi skaitant Spenserio raštus). – E. Karnegis.
 2. Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse. – M. K. Čiurlionis.
 3. Gamta apsupa žmogų tamsa ir verčia jį amžinai veržtis į šviesą. – J. V. Gėtė.
 4. Kaip tai nuostabu būti reikalingam žmonėms ir jausti šviesą savo delnuose. – M. K. Čiurlionis.
 5. Kaltas ne tas, kuris nusideda, o tas, kuris nedavė nusidėjusiam šviesos. – V. Hugo.
 6. Kas stoja prieš išmintingas tiesas, įpučia jų ugnį, kibirkštys plačiai išsisklaido ir įžiebia šviesą. – J. V. Gėtė.
 7. Kuklume, kaip tamsoje, aiškiau matyti dangiška šviesa. – H. D. Toras.
 8. Meilėšviesos žodis parašytas šviesos ranka šviesos puslapyje. – K. Džibranas.
 9. Mes lengvai galime suprasti vaiką, kuris bijo tamsos. Tikroji gyvenimo tragedija vyksta tada, kai suaugęs žmogus bijo šviesos. – Platonas.
 10. Pažinę šviesą, jūs jau nebenorėsite gyventi tamsoje. – V. Veresajevas.
 11. Šviesa nešviečia, kai šviesu, ji šviečia tik tamsoje. – E. M. Remarkas.
 12. Tebūnie šviesa, bus ir laisvė. – J. Basanavičius.
 13. Tikėjimas – tai paukštis, kuris jaučia šviesą dar neišaušus. – R. Tagorė.
 14. Viešpats dievas sukūrė šviesą pirmąją dieną, o saulę, mėnulį ir žvaigždes ketvirtąją dieną. Tai iš kurgi galėjo pirmą dieną spinduliuoti šviesa? – F. Dostojevskis.
 15. Visa suvelta iš savo prigimties veržiasi į aiškumą, o visa tamsu – į šviesą. – S. Cveigas.
 16. Žmoniškumo galios didingumo teisė yra visą gyvenimą prisunkti ir peršviesti savo sąmoningumo šviesa ir visa kelti ir vesti tauresnin esiman. – Vydūnas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Tiesa ir rytas tampa šviesa, kai tam ateina laikas.
 1. Kame yra šviesos, ten ir šešėlių esti.
 2. Su šviesa kelia, su tamsa gula.
 3. Šviesa tunelio gale.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –