Endriu Karnegis (angl. Andrew Carnegie, (1835-1919) – amerikiečių verslininkas, pramonininkas, plieno magnatas, filantropas, milijonierius.

Enriu Karnegis (1913)

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Darbas – vienintelė darbininko nuosavybė. Ir jis turi teisę ją ginti. Darbo „moralas“ („pamokymas“) – negeisk savo artimo darbo.
 2. Darykite daugiau. Lenktynes laimi arklys, savo priešininkus aplenkęs (vos) galva.
 3. Girkite žmogų už mažiausią jo pasiekimą. Būkite nuoširdūs pritardami bei dosnūs girdami.
 4. Jei ką gyvenime verta turėti, dėl to verta ir paplušėti.
 5. Jokie gebėjimai ir galimybės neturi reikšmės, jei žmogus aprūpintas.
 6. Kuo labiau senstu, tuo mažiau dėmesio kreipiu į tai, ka žmonės sako, o daugiau į tai, ką jie daro.
 7. Mūsų amžiuje kyla problema: kaip teisingai naudotis nuosavybe. Todėl turtas ir vargšą turėtų brolystės saitais.
 8. Negali didžiu lyderiu tapti tas žmogus, kuris viską stengiasi padaryti pats arba pasisavinti visą šlovę.
 9. Nenusiraminkite tik ties tuo, kad atlikote savo pareigą.
 10. Nė vienam žmogui ir nė vienai bendruomenei nebuvo naudinga nuolatinė pagalba, išskyrus tokią, kurią jie gali suteikti vienas kitam.
 11. Niekada į viršų neprasimuš tas, kad nedaro to, ką jam sako, ir tas, kas daro ne daugiau negu jam sako.
 12. Norėdami pakeisti žmonių nuomonę, neįžeisdami jų, laikykitės taisyklės: „Nekalbėkite žmogui apie jo klaidas tiesiogiai, ypač prie kitų žmonių“.
 13. Pertekliniai turtai – tai šventas dalykas, kuris ant savo turėtojo užkrauna pareigą naudotis jais taip, kad šie turtai būtų naudingi visuomenei.
 14. Reiškiant mielaširdystę, reikia laikytis pagrindinio principo: padėk tam, kas gali padėti ir pats sau.
 15. Sudėk visus kiaušinius į vieną krepšį ir pasirūpink tuo, kad niekas jų negalėtų sutraiškyti.
 16. Turtingo asmens gyvenimą turi sudaryti du periodai: laikotarpis, kai turtai kaupiami, ir laikotarpis, kai turtai dalinami.
 17. Žmogus, kuris miršta turtingas, miršta gėdoje.

Citatos

keisti
 1. Ant manęs nusileido šviesa. Viskas pagaliau išaiškėjo. – Apie H. Spenserio mokymą, kad laimė galima tiktai kovoje, kada laimi stipriausias. – Dienoraštyje (rašytame po praėjusios vidurio amžiaus krizės, iš kurios vaduotasi skaitant Spenserio raštus).
 2. Aš pripažinčiau (priimčiau) labiau (tai), jei jūs rūkytumėte kitoje vietoje. – Gamyklos darbininkams, radęs juos rūkančius po užrašu "Nerūkyti" ir pasiūlęs jiems po vieną cigaretę.
 3. Dabar aš visas tavo. Visam. Endriu. – Laiške savo draugei trisdešimtmetei Luizai po 7 metų draugystės, kai mirė Karnegio motina Margarita, būdama 76 metų amžiaus, ir iki tol neleidusi vesti Endriu Karnegiui, jau sulaukusiam 52 metų amžiaus.
 4. Man 33 metai, ir mano metinės pajamos sudaro $50 000 dol. Po dviejų metų man nereikės kaupti kapitalų, o perteklių aš leisiu labdarai. Aš apsigyvensiu Oksforde ir per tris metus įgysiu išsilavinimą. Po to aš persikelsiu į Londoną, nupirksiu kokį nors laikraštį arba žurnalą – Karnegio dienoraštis, 1868 m.
 5. Todėl, kad mano mama juos sako kiekvieną rytą. – Atsakymas į mokytojos klausimą, nustebusios ir jaunojo Karnegio paklausiusios, iš kur jis ištraukęs, kad tokie žodžiai "Reikia pasirūpinti pensais, tuomet svarai patys pasirodys" yra Biblijoje.

Apie Endriu Karnegį

keisti
 1. Didelis jo gebėjimas – atsirinkti žmones, kurie dirbtų su entuziazmu ir užsidegę. Endriu apsupo save tokiais, kurie buvo pasirengę ir turėjo viziją mokėjo įgyvendinti tikslus. Jis nevisada pats sudarydavo konkretaus tikslo pasiekimų planus. Jo reikalas tebuvo žinoti tai, ko jis nori, po to rasti žmonių, kurie galėtų išdirbti jo tikslo įgyvendinimo planus. Aukščiausios „klasės“ genijus, sėkmingai besinaudojantis savo vaizduote. – N. Hilas.
 2. Endriu proto gyvumas ir savotiškas žaismas buvo stulbinantis, o jo įprotis įdėmiai ir nuodugniai gilintis į kokį nors dalyką ar reikalą jam atnešė bendrąsias žinias. Nesigilindamas į darbo detales ir nepretenduodamas į techninių žinių ekspertus savo verslo srityje, jis sugebėjo pasiekti stulbinančių vadovavimo rezultatų. – M. S. Švabas.
 3. E. Karnegis turėjo kažko nesuvokiama, (taip paprastai) „nepagaunama“. – M. S. Švabas.
 4. Jam būdingas nuovokumas, įžvalgumas. Jausdavai, kaip jis aprobuoja, suvokia tavo mintis ir pasiekia pačią veiklos esmę, viso to, ką esi iki šiol daręs ir galėjai padaryti. Jis suvokdavo mintis ir žodžių prasmę, dar net neištarus visų žodžių.
 5. Jis puikiai suvokė ir pažino save bei kitus, jų protus ir gebėjimus; jo sėkmė pagrįsta ne plieno verslo išmanymu. Sėkme remiasi tinkamu sėkmės dėsnių taikymu. O tai yra prieinama kiekvienam. – N. Hilas.
 6. Pats geriausias talentas iš visų, kuriais buvo apdovanotas, tai jo ypatingas sugebėjimas įkvėpti ir įtikinti kitus žmones. Tai galima paaiškinti tik kažkuo giliau nei paprastas išskaičiavimas. – M. S. Švabas.
 7. Ponas Karnegi, aš jus noriu pasveikinti. Nuo dabar jūs – pats turtingiausias žmogus pasaulyje! – pasakė Džonas Pirpontas Morganas, paspaudęs ranką Endriu, kai jie abu susitiko derėtis dėl Carnegie Steel pardavimo kainos, perdavęs raštelį su įrašu „Gerai“, kai prieš tai jam (to paties susitikimo metu) E. Karnegi perdavė popierėlį su įrašu „$480 mln.“ (pardavimo kaina).
 8. Pusmetį gyvenimo Pitsburge galima prilyginti savižudybei. – Herbertas Spenseris apie negailestingą išnaudojimą Karnegio gamyklose, kai buvo dirbama 12 h 7 darbo dienas, apie 1870 m.
 9. Tu galėjai kuo nors suabejoti ir aptarti tai su juo. Jis galėjo tuoj pat įtikinti tave tavo teisumu ir priversti patikėti tuo. Jam pavykdavo padidinti tavo abejones, nurodant silpnas tavo argumentų vietas. Sugebėjimas skatinti kitus, žadinti ir stiprinti juose viltį, tikėjimą ir aktyvumą, „maitinosi“ jo paties turima didžiule energija. – M. S. Švabas.
 10. Turtinga vaizduotė, gyvas protas, gilus instinktas. Jautrus, itin giliai įsijaučiantis ir įsigyvenantis į dalyko esmę ir substanciją. Reta tokių žmonių. – M. S. Švabas.

Susijusios su Endriu Karnegiu

keisti
 1. Pinigai skatina tik savanaudiškumą ir visada negrįžtamai suvedžiodami skatina piktnaudžiavimą. Ar gali kas nors įsivaizduoti Mozę, Jėzų arba M. Gandį su Karnegio pinigų maišu? – A. Einšteinas

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –