Sentencijos keisti

 1. Aš negaliu įsivaizduoti, kad šautų kuomet mintis, jog nėra ko veikti. – F. Dostojevskis.
 2. Atminkite: jei darote daugiau, nei tai, už ką jums moka, ateis diena, kai jums mokės daugiau už tai, ką darote. – Z. Ziglaras.
 3. Bet kuri neprincipinga veikla galiausiai bankrutuoja. – J. V. Gėtė.
 4. Būti yra daryti. – I. Kantas.
 5. Gali niekada nesužinoti savo veiklos rezultatų, bet jei nieko nedarysi – nebus jokių rezultatų. – M. K. Gandis.
 6. Garbingas ir negarbingas žmogus pažįstamas ne tik iš to, ką daro, bet ir iš to, ko nori. – Demokritas.
 7. Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai. – Sokratas.
 8. Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. – J. V. Gėtė.
 9. Gyventi – reiškia veikti. – A. Fransas.
 10. Imdamasis ko nors sunkaus, pirma pradėk nuo lengvo. Ketindamas nuveikti ką nors didelio, pradėk nuo mažo. – Lao Dzė.
 11. Iššūkis daryti neįmanoma – didžiausias mano įkvėpimo šaltinis. – A. A. Maiklsonas.
 12. Į pažinimą veda vienintelis kelias – veikla. – Dž. B. Šo.
 13. Jeigu norite sulaikyti žmogų nuo kokio nors poelgio, priverskite jį išsikalbėti šia tema: kuo daugiau žmonės kalbėjimas, tuo mažiau linkę veikti. – T. Karlailis.
 14. Kaip galima save pažinti? Ne stebėjimu, tiktai veikla. Pamėgink atlikti savo pareigą, ir sužinosi, ką turi savyje. – J. V. Gėtė.
 15. Kasdien arba kas antrą dieną prisiversk padaryti tai, ko nemėgsti, kad išmušusi skaudžios būtinybės valanda neužkluptų tavęs netikėtai. – V. Džeimsas.
 16. Kuo daugiau darote, tuo daugiau galite padaryti. – L. Bol.
 17. Kuo labiau senstu, tuo mažiau dėmesio kreipiu į tai, ką jie sako, o daugiau į tai, ką jie daro. – E. Karnegis.
 18. Laikydami priemones tikslu, žmonės nusivilia savimi ir kitais, todėl iš visos jų veiklos nieko neišeina arba išeina priešingai, negu jie siekia. – J. V. Gėtė.
 19. Man taip atsibodo gyvenimas tarp šitų keturių sienų, bet niekur neinu, nes ten nėra ką veikti. – J. Bartkus.
 20. Mintisveiklos motina, gyvoji jos siela, ne tik pradininkė, bet ir sergėtoja. Todėl mąstymas yra žmogaus gyvenimo žemėje pagrindas, šaltinis ir tikroji esmė. – T. Karlailis.
 21. Narsiam žmogui baimintis, svarstyti galimus atsitiktinumus dera tik kam nors ryžtantis, bet veikti reikia drąsiai. – Herodotas.
 22. Neįsivaizduok, kad tu galėtum būti laimingas, o drauge ir tinginys. Laimė ir veiklumas yra vienas nuo kito neatskiriami dvyniai. – O. S. Mardenas.
 23. Neužmiršk daryti to, kas neįmanoma, kad pasiektum tai, kas įmanoma. – A. Rubinšteinas.
 24. Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias, neužtenka norėti, reikia veikti. – J. V. Gėtė.
 25. Niekada patys nedarykite to, ką už jus gali padaryti kiti. – A. Kristi.
 26. Niekas taip neišsekina žmogaus, kaip ilgas nieko neveikimas. – Aristotelis.
 27. Norėti nepakanka, reikia veikti. – J. V. Gėtė.
 28. Privalai padaryti tai, ko manai negalįs padaryti. – E. Ruzvelt.
 29. Protingas laiko paskirstymas yra veiklos pagrindas. – J. A. Komenskis.
 30. Rytą pabudęs klausk savęs: „Ką aš turiu padaryti?“ Vakare, pirma nei užmigsi: „Ką aš padariau?“ – Pitagoras.
 31. Rūpinkis tik tuo, ką darai, o ne ką iš to turėsi. – Bhagavadgyta.
 32. Svarbiau yra apgalvotai veikti negu protingai mąstyti. – Ciceronas.
 33. Svarstykite neskubėdami, bet veikite ryžtingai; nusileiskite kilniaširdžiai, o priešinkitės tvirtai. – Č. K. Koltonas.
 34. Tai, ką darysi šiandien, tą darysi ir rytoj. – Konfucijus.
 35. Tik veikla suteikia dorybei tikrąją vertę. – Ciceronas.
 36. Trečią valandą visada per vėlu arba per anksti ką nors daryti. – Ž. P. Sartras.
 37. Veikla – paskutinis siaubas, kurio griebiasi nemokantys svajoti. – O. Vaildas.
 38. Veiklos nutraukimą visuomet lydi suglebimas, o suglebimą keičia karšatis. – Apulėjus.
 39. Veiklus žmogus jau darbo pradžioje mato tiek darbų, kad nesiskųs negaunąs darbo, o tuoj pat susiras jo pats ir bent šį tą nuveiks. – F. Dostojevskis.
 40. Verčiau pirma galvoti, paskiau veikti negu atvirkščiai. – Demokritas.
 41. Viską, ką darai, reikia daryti gerai, net jei darai beprotybę. – Balzakas.
 42. Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mąstyti. – G. E. Lesingas.
 43. Žmogus, nedarantis klaidų, paprastai nedaro nieko. – W. Magee.
 44. Žmogus turi veikti, o jeigu tik veikia, tampa laimingas arba nelaimingas. – Vang Čungas.
 45. Žmonėms, pasiryžusiems veikti, paprastai sekasi, ir priešingai, retai susilaukia sėkmės tie, kurie tiek ir teveikia, kad svarsto ir delsia. – Herodotas.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Anglų keisti

 1. Daryk dalyką, kurio tu bijai, tada baimei bus mirtis tikrai.
 2. Daryk, kaip aš sakau, o ne kaip aš darau.
 3. Daryk kitiems, kaip tu norėtum, kad tau būtų daroma.
 4. Daryk taip, kaip tau būtų daroma.
 5. Galvok globaliai – veik lokaliai.

Kinų keisti

 1. Nedaryk nieko, ko negalėtum papasakoti kitam.
 2. Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti iš trečio karto.

Lietuvių keisti

 1. Lengva pasakyti, bet ne padaryti.

Lotynų keisti

 1. Apgalvok lėtai – įvykdyk greitai.
 2. Gausiai apmąstyk prieš veikdamas.
 3. Jokia diena neturėtų praeiti nieko nenuveikus.
 4. Ką tu apsiimtum padaryti, tebūnie tai proporcinga tavo galimybėms.
 5. Ką tu darai – daryk kruopščiai.
 6. Leisk kiekvienam žmogui daryti, ką jis gali daryti geriausia.

Nuorodos keisti

Laisvajame žodyne yra terminas veikla