Sentencijos

keisti
 1. Būti sveikam – tai filosofuoti. Be šito siela serga. Kūnas irgi. – Seneka.
 2. Daugiausia, ką gali padaryti filosofija – tai išmokyti gyventi netikrumais, neparalyžuotam neryžtingumo. – B. Raselas.
 3. Filosofavimo ištakos yra nuostaba, abejojimas, pasmirkties suvokimas. – K. Jaspersas.
 4. Filosofija – daugybė kelių, vedančių iš niekur į nieką. – A. Birsas.
 5. Filosofija yra tai, kas sutelkia, kas žmogui padeda tapti pačiu savimi, bebėgant nuo tikrovės. – K. Jaspersas.
 6. Filosofijaklausimai, į kuriuos gali būti niekada neatsakyta. – Nežinomas autorius.
 7. Filosofijamokslas, kuris leidžia mums būti inteligentiškai nelaimingiems. – Nežinomas autorius.
 8. Filosofija neturi tarnauti ydų pateisinimui. – Seneka.
 9. Filosofija – tai dažniausiai vienas filosofas, uoliai įrodinėjantis, kad visi kiti yra asilai. Paprastai jis tai įrodo, bet turiu pridurti, kad paprastai įrodo ir tai, jog pats yra vienas jų. – H. L. Menkenas.
 10. Filosofijos reikia imtis, atmetus kaip tik šitokią tariamą nuomonę, neva tu žinąs kažką naudingo. – Epiktetas.
 11. Filosofuoti – tai bet kokiomis sąlygomis grumtis už savo vidinę nepriklausomybę. – K. Jaspersas.
 12. Į „kodėl“ atsitrenkusios kol kas sudužo bet kokia logika, filosofija, bet kokie mokslai. – E. M. Remarkas.
 13. Jei nori būti tikrai laisvas, vergauk filosofijai. – Epikūras.
 14. Kad gyventų vienas, žmogus turi būti arba gyvulys, arba Dievas, – sako Aristotelis. Trūksta trečio atvejo: reikia būti ir vienu, ir kitu – filosofu... – F. Nyčė.
 15. Kai studijuoju filosofijos veikalus, jaučiuosi taip, lyg ryčiau kažką, ko burnoje nėra. – A. Einšteinas.
 16. Mano nuomone, niekas mirtingiesiems nepadarė tiek bloga, kaip tie, kurie išmoko filosofijos kaip kokio parsiduodančio amato, kurie gyvena kitaip, negu moko. – Seneka.
 17. Mokslas – tai, ką žinome. Filosofija – tai ko nežinome. – B. Raselas.
 18. Mūsų filosofija kuria gera arba bloga sveikata. – Guillaume Amfrye de Chaulieu.
 19. Pirmiausia gyventi, paskui filosofuoti. – Seneka.
 20. Sapną papasakos tik pakirdęs žmogus, o ydas pripažins tik sveikstantis. Tad pabuskime, kad galėtume pasmerkti savo paklydimus! Tik filosofija mus pažadins, tik ji išblaškys sunkų sapną. Jai visas atsiduok. Tu jos vertas, o ji verta tavęs, pulkite viens kitam į glėbį. Nuo visų kitų dalykų atsisakyk narsiai ir atvirai. Negalima būti filosofu kartkartėmis. – Seneka.
 21. Šaipytisfilosofijos – tai filosofuoti. – B. Paskalis.
 22. Tapau filosofu ir aistringai troškau išgarsėti iš esmės tik todėl, kad galėčiau suvedžioti moteris. – Ž. P. Sartras.
 23. Tikroji filosofija – tai mokėti sustoti kur reikia ir visada eiti tik su patikimu vedliu. – Volteras.
 24. Valanda darbo daugiau išmoko negu diena aiškinimo, nes jeigu aš užimu vaiką dirbtuvėje, jo rankos dirba proto naudai: jis tampa filosofu, laikydamas save tik amatininku. – Ž. Ž. Ruso.
 25. Žinau, Liucijau, jog tau aišku, kad niekas negali ne tik laimingai, bet ir pakenčiamai gyventi neužsiiminėdamas filosofija ir kad gyvenimą laimingą padaro tik tikroji išmintis, o pakenčiamą – jos pradai. – Seneka.

Taip pat skaitykite

keisti

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas filosofija