Suvokimas

(Nukreipta iš Aiškinimas)

Sentencijos

keisti
 1. Gyvenimas trumpas, meno kelias ilgas; gera proga trumpalaikė; patyrimas apgaulingas; išmanymas sunkus. Todėl ne tik gydytojas turi naudotis viskuo, kas būtina, bet ir ligonis, ir artimieji, ir visos išorinės aplinkybės privalo padėti jam darbuotis. – Hipokratas.
 2. Išmanymas, kokie daiktai turi būti, rodo, kad žmogus protingas; išmanymas, kokie daiktai iš tikro yra, rodo, kad žmogus patyręs; išmanymas, kaip juos pagerinti, rodo, kad žmogus genialus. – D. Didro.
 3. Kas neišmano nieko, be chemijos, tas ir ją išmano nepakankamai. – G. K. Lichtenbergas.
 4. Kiekvienas girdi tik tai, ką supranta. – J. V. Gėtė.
 5. Kvailiai skaito knygą ir nieko negali suprasti; eiliniai žmonės mano, kad jiems viskas suprantama, didžiai protingi žmonės kartais supranta ne viską: painius dalykus jie laiko painiais, o aiškius – aiškiais. Vadinamieji gudročiai teikiasi rasti neaiškumų ten, kur viskas aišku, ir nesupranta to, kas visai akivaizdu. – Ž. de la Briujeras.
 6. Moterį reikia mylėti ir nesistengti ją suprasti. – O. Vaildas.
 7. Mūsų nuovokai, atrodo, būdingesnis gyvumas ir netikėtumas, tuo tarpu protui – solidumas ir lėtumas. – M. de Montenis.
 8. Nedidelio proto žmonės paprastai smerkia viską, kas pranoksta jų išmanymą. – F. de Larošfuko.
 9. Neskubėk teisti, skubėk suprasti. – Seneka.
 10. Niekas taip nepamoko kaip savo klaidos suvokimas. Tai viena iš pagrindinių saviauklos priemonių. – T. Karlailis.
 11. Norint viską suprasti, reikia viską atleisti. – Buda.
 12. Nuovoka – anaiptol ne protas. Protui būdingas išradingumas, nuovokai – tik sumanumas. – K. J. Vėberis.
 13. Paprastai stokojantys nuovokos manosi žiną daugiau už kitus, o visai neturintys proto, manosi žiną viską. – Dž. Brunas.
 14. Pirmoji pasitaisymo sąlyga – savo kaltės supratimas. – Seneka.
 15. Reikia stebėti, kad suprastum, ir stengtis suprasti, kad veiktum. – R. Rolanas.
 16. Reikia stengtis suvokti, ne kuris žino daugiau, o kuris žino geriau. – M. de Montenis.
 17. Savo netobulumo suvokimas artina prie tobulumo. – J. V. Gėtė.
 18. Supratimas yra patirties išdava, idėja – jos vaisius: pirmajam reikia proto, antrajam – išminties. – J. V. Gėtė.
 19. Svarbu ne viską žinoti, o viską suprasti. – Demokritas.
 20. Sveiką nuovoką sudaro visi prietarai, išmokti iki sulaukiant 18 metų. – A. Einšteinas.
 21. Tas, kuris paaiškina viską, nepaaiškina nieko. – Ž. Volfromas.
 22. Tvirtumas yra proto narsa; jis reiškia šviesų ryžtą. Užsispyrimas, priešingai, reiškia nuovokos praradimą. – Volteras.
 23. Valanda darbo daugiau išmoko negu diena aiškinimo, nes jeigu aš užimu vaiką dirbtuvėje, jo rankos dirba proto naudai: jis tampa filosofu, laikydamas save tik amatininku. – Ž. Ž. Ruso.
 24. Visas žmogaus išmanymas yra ne kas kita kaip kantrybės ir laiko mišinys. – O. de Balzakas.
 25. Žmogus turi tikėti, kad nesuprantamus dalykus galima suprasti: kitaip nemąstytų apie juos. – J. V. Gėtė.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Jeigu tu nori, kad žmonės tave suprastų, kalbėk jų kalba.
 2. Nebūk toks kvailas, kad išmintį pakeistum žiniomis, nes tu prarasi supratimą.
 3. Sielvartas gali nuliūdinti tavo veidą, bet jis paaštrina tavo supratimą.
 4. Valanda darbo daugiau išmoko negu diena aiškinimo, nes jeigu aš užimu vaiką dirbtuvėje, jo rankos dirba proto naudai: jis tampa filosofu, laikydamas save tik amatininku. – Ž. Ž. Ruso.
 5. Žinios ir išmanymas yra geriau negu turtas – tau reikia prižiūrėti turtą, o žinios prižiūri tave.
 6. Žinių ir išmanymo trūkumas yra tamsiau už naktį.
 7. Tu nesuprastum kaip toli yra miestas, jeigu būtum tenai nuvežtas.
 1. Įstatymas valdo žmogų, o supratimas – įstatymą.
 2. Neišmanantis karalius būna karūnuotas asilas.
 3. Neišmanymas yra prietarų motina.
 1. Išmano tiek, kiek iš nosies į gerklę.
 1. Aiškinimas, kas yra neaišku tuom, kas yra dar labiau neaiškiau.
 2. Kalbėjime – upė, o supratime - tik vienas lašelis.
 3. Pasakoji pasaką mirusiam žmogui (aiškinimas kokio nors dalyko tuo netikinčiam žmogui).
 4. Tas nėra laimingas, kuris nesupranta savo laimės.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas suvokimas