Atverti pagrindinį meniu

Wikiquote β

Romenas Rolanas (pranc.Romain Rolland, (1866-1944) – žymus prancūzų rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas (1915), muzikologas, meno istorikas, visuomenės veikėjas.

Romenas Rolanas

Turinys

SentencijosKeisti

Apie draugusKeisti

 1. Draugų nesutarimai niekada nebūna dideli, kol tarp jų neįsispraudžia trečiasis asmuo.
 2. Geriau kartu su draugu klysti negu būti prie jį teisiam.
 3. Tarp bičiulių nesusipratimai niekada nebūna rimti, kol tarp jų neatsiranda trečias žmogus. Anksčiau ar vėliau tai turi įvykti, nes daug žmonių šiame pasaulyje mėgsta kištis į svetimus reikalus ir sukelia nesantaiką.

Apie gyvenimąKeisti

 1. Dar gyvenimas vertas kančių, kol drauge su mumis verkia draugo akis.
 2. Kai egoistinė laimė yra vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas labai greitai tampa be tikslo.
 3. Pats tikriausias būdas priartinti mus prie brangių mirusiųjų – tai ne mirtis, o gyvenimas. Jie gyvena mūsų gyvenimą ir miršta, kai mirštame mes.
 4. Žmogus klysta, toks jau gyvenimas. Bet pamilti – anaiptol ne klaida.

Apie kūrybąKeisti

 1. Kurti yra ne kas kita kaip tikėti.
 2. Kurti – tai užmušti mirtį.
 3. Viso gyvenimo džiaugsmaikūryboje. Kurti – reiškia nugalėti mirtį.

Apie meilęKeisti

 1. Meilė yra amžinai atsinaujinančio tikėjimo aktas.
 2. Meilė suteikia gėrio ne tik tuo, jog ji įteigia mums tikėjimą kitu žmogumi, bet ir tuo, jog mes įgauname tikėjimą savimi.
 3. Meilė verta lygiai tiek, kiek vertas žmogus, kuris ją jaučia.
 4. Viena meilės akimirka pasako širdžiai daugiau apie mylimą būtybę negu ištisi mėnesiai stebėjimo.

Apie žmogųKeisti

 1. Menkos dorovės žmogus negali būti didis.
 2. Visų gražiausia pasaulyje – doras žmogus.
 3. Žmogaus pareiga – elgtis taip, kad aplinkiniams būtų malonu gyventi.
 4. Žmogui dera suprasti, kad jis – pasaulio kūrėjas ir šeimininkas, kad jam tenka atsakomybė už visas nelaimes žemėje ir kad jam priklauso garbė už visa, kas gyvenime gera.
 5. Žmogus kenčia. Kankina kitą. Ir ne visada tas, kuris kenčia, yra visų nelaimingiausias.
 6. Žmogus turi pasinerti į verdančias visuomeninės būties gelmes, o tai galima padaryti vien tarnaujant visuomenei, kuri juda ir kovoja.

KitosKeisti

 1. Amžina tai, kas daugumai neša daugiausia gyvybės.
 2. Amžinasis moteriškumas visada buvo kilninanti jėga geriausiems vyrams.
 3. Arklį valdyti lengviau ne per daug įtempus vadžias.
 4. Aš laikau karą šlykščiu, bet dar šlykštesni man atrodo tie, kurie jį apdainuoja jame nedalyvaudami.
 5. Aš vadinu didvyriais ne tuos, kurie laimėdavo mintimi arba jėga. Aš vadinu didvyriu tik tą, kuris buvo didis širdimi.
 6. Bėda neateina viena, bet sėkmė irgi.
 7. Būti teisingam sau pačiam. Niekada neištarti ir nerašyti nė vienu žodžiu daugiau ar mažiau, negu reikia tam, ką laikai tiesa.
 8. Darbas – tai vienintelis tikrojo kilnumo titulas. Tai žmogaus kūrėjo galia ir džiaugsmas.
 9. Didis vadovas, kuris padaro tiek, kiek gali, ir net daugiau, negu gali.
 10. Draugystėje nėra nei skolininkų, nei geradarių.
 11. Dvasios nerimas nėra didybės rodiklis. Esamoji nedarna tarp žmogaus ir aplinkos, tarp gyvenimo ir dėsnių net ir didiesiems žmonėms kyla ne iš jų didybės, o iš silpnybės.
 12. Esu tas, kas būsiu, o ne kas buvau.
 13. Gailestingumas budeliams virsta žiaurumu jų aukoms.
 14. Garbė – štai tikrasis grožis.
 15. Gėris – ne mokslas, o veiksmas.
 16. Yra mirusiųjų, kurie gyvesni už gyvuosius. Bet yra ir gyvųjų, negyvesnių už visus mirusiuosius.
 17. Jei norite šviesa nutvieksti kitus, nešiokitės saulę savyje.
 18. Jokie išvedžiojimai negali parodyti žmogui kelio, kurio jis nenori matyti.
 19. Kas nesugeba neapkęsti blogio, tas ir gėrio negali mylėti.
 20. Kiek kartaus nusivylimo randi savo praeities gelmėse tomis naktų valandomis, kada nusilpsta dvasia.
 21. Kiekviena tauta mano esanti išrinktoji.
 22. Kiekvienas mūsų nešioja savyje tarsi mažytes kapinaites, kuriose ilsisi tie, kuriuos mylėjome.
 23. Kur moteris yra – tylos nėra.
 24. Kūnas – tai mažiausia, ką gali moteris duoti vyrui.
 25. Laikas galų gale perkels mus per upę ir skausmų našta liks aname krante.
 26. Laimė yra žinoti savo galimybių ribas ir būti jomis patenkintam.
 27. Likimas – tai bevalių sielų pasiteisinimas.
 28. Nepakanka norėti būti nuoširdžiam, reikia ir galėti.
 29. Net didžiausioje neviltyje kova yra viltis.
 30. Nėra nieko žavingesnio už valią, nugalinčią neklusnų kūną.
 31. Niekas nebaigta tam, kuris gyvas.
 32. Niekas taip nesuartina silpnų, paliegusių ir gyvenimu nepatenkintų, kaip bendro bejėgiškumo suvokimas.
 33. Nuostabiausia sielos muzika – tai gerumas.
 34. Pačios objektyviausios knygos yra tos, kurios sukelia daugiausia iliuzijų.
 35. Papratimas – antras prigimimas. Daugumai žmonių jis pasirodo besąs vienintelė jų prigimtis.
 36. Pasaulyje tėra vienintelis heroizmas: matyti pasaulį tokį, koks jis yra, ir jį mylėti.
 37. Pirmasis meno dėsnis: jei neturi ko sakyti, tylėk, jei turi – sakyk ir nemeluok.
 38. Protas lavina jausmus.
 39. Reikia turėti drąsos gelbėti ir tuos žmones, kurie nesišaukia pagalbos.
 40. Tik tas neklysta, kuris nieko neveikia.
 41. Tikrai genialūs tie, kurių širdys plaka visiems.
 42. Visų pirma gamta. Man ji visada buvo knygų knyga.

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –