Apgavystė

(Nukreipta iš Apgaulė)

Sentencijos keisti

 1. Anas patenkintas paleistuvyste, kurios siekti kurstė pergalės sunkumas. Šitas patenkintas apgaule: tik nusivylęs sėkme, jis nusivils kalte. Visa tai atsitinka dėl blogų įpročių. Antra vertus, žinok, jog ir labiausiai į blogį linkusiose sielose išlieka gėrio supratimas: jos suvokia niekšybę, tiktai nepaiso jos. Todėl visi nutyli nuodėmes, net viskam klostantis sėkmingai, naudojasi jų vaisiais, o jas pačias slepia. Tik gryna sąžinė nori būti priekyje visų matoma, pašlemėkai net patamsyje nuogastauja. – Seneka.
 2. Apgauti save – visų blogiausia; mat tada apgaudinėtojas visą laiką būna šalia apgaudinėjamojo. – Platonas.
 3. Aš visuomet kartoju ir kartosiu, kad apgavikas galiausiai pats apsigauna. – M. K. Gandis.
 4. Jei vargšą turtuoliu pavadinsi, užsirūstins. Tačiau jei teisiu pavadinsi ką nors, tai, kad ir nebuvo teisus, bus patenkintas. Kokia apgavystė! – Mo Ti.
 5. Negali būti viskas visiškai teisinga pasaulyje, nes žmonės dar privalo būti apgaulėmis valdomi. – G. K. Lichtenbergas.
 6. Pasaulyje kvailių daugiau negu apgavikų, kitaip apgavikai neturetų iš ko gyventi. – S. Batleris.
 7. Šalia kvailio visada rasis apgavikas. – O. de Balzakas.
 8. Tam, kuris gyvena apgaule, tiesa dvokia. – V. Hugo.
 9. Visai nebūtina visada sakyti viską, ką galvoji, tai būtų kvailystė, bet visa, ką sakai, turi atitikti tavo mintis; antraip tai – pikta apgaulė. – M. de Montenis.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Afrikiečių keisti

 1. Maistas, įgytas apgaule, ragaujasi saldžiai žmogui, bet galiausiai jam tai baigiasi žvyru burnoje.

Anglų keisti

 1. Apgaulei įvykdyti reikia dviejų: vienam – meluoti, kitam – klausyti.
 2. Apkvailinsi mane vienąkart – gėda tau; apkvailinsi mane dukart – gėda man.
 3. Jeigu žmogus apgauna mane vienąkart – gėda jam, bet jeigu jis apgauna mane dukart – gėda man.
 4. Laimėtojai niekada nesukčiauja, o sukčiai niekada nelaimi.
 5. Tu neapgausi nė vieno, išskyrus tik tuos, kurie tavimi pasitiki.

Lotynų keisti

 1. Keli daiktai, įgyti su apgaule, sunaikina turtą, kuris buvo sąžiningai laimėtas.
 2. Tai yra sukčiavimas – žiūrėti pro pirštus į sukčiavimą.
 3. Tas, kuris sykį naudojosi apgaule, tas meluos vėl.