Lotynų patarlės ir priežodžiai

 1. Aiškinimas, kas yra neaišku tuom, kas yra dar labiau neaiškiau.
 2. Aklas žmogus nori parodyti kelią.
 3. Aklo arklio narsa yra pavojinga.
 4. Alkis ir delsimas sukelia pyktį.
 5. Alkis yra geriausias virėjas.
 6. Alkis išmokina mus daug pamokų.
 7. Alkis paaštrina pyktį.
 8. Alkis pasaldina viską pats.
 9. Anksti prisirpsta – anksti supūva.
 10. Apdairus smulkmenose – lengvabūdis dideliuose dalykuose.
 11. Apdairus žmogus stebės charakterio ženklus, kuriuos gamta atskleidžia pas kitus.
 12. Apgalvok dažnai – nuspręsk vieną kartą.
 13. Apgalvok lėtai – įvykdyk greitai.
 14. Apsimestinė meilė yra blogiau negu neapykanta.
 15. Apvaizdos pagalba kritiniu momentu.
 16. Ar mėnulis, būdamas aukštai, rūpinasi dėl šunies lojimo?
 17. Ar tu nežinai, kad karaliai turi ilgas rankas?
 18. Arklys, kuriam yra atimtas jo maistas, nedirbs.
 19. Asilas yra gražus asilo akyse, kiaulė – kiaulių akyse ir kiekviena tauta yra simpatiška pati sau.
 20. Asilui ar kiaulei jų palikuonis atrodo pats teisingiausias sutvėrimas.
 21. Ašaros kartais yra tokios pat išraiškingos, kaip ir žodžiai.
 22. Atgailaujančios ašaros nuplauna kaltės dėmę.
 23. Auk, kur tu esi pasodintas.
 24. Aukščiausias sostas nelaikys valdžioje daugiau negu vieno valdovo.
 25. Aukščiausias stipinas, likimo rate, gali greit pasisukti į žemiausią.
 1. Balta pirštinaitė dažnai slepia purviną ranką.
 2. Bausmė laukia visų nusikaltimų.
 3. Be dieviškosios pagalbos mes nieko negalime pasiekti.
 4. Bedugnė prieš tave ir vilkai už tavęs – toks yra gyvenimas.
 5. Belaisvį jie įžeidžia su nebaudžiamumu.
 6. Beprasmiška tai daryti su dauguma, ką tik keli gali įvykdyti.
 7. Besikandžiojantis šuo nešioja suplėšytą odą.
 8. Bet kuris žmogus gali valdyti ramybėje.
 9. Beždžionė lieka beždžione, nors ir papuošta auksu.
 10. Bloga galva – bloga širdis.
 11. Blogiau yra mylėti nuodėmę, negu ją padaryti.
 12. Blogybė yra sumažinama, jeigu ji numatoma iš anksto.
 13. Būdama moteris, nekelk kardo.
 14. Būdamas jūroje – plauk; būdamas ant žemės – įsikurk.
 15. Būdami perspėti, sekime geresne kryptimi.
 16. Būgno mušimas nėra tas būdas, kad pagautum kiškį.
 17. Būk drąsus, o ne nuožmus.
 18. Būk senas anksti, jeigu nori, kad tavo ilgaamžiškumas tęstųsi.
 19. Būk senas, kada esi jaunas, kad būtum jaunas, kada būsi senas.
 1. Dailidė yra pažįstamas pagal jo drožles.
 2. Dalykai, išsiritę iš nesutarimo, nėra greitai pasibaigiantys.
 3. Darai iš pelės dramblį.
 4. Darbai turi stipresnį balsą negu žodžiai.
 5. Darbas išbando darbininką.
 6. Darbas nugali visus dalykus.
 7. Daug asilų turi tik dvi kojas.
 8. Daug kalbų yra žemėje, bet tik viena danguje.
 9. Daug kas krenta nuo kardo, bet dar daugiau – nuo apsirijimo.
 10. Daug kas nekęs tavęs, jeigu tu mylėsi tik save.
 11. Daug pažadų susilpnina pasitikėjimą.
 12. Daugiau miršta nuo maisto negu nuo bado.
 13. Dažnai būna geriau keliauti aplinkui negu tiesiausiu keliu.
 14. Dažnai pasitaikanti dėmė nėra laikoma subjaurojimu.
 15. Dėl nemokšiškumo mes klystame, o klysdami – mokomės.
 16. Dėsnis, atlyginantis už sužeidimą, yra sužeidimas.
 17. Didelis stiprintojas velniams yra jų nepažinojimas.
 18. Didis diskomfortas kyla nuo per daug gausios vakarienės. Jeigu tu norėtum mėgautis ramiu miegu – tegu tavo vakarienė būna lengva.
 19. Didžiausias medis turi didžiausią kritimą.
 20. Dievas siunčia mėsą, bet velnias atsiunčia virėjus.
 21. Dievas visiems siunčia pakankamai.
 22. Dievo apvaizda nukirptam ėriukui sušvelnina vėją.
 23. Dievo globa gali užtrukti, bet bausmė ateis laiko tėkmėje.
 24. Dievo rūpestis suteikia trumpus ragus aršiam jaučiui.
 25. Dykinėjimas visada yra neryžtingumo šaknis.
 26. Dykinėjimas žlugdo struktūrą.
 27. Dorybė – mūsų lyderis; laimė – mūsų kelionės draugas.
 28. Dorybė, kuri veda derybas, yra arti pasidavimo.
 29. Dovanospriešų turi būti priimamos su nepasitikėjimu.
 30. Dramblys nepagauna pelės.
 31. Drąsus projektavime, bet bailus vykdyme.
 32. Draugas – didžiausias turtas gyvenime.
 33. Draugui rodyk širdį, priešui kaktą.
 34. Durys turi būti uždarytos arba atidarytos.
 35. Džiaugsmo perteklius lydi prie ašarų.
 36. Džiaukis su tais, kurie džiaugiasi.
 1. Galimybė yra randama sunkiai, bet prarandama lengvai.
 2. Galvosi vėliau – kentėsi anksti.
 3. Garbė, įgyta melu, laikosi tik, kol išaiškėja tiesa.
 4. Garbės postas yra pavojaus postas.
 5. Gausiai apmąstyk prieš veikdamas.
 6. Gauta nauda pasensta anksti, bet sužalojimai yra ilgaamžiai.
 7. Gauta nauda, kaip gėlės, daugiausia teikia malonumo, kai jos yra šviežios.
 8. Gautos naudos prisiminimas išgaruoja, bet įžeidimo atminimas įsminga tvirtai į širdį.
 9. Gera sveikata ir geras jautimasis yra du puikūs palaiminimai.
 10. Gerai yra žinomas faktas, kad nešvarumai smirda labiau, kai juos pamaišai.
 11. Gerai pramintas takas ne visada tampa teisingu keliu.
 12. Geranoriškumas lydintis dovaną – yra geriausioji dovanos dalis.
 13. Geras šuo nusipelno gero kaulo.
 14. Gerbk savo tėvus.
 15. Geriau būti visada pasiruošus, negu vieną kartą nukentėti.
 16. Geriau vėliau negu niekada.
 17. Geriausi dalykai gyvenime yra nemokami.
 18. Geriausia yra mokytis išminties pagal kitų patirtį.
 19. Geriausias lošimo kauliukų metimas – yra mesti juos šalin.
 20. Geriausių dalykų iškraipymas padaro blogiausia.
 21. Gero piemens pareiga yra apkirpti avių bandą, o ne nulupti jai paskutinę odą.
 22. Gerovėje apgalvok, kaip tu iškęsi sunkųjį metą.
 23. Gerovėje buk budrus škvalams (audrai).
 24. Gydytojas yra angelas, kai tarnauja, bet velnias, kai kas nors turi jam mokėti.
 25. Girdėk abi klausimo puses.
 26. Gyvatė guli pasislėpusi žolėje.
 27. Godus žmogus nedaro nieko, ką jis turėtų daryti, kol jis nenumiršta.
 28. Grandinė yra tiek stipri, kiek jos silpniausia grandis.
 29. Greitai ateina – greitai išeina.
 30. Greitai yra sužinoma, kurie medžiai neša vaisių.
 31. Gudrumas paspendė spąstus ir pagavo pats save.

I,Į,Y

keisti
 1. Ilgas pamokslas nėra toleruojamas.
 2. Iš mažų dalykų sukraunama didelė krūva.
 3. Iš mūsų protėvių ateina mūsų vardai, bet iš mūsų dorybių – mūsų apdovanojimai.
 4. Iš švaraus šaltinio atiteka švarus vanduo.
 5. Iškyla pavojus, kai šuo vienąkart paragavo kūno mėsos.
 6. Išmintinga kartais atrodyti kvailiu.
 7. Išmintingas vyras turėtų niekada neatleisti per daug pavadžio savo žmonai.
 8. Išmintis – visų vertybių motina.
 9. Išmokęs susitvarkyti su mažesniais sunkumais tu saugiau rizikuosi didesniuose žygdarbiuose.
 10. Išsipūtę daiktai yra supuvę.
 11. Įdirbinėk sodą savyje.
 12. Įkyrus žmogus visada yra piktavalis.
 13. Įprotis daryti nuodėmes pašalina kaltės jausmą.
 14. Ydos yra puoselėjimos slėpimu.
 1. Jei nėra vėjo – irkluok.
 2. Jei norite taikos – visada būkite pasiruošę karui.
 3. Jei skamba – jis yra tuščias.
 4. Jei snaudžiate – pralaimite.
 5. Jeigu yra teisumo širdyje – bus grožio charakteryje.
 6. Jeigu nori, kad kitas išsaugotų tavo paslaptį, tai pirmiausia išsaugok ją pats.
 7. Jeigu tau gydytojai jau nebepadeda, tegu tavo gydytojais būna šie trys dalykai: Poilsis, Linksmumas ir Saikinga dieta.
 8. Jeigu tu pradėtum panašėti į grobuonį – ieškok grotų.
 9. Jie duoda, kad paskui turėtų pretekstą paprašymui.
 10. Jis yra trimituotojas pats savęs.
 11. Jis pradės bylinėjimąsi, net jeigu koks asilas įkastų jo šuniui.
 12. Jis žvejoja sudrumstame vandenyje.
 13. Jokia diena neturėtų praeiti nieko nenuveikus.
 14. Joks pelnas nepatenkina godaus proto.
 15. Joks vyras sumaniai neįsakinėja, jeigu jis pats nepakluso disciplinai.
 16. Juokavimai dažnai lydi į rimtas pasekmes.
 17. Juokeliai pabaigoje, o dabar eikime prie reikalo.
 1. Kad būtum mylimas – būk mylintis.
 2. Kad nutildytum kitą – pirmiausia pats būk tylus.
 3. Kada žmogaus gyvenimo būdas yra paniekos vertas, jo pamokslavimai yra traktuojami su panieka.
 4. Kai kalba apie tave, netikėk nei vienu žmogumi daugiau, negu pačiu savimi.
 5. Kai karas baigiasi, tada ateina pagalba.
 6. Kai kažkokio dalyko per daug – sukelia šleikštulį.
 7. Kai mus įspėjo, sekime geresne kryptimi.
 8. Kai rutuliški kūnai galės susijungti ir turėti savyje vienas kitą, tada bus draugystė tarp goduolių ir šykštuolių.
 9. Kai senas šuo loja, yra laikas pasižiūrėti.
 10. Kai tu deriesi su lape, tikėkis gudrybių.
 11. Kai viena banga praeina, kita seka iš paskos.
 12. Kai vienas šuo loja, kitas irgi siekia prisiderinti.
 13. Kaip gyventi laimingai, o ne prabangiai – yra klausimas.
 14. Kaip tu elgiesi su kitais, taip tikėkis ir kiti elgsis su tavimi.
 15. Kaip tu įsivėrei siūlą, taip turi ir siūti.
 16. Kaip žmogus gyveno, taip jis ir mirs.
 17. Kalba padaro abu dalykus: paslepia arba atskleidžia žmogaus mintis.
 18. Kalbėjimas, neištariant žodžių, mankština proto suvaldymą.
 19. Kalbėjime – upė, o supratime – tik vienas lašelis.
 20. Kalnai niekada nesusivienija.
 21. Karaliai mėgsta išdavystę, bet ne išdaviką.
 22. Karas neduoda galimybės pakartoti klaidą.
 23. Karčiausi yra brolių ginčai.
 24. Kardas suteptas medumi.
 25. Kare negalima sau leisti šiurkščiai suklysti dukart.
 26. Karoliai aplink kaklą, bet velnias jo širdyje.
 27. Kas mums yra leidžiama, to mes mažiausiai norime.
 28. Kas nedrąsiai prašo, tas skatina atsisakymą tai padaryti.
 29. Kas praranda kilnumą, tas daugiau nebeturi ką prarasti.
 30. Kas siekia dalykų, tolesnių už savo galimybių ribos, tam didesnis bus kritimas.
 31. Kas su kardu kovoja, tas nuo jo ir žlunga.
 32. Kauliukai tiems, kurie atvyksta pavėlavę.
 33. Ką blaivumas slepia – girtumas atskleidžia.
 34. Ką blaivus žmogus turi širdyje, tą girtuoklis lūpose.
 35. Ką tu apsiimtum padaryti, tebūnie tai proporcinga tavo galimybėms.
 36. Ką tu darai – daryk kruopščiai.
 37. Ką tu manai apie save yra daug svarbiau, nei ką kiti galvoja apie tave.
 38. Ką tu valgai – toks tu esi.
 39. Keli daiktai, įgyti su apgaule, sunaikina turtą, kuris buvo sąžiningai laimėtas.
 40. Kenksmingos piktžolės auga sparčiai.
 41. Kiaulė teikia pirmenybę purvui, o ne švariam vandeniui.
 42. Kiekviena dorybė yra pusiaukelėje tarp dviejų blogybių.
 43. Kiekvienam yra duotas raktas vartams į dangų. Tas pats raktas atrakina ir vartus į pragarą.
 44. Kiekvienas didis dalykas susideda iš daugelio mažų susivienijusių dalelyčių.
 45. Kiekvienas mažas žolės kraštelis skelbia apie Dievo buvimą.
 46. Kiekvienas pakvaišęs žmogus galvoja, kad visi kiti žmonės pakvaišę.
 47. Kiekvienas pranašumas turi savų trūkumų.
 48. Kiekvienas turi vardą, bet ne visada tokią pačią sėkmę su juo.
 49. Kiekvienas žmogus apie kitus sprendžia pagal save.
 50. Kiekvienas žmogus turi savo ypatingą įprotį.
 51. Kiekvienas žmogus, kuris gali pūsti ragą, dar nėra medžiotojas.
 52. Kiekvieno žmogaus charakteris formuoja jo likimą.
 53. Kiekvieno žmogaus nuodėmė krenta ant jo pačio galvos.
 54. Kieno gyvenimas yra kaip žaibas, to žodžiai yra kaip griaustinis.
 55. Kietas mazgas reikalauja tvirto pleišto.
 56. Kilstanti banga pakelia visas valtis.
 57. Kirvis užmiršta, ką medis prisimena.
 58. Klaidingas vienu atžvilgiu – niekada nevertas pilno pasitikėjimo.
 59. Klastingumas galų gale išduoda pats save, nors iš pradžių jis gali būti labai atsargus.
 60. Ko tu niekada neturėjai – niekada ir nesiilgėsi.
 61. Kokios ribos yra mylėjime?
 62. Kreiva malka nėra tiesinama.
 63. Kuklumas yra labai geros pajamos.
 64. Kuklumas neduos naudos elgetai.
 65. Kuo daugiau mes turime, tuo daugiau mes norime.
 66. Kuo daugiau žmogus turi sažiningumo ir dorumo, tuo mažiau jis paveikia švento žmogaus orą.
 67. Kuo didesnis kvailys, tuo didesnis jo įžūlumas.
 68. Kuo laimingesnis metas, tuo greičiau jis praeina.
 69. Kur yra bitės, ten ir medaus yra.
 70. Kur yra pasitenkinimas, ten yra perteklius.
 71. Kur turtas, ten ir draugų perteklius.
 72. Kvaila yra mylėti grandines, nors ir iš aukso jos būtų.
 73. Kvailys bijo likimo; išmintingas iškenčia jį.
 74. Kvailys kalba kvailystes.
 1. Laikai keičiasi; mes taip pat keičiamės su jais.
 2. Laikas atskleidžia visus dalykus.
 3. Laimė ir menai padeda vienas kitam.
 4. Laimingas yra tas, kurį kitų pavojai padarė apdairų.
 5. Laimingas tas žmogus, kuris laikosi nuo kivirčų atokiai.
 6. Lakoniškumas yra žinojimo siela.
 7. Lankas, per daug lenkiamas, lūžta.
 8. Lapė yra pažįstama pagal jos uodegą.
 9. Lapė nėra pagaunama dukart tuose pačiuose spąstuose.
 10. Lašantis vanduo padaro uolą įdubusią ne dėl savo jėgos, bet dėl pastovaus veikimo.
 11. Leisk jiems nekęsti taip, kad jie bijotų manęs.
 12. Leisk kiekvienam žmogui daryti, ką jis gali daryti geriausia.
 13. Leisk kiekvienam žmogui turėti, kas jam priklauso.
 14. Lengviau yra laimėti sėkmę, negu ją išlaikyti.
 15. Liga parodo, kokie mes esame.
 16. Ligonio sveikata ir gerovėgydytojui aukščiausias įstatymas.
 17. Linksėjimas galva išmintingam žmogui ir lazda kvailiui.
 18. Linksmumas atskleidžia paslaptis.
 1. Mada (stilius) yra stipresnė už bet kokį žiaurų valdovą.
 2. Maloniausias plaukiojimas yra arti kranto; labiausiai traukiantis pasivaikščiojimas – prie jūros.
 3. Malonumai, kuriais mes mėgaujamės, yra prarandami, kai mes jų trokštame dar labiau.
 4. Malonumas dažnai ateina iš skausmo.
 5. Malonumas dažnai yra įžanga į skausmą.
 6. Malonumas ir skausmas eina vienas paskui kitą.
 7. Malonumas yra velnio masalas.
 8. Malūnas negali malti su vandeniu, kuris jau nutekėjo.
 9. Maža dovanėlė, bet tinkamu laiku.
 10. Maži proteliai žavisi pasišaipymais.
 11. Mažos dovanėlės sutaikdo, o didelės dovanos padaro priešais.
 12. Medis, dažnai persodintas, nebežydi.
 13. Meldimasis su žvilgčiojimu į kitų žmonių reikalus.
 14. Menas neturi priešo, išskyrus neišmanymą.
 15. Mes esame autoriai mūsų pačių nelaimių.
 16. Mes esame per daug užsiėmę grindų šluostymu, kad užsuktume čiaupą.
 17. Mes labiau išmokstame vertinti daiktus jų praradime, negu naudodamiesi jais.
 18. Mes nekenčiame žmogaus, kurį mes esame nuskriaudę.
 19. Mes netenkame tikrų dalykų, kol mes siekiame netikrųjų.
 20. Mes pradedame mirti, kai mes gimstame, ir pabaiga priklauso nuo pradžios.
 21. Mes susimokame senatvėje už nesaikingumą jaunystėje.
 22. Mes turime gyventi taip, kaip galime, o ne taip, kaip norėtume.
 23. Mes visi buvome kvailiais savo laiku.
 24. Meška nori uodegos, bet negali būti liūtu.
 25. Minia nėra įtakojama mąstymo, o tik aklo, staigaus entuziazmo.
 26. Mirties baimė yra blogesnė už pačią mirtį.
 27. Mirtis yra didis lygintojas.
 28. Mokai delfiną plaukti.
 29. Mokai geležį plaukti.
 30. Mokai žuvį plaukti.
 31. Mokymasis skatina mokymąsi, dykinėjimas daugina dykinėjimą.
 32. Mokytas žmogus visada turi turtą savyje.
 33. Mokytis niekada nevėlu.
 34. Moteris yra velnių sandėlys, jeigu jinai yra morališkai pagedusi.
 35. Mums nereikia draugų, kai Dievo globa šypsosi mums.
 36. Mums reikėtų nesitikėti visko, visur ir iš kiekvieno.
 1. Ne kiekviena dirva duoda tokį patį vaisių.
 2. Ne kiekvienas gerbėjas yra širdies laužytojas.
 3. Ne prie altoriaus mes turėtume apmąstyti, kurį sprendimą mums pasirinkti.
 4. Nė vienas nėra visada kvailas; kiekvienas – kartais.
 5. Nė vienas žmogus neįgyja viso tobulumo iš karto.
 6. Nebandyk nieko virš savo galios.
 7. Nebeatverk žaizdos, kuri vieną kartą jau buvo užgijusi.
 8. Nebesiek rožės, kuri vienąkart jau buvo prarasta.
 9. Nedainuok triumfo dainos, kol nepasiekei pergalės.
 10. Nedaryti pažangos į priekį, tai yra atsitraukti.
 11. Nedorumas su grožiu yra velnio masalas ant kabliuko.
 12. Nedorybei ir ketinimui nusikalsti tereikia tinkamos progos.
 13. Negalėdamas sulaikyti savęs, tu savyje laikai šunis.
 14. Negeisk kitų nuosavybės.
 15. Negeisk nieko, kas atneštų gėdą.
 16. Nei vieno svečio užsitęsęs apsilankymas nėra malonus.
 17. Neįdirbinėk nederlingos žemės.
 18. Neišsigąsk smarkiai skambančių žodžių.
 19. Nejudantys vandenys pūva.
 20. Nekantrumas ne silpnina, bet augina blogybę.
 21. Nekonkuruok su draugu.
 22. Nelaimės sukuria draugų.
 23. Nelaimės, prie kurių mes esame pripratę, ne taip giliai mus paveikia.
 24. Neniekink silpno – uodas įkanda liūtui į akis.
 25. Nepakviestas gynybai, tampa tinkamas kaltinimui.
 26. Nepaskandink savęs, begelbėdamas skęstantį žmogų.
 27. Nepraktikuok savo meno ir jis greit tave paliks.
 28. Nėra bičių – nėra medaus.
 29. Nėra būdo uždirbti pinigų taip užtikrintai, kaip sutaupyti tai, ką jau turi.
 30. Nėra išmintingo atsakymo kvailai pastabai.
 31. Nėra lengva staiga šalin numesti vaizduotę, į kurią mes ilgai buvome įsitraukę.
 32. Nėra pelnų be skausmų.
 33. Nėra tokio gero arklio, kuris retkarčiais nesukluptų.
 34. Nėra žmogaus be klaidų.
 35. Nėra žmogaus, kuris savo amato meistru taptų jau pirmąją dieną.
 36. Nerami širdis yra kirminas kaulams.
 37. Nesaikingas žmogus miršta jaunas ir retai mėgaujasi senatve.
 38. Nesakyk nuomonės, kol jos niekas neklausia.
 39. Nesiek gyvenimo prašmatnumų, kad nereikėtų pjauti sielvarto.
 40. Nesielvartauk dėl to, kas yra nepataisomai prarasta.
 41. Nesikišk į kitų ginčus.
 42. Nesimeilink į draugystę tigrams.
 43. Nesuteptas ratas girgždės.
 44. Net ir mažiausia kibirkštis šviečia ryškiai tamsoje.
 45. Net ir po blogo derliaus reikia sodinti.
 46. Netęsk ginčo, kol dar yra galimybė pabėgti.
 47. Netikėk, kad upės srovė yra negili, jeigu jos paviršius yra lygus.
 48. Netikėk, kad viskas, kas blizga, yra auksas.
 49. Neužimtas protas nežino ko nori.
 50. Niekada ne per senas mokintis.
 51. Niekada neapkalbinėk savo draugo.
 52. Niekada neduok vaikui kardo.
 53. Niekada nekalbėk paskubomis.
 54. Niekada neleisk velniui rasti tave neužsiėmusį.
 55. Niekada nenaudok priešnuodžių anksčiau nei apsinuodijai.
 56. Niekada nesakyk: „Mirk!”
 57. Niekada nesitikėk, kad tavo draugai padarytų tai, ką tu pats gali pasiekti.
 58. Niekas labiau neprimena bepročio nei girtas žmogus.
 59. Niekas neateina iš nieko.
 60. Niekas šiandienprincas rytoj.
 61. Niekink mokyklą ir pasilik kvailas.
 62. Nieko nėra kvailiau, kaip paviršutiniškai domėtis daugeliu dalykų.
 63. Nieko neturėti nėra neturtas.
 64. Nieko neveikdamas žmogus išmoksta daryti nuodėmę.
 65. Norai yra maitinami uždelsimais.
 66. Norėk visko – prarask viską.
 67. Norint laimėti karą greitai, reikia ilgo pasiruošimo.
 68. Norint pašalinti plaukus iš arklio uodegos, reikia pešti po vieną plaukelį.
 69. Nors kitiems gydytojas, bet pats pilnas visokių nesveikumų.
 70. Nuodėmės pažinimas yra išsigelbėjimo pradžia.
 71. Nuodėmingas pelnas yra lygus nuostoliui.
 72. Nuostabūs dalykai yra apsaugoti didžiausiais sunkumais.
 73. Nuoširdumas suteikia sparnus į stiprybę.
 74. Nuriedėjo, kaip vanduo nuo anties nugaros.
 1. Pakankamai greitas, jeigu pakankamai saugus.
 2. Pamėgdžiojimas gimdo pamėgdžiojimą.
 3. Pamokymai kviečia, bet pavyzdžiai priartina mus prie išvadų pasidarymo.
 4. Panašus mėgsta panašų.
 5. Pasakyk pastabą išmintingam žmogui ir jis bus dėkingas; Pasakyk pastabą kvailiui ir jis bus ne tik kurčias, bet pasiųs tave kuo toliau su blusa tavo ausyje.
 6. Pasakoji pasaką mirusiam žmogui (aiškinimas kokio nors dalyko tuo netikinčiam žmogui).
 7. Paskirk moterį generolu ir kariai bus moteriški.
 8. Paslauga, padaryta nenorinčiam to žmogui, nėra paslauga.
 9. Paslaugos niekada neturėtų būti daromos prievarta prieš kitų valią.
 10. Pastatyti save po įsipareigojimu, tai parduoti savo laisvę.
 11. Pastovus svečias niekada nėra laukiamas.
 12. Patirtis be žinių yra geriau negu žinios be patirties.
 13. Patirtis yra geriausias mokytojas.
 14. Patirtis, nupirkta kenčiant, moko išminties.
 15. Paukščiai neskrenda mums į burnas paruošti ir iškepti.
 16. Paukštis rankoje yra vertingesnis negu du krūmuose.
 17. Pavadinimas yra vienas dalykas; turinys – kitas.
 18. Pavydas yra puikybės draugas.
 19. Pavojus niekada negali būti įveikiamas neprisiimant rizikos.
 20. Pažvelk į vandens lašą ir tu pamatysi visą pasaulį.
 21. Pelė nepasikliauja tik viena urvo skyle.
 22. Pelė saugosi nežaisti su katėmis.
 23. Per daug konsultacijų glumina.
 24. Per didelė globa daro daugiau žalos negu naudos.
 25. Perteklius visame kame tampa blogiu.
 26. Pykčio jėga yra sulaužoma švelniu atsakymu.
 27. Pyktis yra laikina beprotybė.
 28. Pirmiausia pagalvok – paskui kalbėk.
 29. Poelgio kilnumas yra geresnė rekomendacija negu gimimo kilmingumas.
 30. Pomėgių nepanašumas tirpdo draugystę.
 31. Praeities malonumų prisiminimas pagilina dabartinį sielvartą.
 32. Praktika yra geriau negu teorija.
 33. Praktika yra geriausias meistras.
 34. Praradimai padaro mus apdairesniais.
 35. Priklausomai nuo to, kaip žmogus tvarkosi su savimi, jis gali mirti senas trisdešimties, arba jaunas – aštuoniasdešimties.
 36. Primindami seną įžeidimą, jūs prisikviečiate dar vieną naują.
 37. Pripildyk savo aruodus – derlius nesitęsia amžinai.
 38. Protas, kuris tenkinasi, turi nuolatinę šventę.
 39. Protas, suvokiantis savo kaltę, yra pats sau kaltintojas.
 40. Provokuojantis musės atkaklumas.
 1. Ranka, kuri duoda, įgyja.
 2. Rask žiaurų žmogų ir tu matai bailį.
 3. Rašydami jūs mokotės rašyti.
 4. Retas yra derinys tarp gražumo ir kuklumo.
 5. Rizikuok maža žuvyte, kad galėtum pagauti vieną didelę.
 1. Samprotavimo nėra, kai staigus entuziazmas valdo.
 2. Saugiai įsikūręs klausytis audros išorėje.
 3. Saugokis mažumos žiaurumo.
 4. Savęs garbinimas ir liaupsinimas yra nekenčiamas.
 5. Savęs gyrimas ir išaukštinimas – nėra rekomendacija.
 6. Sąžiningumas yra kaip tūkstantis liudininkų.
 7. Sąžiningumas su skurdu yra geriau, negu blogu keliu įgytas turtas.
 8. Sėkmė lydi pas įžūlumą.
 9. Sėkmė padaro kvailį atrodantį išmintingu.
 10. Sėkmė vienam yra motina, kitam – pamotė.
 11. Sena lapė nėra pagaunama spąstuose.
 12. Sena lapė supranta spąstus.
 13. Senas liūtas yra geriau negu jaunas asilas.
 14. Sergantis protas negali iškentėti jokio šiurkštumo.
 15. Sezonas yra visiems dalykams.
 16. Sezonas, o ne dirvožemis atneša derlių.
 17. Sielvartas atneša pirmalaikę senatvę.
 18. Silpnas pamatas sunaikina įdirbį.
 19. Skaldyk ir valdyk.
 20. Skini usnis – tikėkis spyglių.
 21. Skrydis link paaukštinimo pareigose bus lėtas be auksinių plunksnų.
 22. Skurdas išbando draugystę.
 23. Smūgis kerta silpniau, kai jis iš anksto yra numatytas.
 24. Sotumas nužudė daugiau žmonių negu alkis.
 25. Su daugybe rankų didžiulis darbas padaromas lengvai.
 26. Su skutimosi peiliuku prieš girnas.
 27. Suderinta gynyba yra saugiausia.
 28. Suk vieną lizdą viename medyje.
 29. Sunkiai pasiekti dalykai yra ilgiau išlaikomi.
 30. Susirūpinęs dėl bato, bet nepaisantis pėdos.
 31. Suteikta pagalba, kada jos neprašoma, yra tokia pat blogybė, kaip ir sužeidimas.
 32. Sveikas protas duoda daugiau naudos negu stiprumas.
 33. Sveikas protas yra visų dorybių vežėjas.
 1. Šienas yra labiau priimtinas asilui negu auksas.
 2. Šykštuolio sūnus dažniausiai būna švaistūnas.
 3. Šlovė yra dorybės šešėlis.
 4. Šūdas plaukioja paviršiuje.
 5. Šuo būdoje loja ant savo blusų; medžiojantis šuo jų nepastebi.
 6. Švaistūnai visada yra godumo ir gobšumo neišvengiamybėje.
 7. Švelniai pasakytas komplimentas yra meduotas nuodas.
 1. Tai yra absurdas, kad tas valdytų kitus, kuris negali įsakinėti sau.
 2. Tai yra meno tobulumas, kai menininko veiklos pėdsakų nematyti.
 3. Tai yra pats išminties stuburas – nepasitikėti per daug skubotai.
 4. Tai yra sukčiavimas – žiūrėti pro pirštus į sukčiavimą.
 5. Tai yra teisinga, kad tam, kuriam reikia atleidimo dėl jo paties nusižengimų, tai jis suteiktų kitiems.
 6. Tai ką aš gaunu, tai aš grąžinu.
 7. Tai medis duoda savo charakterį vaisiui.
 8. Tai, ką buvo kartu iškęsti, gali būti saldu prisiminti.
 9. Tai, ką mes įgyjame per daug lengvai, mes vertiname per mažai.
 10. Tai, kas yra audringa, niekada ilgai nesitęsia.
 11. Tai, kas yra paniekinta, dažnai yra naudingiausia.
 12. Tai, kas yra saldu vieniems, yra kartu kitiems.
 13. Tai, ko visi trokšta, yra sunkiai išsaugojama.
 14. Taika įgyja vertę iš nesantaikos.
 15. Taisytis niekada nevėlu.
 16. Talentas ir skurdas, turtas ir kvailumas dažnai gyvena kartu.
 17. Tarp aklų, matantis viena akimi, yra karalius.
 18. Tas duoda dvigubai, kuris duoda akimirksniu.
 19. Tas gali panešti jautį, kuris nešiojo veršiuką (pagal legendinį graikų atletą Milą iš Italijos Krotonės miesto, kuris jaunystėje treniruodavosi kasdien nešiodamas ant savo pečių jautuką).
 20. Tas yra išmintingas, kuris gali prisitaikyti prie visų gyvenimo atvejų, bet kvailys rungtyniauja ir kenčia, kaip plaukikas plaukiantis prieš srovę.
 21. Tas yra tikrasis užkariautojas, kuris užkariauja save.
 22. Tas miršta dukart, kuris miršta nuo savo rankos.
 23. Tas nėra laimingas, kuris nesupranta savo laimės.
 24. Tas nugali, kuris nugali save.
 25. Tas pats batas netinka kiekvienai pėdai.
 26. Tas pripažįsta savo kaltę, kuris bėga nuo jam skirto patikrinimo.
 27. Tas sau įgyja išminties pigiai, kuris įgyja ją kitų kaina.
 28. Tas vargsta veltui, kuris stengiasi įtikti kiekvienam asmeniui.
 29. Tas, kuris dalinasi medumi su lokiu, turi mažiausią jo dalį.
 30. Tas, kuris daro nuodėmę būdamas girtas, tas turės ją išpirkti būdamas blaivus.
 31. Tas, kuris gavo malonę, užmiršta tai; tas, kuris buvo sužeistas, tai prisimena.
 32. Tas, kuris jau buvo sužeistas, bijo.
 33. Tas, kuris pagaili rykštės, nekenčia savo sūnaus.
 34. Tas, kuris pavydi, tas pripažįsta savo žemesnę padėtį.
 35. Tas, kuris sekioja du kiškius, praranda abu.
 36. Tas, kuris sykį naudojosi apgaule, tas meluos vėl.
 37. Tas, kuris sutvardo savo pyktį, tas nugali savo didžiausią priešą.
 38. Tas, kuris vaikščioja su šlubiu, tas išmoksta šlubuoti.
 39. Tebūnie tai tvirtai įamžinta, kad prostitutė, tai yra vartai, kurie veda į mirtį.
 40. Teisingumas yra įvykdomas tinkamoje prevencijoje, o ne griežtoje nusikaltimo bausmėje.
 41. Tie gali padaryti mažiausiai, kurie giriasi garsiausiai.
 42. Tie, kurie yra ištroškę, geria tyloje.
 43. Tie, kurie pastebi kitų klaidas, bet nemato savo – yra išmintingi kitiems, bet kvailiai patys sau.
 44. Tiesa bus atskleista.
 45. Tiesa gali būti slopinama, bet ne pasmaugta.
 46. Tiesa guli šaltinio dugne.
 47. Tiesa yra didis dalykas ir ji įsigalės.
 48. Tiesa prarandama argumentų sumaištyje.
 49. Tiesumas(atvirumas) ugdo neapykantą.
 50. Tikėk tuo žmogumi, kuris kalba iš patirties.
 51. Tikėk, kad tu tai turi ir tu tai turėsi.
 52. Tikras draugas – visada draugas.
 53. Tikrasis turtas glūdi ne turėjime, bet nonorėjime.
 54. Tylėjimas yra nuostabiausias moters bruožas.
 55. Tyli moteris visada yra daug žavingesnė negu triukšminga.
 56. Tylos dovana yra sužinojimas.
 57. Tu duodi šieną šuniui, o kaulus – asilui.
 58. Tu gali pažinti liūtą pagal jo leteną.
 59. Tu klausi takelio, kai pagrindinis kelias yra tau prieš akis.
 60. Tu nuolatos groji ta pačia styga.
 61. Tu skaičiuoji smėlį.
 62. Turėk atidumo nepradėti sumanymo, kurio gali gailėtis.
 63. Turtas sukuria garbinimą.
 64. Tuščias indas skamba garsiausiai.
 65. Tušti ąsočiai skamba garsiausiai.
 1. Ungurys, laikomas už uodegos, dar nėra pagautas.
 2. Už ilgai atidėliotą paslaugą nėra dėkojama.
 3. Už menkavertę dovaną tik truputis ačiū.
 4. Užmiršti bėdą yra būdas išgydyti ją.
 5. Užtruk daugiau laiko: daug kas gali būti pasiekama kantrybe.
 1. Vagis bijo sambrūzdžio.
 2. Vagis pažįsta vagį, vilkas pažįsta vilką.
 3. Vaisius silpnai sirpsta šešėlyje.
 4. Vaistas nuo sužeidimų yra jų pamiršimas.
 5. Valdyk savo geidulius arba jie valdys tave.
 6. Valdžia yra sustiprinama susivienijimu.
 7. Valdžia, įgyta prie kaltės, niekada nebuvo naudojama geriems tikslams.
 8. Vargana statinė dažnai laiko gerą vyną.
 9. Vedybos yra loterija.
 10. Veidas yra proto portretas; akys – proto informatorės.
 11. Veidas yra proto rodiklis.
 12. Velnias nepakenčia dienos šviesos.
 13. Vengdamas dūmų, aš įkritau į liepsnas.
 14. Vidurinysis kursas yra saugiausias.
 15. Vien tik sunkūs daiktai nepadarys sienos.
 16. Vienas dalykas yra girtis, kitas – kovoti.
 17. Vilkas dažnai tūno pasislėpęs ėriuko kailyje.
 18. Vilkas pakeičia savo kailį, bet ne savo prigimtį.
 19. Vynas iškelia teisybę į viršų.
 20. Vynas paskandino daugiau žmonių negu jūra.
 21. Vinis yra ištraukiama su kita vinimi; įprotis yra įveikiamas įpročiu.
 22. Vynuogė neprisirpsta mėnulio spinduliuose.
 23. Visi dalykai, ką suvokė protas, tuščiai pro šalį nepraeina.
 24. Visi už vieną ir vienas už visus.
 25. Visiškai kvaila yra tikėtis teisingumo iš neprincipingojo.
 26. Viskam yra laikas ir vieta.
 27. Viskas ateina pas tų, kurie laukia.
 28. Viskas yra tuštybė, nebent Dievo globa yra su mumis.
 29. Viskas turi savo sezoną.
 1. Žmogaus protas yra pats žmogus.
 2. Žmogus aistroje joja ant arklio, kuris bėga su juo tolyn.
 3. Žmogus yra vertinamas pagal jo draugus.
 4. Žmogus niekada netampa visiškai blogas iš karto.
 5. Žmogus, jeigu jis gyvena vienas, yra arba dievas, arba demonas.
 6. Žmogus, kuris tenkinasi, visada yra turtingas.
 7. Žmogus, neturintis religijos, yra kaip arklys be apynasrio.
 8. Žodžiai gali arba užmaskuoti charakterį arba jį iškelti aikštėn.
 9. Žodžiai neapmoka skolų.