Atverti pagrindinį meniu

Lotynų patarlės ir priežodžiai

(Nukreipta iš Romėnų patarlės ir priežodžiai)

Turinys

AKeisti

 1. Aiškinimas, kas yra neaišku tuom, kas yra dar labiau neaiškiau.
 2. Aklas žmogus nori parodyti kelią.
 3. Aklo arklio narsa yra pavojinga.
 4. Alkis ir delsimas sukelia pyktį.
 5. Alkis yra geriausias virėjas.
 6. Alkis išmokina mus daug pamokų.
 7. Alkis paaštrina pyktį.
 8. Alkis pasaldina viską pats.
 9. Anksti prisirpsta – anksti supūva.
 10. Apdairus smulkmenose - lengvabūdis dideliuose dalykuose.
 11. Apdairus žmogus stebės charakterio ženklus, kuriuos gamta atskleidžia pas kitus.
 12. Apgalvok dažnai - nuspręsk vieną kartą.
 13. Apgalvok lėtai - įvykdyk greitai.
 14. Apsimestinė meilė yra blogiau negu neapykanta.
 15. Apvaizdos pagalba kritiniu momentu.
 16. Ar mėnulis, būdamas aukštai, rūpinasi dėl šunies lojimo?
 17. Ar tu nežinai, kad karaliai turi ilgas rankas?
 18. Arklys, kuriam yra atimtas jo maistas, nedirbs.
 19. Asilas yra gražus asilo akyse, kiaulė – kiaulių akyse ir kiekviena tauta yra simpatiška pati sau.
 20. Asilui ar kiaulei jų palikuonis atrodo pats teisingiausias sutvėrimas.
 21. Ašaros kartais yra tokios pat išraiškingos, kaip ir žodžiai.
 22. Atgailaujančios ašaros nuplauna kaltės dėmę.
 23. Auk, kur tu esi pasodintas.
 24. Aukščiausias sostas nelaikys valdžioje daugiau negu vieno valdovo.
 25. Aukščiausias stipinas, likimo rate, gali greit pasisukti į žemiausią.

BKeisti

 1. Balta pirštinaitė dažnai slepia purviną ranką.
 2. Bausmė laukia visų nusikaltimų.
 3. Be dieviškosios pagalbos mes nieko negalime pasiekti.
 4. Bedugnė prieš tave ir vilkai už tavęs - toks yra gyvenimas.
 5. Belaisvį jie įžeidžia su nebaudžiamumu.
 6. Beprasmiška tai daryti su dauguma, ką tik keli gali įvykdyti.
 7. Besikandžiojantis šuo nešioja suplėšytą odą.
 8. Bet kuris žmogus gali valdyti ramybėje.
 9. Beždžionė lieka beždžione, nors ir papuošta auksu.
 10. Bloga galva - bloga širdis.
 11. Blogiau yra mylėti nuodėmę, negu ją padaryti.
 12. Blogybė yra sumažinama, jeigu ji numatoma iš anksto.
 13. Būdama moteris, nekelk kardo.
 14. Būdamas jūroje – plauk; būdamas ant žemės – įsikurk.
 15. Būdami perspėti, sekime geresne kryptimi.
 16. Būgno mušimas nėra tas būdas, kad pagautum kiškį.
 17. Būk drąsus, o ne nuožmus.
 18. Būk senas anksti, jeigu nori, kad tavo ilgaamžiškumas tęstųsi.
 19. Būk senas, kada esi jaunas, kad būtum jaunas, kada būsi senas.

DKeisti

 1. Dailidė yra pažįstamas pagal jo drožles.
 2. Dalykai, išsiritę iš nesutarimo, nėra greitai pasibaigiantys.
 3. Darbai turi stipresnį balsą negu žodžiai.
 4. Darbas išbando darbininką.
 5. Darbas nugali visus dalykus.
 6. Daug asilų turi tik dvi kojas.
 7. Daug kalbų yra žemėje, bet tik viena danguje.
 8. Daug kas krenta nuo kardo, bet dar daugiau – nuo apsirijimo.
 9. Daug kas nekęs tavęs, jeigu tu mylėsi tik save.
 10. Daug pažadų susilpnina pasitikėjimą.
 11. Daugiau miršta nuo maisto negu nuo bado.
 12. Dažnai būna geriau keliauti aplinkui negu tiesiausiu keliu.
 13. Dažnai pasitaikanti dėmė nėra laikoma subjaurojimu.
 14. Dėl nemokšiškumo mes klystame, o klysdami – mokomės.
 15. Dėsnis, atlyginantis už sužeidimą, yra sužeidimas.
 16. Didelis stiprintojas velniams yra jų nepažinojimas.
 17. Didis diskomfortas kyla nuo per daug gausios vakarienės. Jeigu tu norėtum mėgautis ramiu miegu – tegu tavo vakarienė būna lengva.
 18. Didžiausias medis turi didžiausią kritimą.
 19. Dievas siunčia mėsą, bet velnias atsiunčia virėjus.
 20. Dievas visiems siunčia pakankamai.
 21. Dievo apvaizda nukirptam ėriukui sušvelnina vėją.
 22. Dievo globa gali užtrukti, bet bausmė ateis laiko tėkmėje.
 23. Dievo rūpestis suteikia trumpus ragus aršiam jaučiui.
 24. Dykinėjimas visada yra neryžtingumo šaknis.
 25. Dykinėjimas žlugdo struktūrą.
 26. Dorybė - mūsų lyderis; laimė - mūsų kelionės draugas.
 27. Dorybė, kuri veda derybas, yra arti pasidavimo.
 28. Dovanospriešų turi būti priimamos su nepasitikėjimu.
 29. Dramblys nepagauna pelės.
 30. Drąsus projektavime, bet bailus vykdyme.
 31. Draugas – didžiausias turtas gyvenime.
 32. Draugui rodyk širdį, priešui kaktą.
 33. Durys turi būti uždarytos arba atidarytos.
 34. Džiaugsmo perteklius lydi prie ašarų.
 35. Džiaukis su tais, kurie džiaugiasi.

GKeisti

 1. Galimybė yra randama sunkiai, bet prarandama lengvai.
 2. Galvosi vėliau - kentėsi anksti.
 3. Garbė, įgyta melu, laikosi tik, kol išaiškėja tiesa.
 4. Garbės postas yra pavojaus postas.
 5. Gausiai apmąstyk prieš veikdamas.
 6. Gauta nauda pasensta anksti, bet sužalojimai yra ilgaamžiai.
 7. Gauta nauda, kaip gėlės, daugiausia teikia malonumo, kai jos yra šviežios.
 8. Gautos naudos prisiminimas išgaruoja, bet įžeidimo atminimas įsminga tvirtai į širdį.
 9. Gera sveikata ir geras jautimasis yra du puikūs palaiminimai.
 10. Gerai yra žinomas faktas, kad nešvarumai smirda labiau, kai juos pamaišai.
 11. Gerai pramintas takas ne visada tampa teisingu keliu.
 12. Geranoriškumas lydintis dovaną - yra geriausioji dovanos dalis.
 13. Geras šuo nusipelno gero kaulo.
 14. Gerbk savo tėvus.
 15. Geriau būti visada pasiruošus, negu vieną kartą nukentėti.
 16. Geriau vėliau negu niekada.
 17. Geriausi dalykai gyvenime yra nemokami.
 18. Geriausia yra mokytis išminties pagal kitų patirtį.
 19. Geriausias lošimo kauliukų metimas - yra mesti juos šalin.
 20. Geriausių dalykų iškraipymas padaro blogiausia.
 21. Gero piemens pareiga yra apkirpti avių bandą, o ne nulupti jai paskutinę odą.
 22. Gerovėje apgalvok, kaip tu iškęsi sunkųjį metą.
 23. Gerovėje buk budrus škvalams (audrai).
 24. Gydytojas yra angelas, kai tarnauja, bet velnias, kai kas nors turi jam mokėti.
 25. Girdėk abi klausimo puses.
 26. Gyvatė guli pasislėpusi žolėje.
 27. Godus žmogus nedaro nieko, ką jis turėtų daryti, kol jis nenumiršta.
 28. Grandinė yra tiek stipri, kiek jos silpniausia grandis.
 29. Greitai ateina - greitai išeina.
 30. Greitai yra sužinoma, kurie medžiai neša vaisių.
 31. Gudrumas paspendė spąstus ir pagavo pats save.

I,ĮKeisti

 1. Ilgas pamokslas nėra toleruojamas.
 2. Iš mažų dalykų sukraunama didelė krūva.
 3. Iš mūsų protėvių ateina mūsų vardai, bet iš mūsų dorybių – mūsų apdovanojimai.
 4. Iš švaraus šaltinio atiteka švarus vanduo.
 5. Iškyla pavojus, kai šuo vienąkart paragavo kūno mėsos.
 6. Išmintinga kartais atrodyti kvailiu.
 7. Išmintingas vyras turėtų niekada neatleisti per daug pavadžio savo žmonai.
 8. Išmintis – visų vertybių motina.
 9. Išmokęs susitvarkyti su mažesniais sunkumais tu saugiau rizikuosi didesniuose žygdarbiuose.
 10. Išsipūtę daiktai yra supuvę.
 11. Įdirbinėk sodą savyje.
 12. Įkyrus žmogus visada yra piktavalis.
 13. Įprotis daryti nuodėmes pašalina kaltės jausmą.

JKeisti

 1. Jei nėra vėjo – irkluok.
 2. Jei norite taikos – visada būkite pasiruošę karui.
 3. Jei skamba - jis yra tuščias.
 4. Jei snaudžiate – pralaimite.
 5. Jeigu yra teisumo širdyje – bus grožio charakteryje.
 6. Jeigu nori, kad kitas išsaugotų tavo paslaptį, tai pirmiausia išsaugok ją pats.
 7. Jeigu tau gydytojai jau nebepadeda, tegu tavo gydytojais būna šie trys dalykai: Poilsis, Linksmumas ir Saikinga dieta.
 8. Jeigu tu pradėtum panašėti į grobuonį – ieškok grotų.
 9. Jie duoda, kad paskui turėtų pretekstą paprašymui.
 10. Jis yra trimituotojas pats savęs.
 11. Jis pradės bylinėjimąsi, net jeigu koks asilas įkastų jo šuniui.
 12. Jis žvejoja sudrumstame vandenyje.
 13. Jokia diena neturėtų praeiti nieko nenuveikus.
 14. Joks pelnas nepatenkina godaus proto.
 15. Joks vyras sumaniai neįsakinėja, jeigu jis pats nepakluso disciplinai.
 16. Juokavimai dažnai lydi į rimtas pasekmes.
 17. Juokeliai pabaigoje, o dabar eikime prie reikalo.

KKeisti

 1. Kad būtum mylimas - būk mylintis.
 2. Kad nutildytum kitą - pirmiausia pats būk tylus.
 3. Kada žmogaus gyvenimo būdas yra paniekos vertas, jo pamokslavimai yra traktuojami su panieka.
 4. Kai kalba apie tave, netikėk nei vienu žmogumi daugiau, negu pačiu savimi.
 5. Kai karas baigiasi, tada ateina pagalba.
 6. Kai kažkokio dalyko per daug - sukelia šleikštulį.
 7. Kai mus įspėjo, sekime geresne kryptimi.
 8. Kai rutuliški kūnai galės susijungti ir turėti savyje vienas kitą, tada bus draugystė tarp goduolių ir šykštuolių.
 9. Kai senas šuo loja, yra laikas pasižiūrėti.
 10. Kai tu deriesi su lape, tikėkis gudrybių.
 11. Kai viena banga praeina, kita seka iš paskos.
 12. Kai vienas šuo loja, kitas irgi siekia prisiderinti.
 13. Kaip gyventi laimingai, o ne prabangiai - yra klausimas.
 14. Kaip tu elgiesi su kitais, taip tikėkis ir kiti elgsis su tavimi.
 15. Kaip tu įsivėrei siūlą, taip turi ir siūti.
 16. Kaip žmogus gyveno, taip jis ir mirs.
 17. Kalba padaro abu dalykus: paslepia arba atskleidžia žmogaus mintis.
 18. Kalbėjimas, neištariant žodžių, mankština proto suvaldymą.
 19. Kalbėjime – upė, o supratime - tik vienas lašelis.
 20. Kalnai niekada nesusivienija.
 21. Karaliai mėgsta išdavystę, bet ne išdaviką.
 22. Karas neduoda galimybės pakartoti klaidą.
 23. Karčiausi yra brolių ginčai.
 24. Kardas suteptas medumi.
 25. Kare negalima sau leisti šiurkščiai suklysti dukart.
 26. Karoliai aplink kaklą, bet velnias jo širdyje.
 27. Kas mums yra leidžiama, to mes mažiausiai norime.
 28. Kas nedrąsiai prašo, tas skatina atsisakymą tai padaryti.
 29. Kas praranda kilnumą, tas daugiau nebeturi ką prarasti.
 30. Kas siekia dalykų, tolesnių už savo galimybių ribos, tam didesnis bus kritimas.
 31. Kas su kardu kovoja, tas nuo jo ir žlunga.
 32. Kauliukai tiems, kurie atvyksta pavėlavę.
 33. Ką blaivumas slepia - girtumas atskleidžia.
 34. Ką blaivus žmogus turi širdyje, tą girtuoklis lūpose.
 35. Ką tu apsiimtum padaryti, tebūnie tai proporcinga tavo galimybėms.
 36. Ką tu darai - daryk kruopščiai.
 37. Ką tu manai apie save yra daug svarbiau, nei ką kiti galvoja apie tave.
 38. Ką tu valgai – toks tu esi.
 39. Keli daiktai, įgyti su apgaule, sunaikina turtą, kuris buvo sąžiningai laimėtas.
 40. Kiaulė teikia pirmenybę purvui, o ne švariam vandeniui.
 41. Kiekviena dorybė yra pusiaukelėje tarp dviejų blogybių.
 42. Kiekvienam yra duotas raktas vartams į dangų. Tas pats raktas atrakina ir vartus į pragarą.
 43. Kiekvienas didis dalykas susideda iš daugelio mažų susivienijusių dalelyčių.
 44. Kiekvienas mažas žolės kraštelis skelbia apie Dievo buvimą.
 45. Kiekvienas pakvaišęs žmogus galvoja, kad visi kiti žmonės pakvaišę.
 46. Kiekvienas pranašumas turi savų trūkumų.
 47. Kiekvienas turi vardą, bet ne visada tokią pačią sėkmę su juo.
 48. Kiekvienas žmogus apie kitus sprendžia pagal save.
 49. Kiekvienas žmogus turi savo ypatingą įprotį.
 50. Kiekvienas žmogus, kuris gali pūsti ragą, dar nėra medžiotojas.
 51. Kiekvieno žmogaus charakteris formuoja jo likimą.
 52. Kiekvieno žmogaus nuodėmė krenta ant jo pačio galvos.
 53. Kieno gyvenimas yra kaip žaibas, to žodžiai yra kaip griaustinis.
 54. Kietas mazgas reikalauja tvirto pleišto.
 55. Kilstanti banga pakelia visas valtis.
 56. Kirvis užmiršta, ką medis prisimena.
 57. Klaidingas vienu atžvilgiu - niekada nevertas pilno pasitikėjimo.
 58. Klastingumas galų gale išduoda pats save, nors iš pradžių jis gali būti labai atsargus.
 59. Ko tu niekada neturėjai - niekada ir nesiilgėsi.
 60. Kokios ribos yra mylėjime?
 61. Kreiva malka nėra tiesinama.
 62. Kuklumas yra labai geros pajamos.
 63. Kuklumas neduos naudos elgetai.
 64. Kuo daugiau mes turime, tuo daugiau mes norime.
 65. Kuo daugiau žmogus turi sažiningumo ir dorumo, tuo mažiau jis paveikia švento žmogaus orą.
 66. Kuo didesnis kvailys, tuo didesnis jo įžūlumas.
 67. Kuo laimingesnis metas, tuo greičiau jis praeina.
 68. Kur yra bitės, ten ir medaus yra.
 69. Kur yra pasitenkinimas, ten yra perteklius.
 70. Kur turtas, ten ir draugų perteklius.
 71. Kvaila yra mylėti grandines, nors ir iš aukso jos būtų.
 72. Kvailys bijo likimo; išmintingas iškenčia jį.
 73. Kvailys kalba kvailystes.

LKeisti

 1. Laikai keičiasi; mes taip pat keičiamės su jais.
 2. Laikas atskleidžia visus dalykus.
 3. Laimė ir menai padeda vienas kitam.
 4. Laimingas yra tas, kurį kitų pavojai padarė apdairų.
 5. Laimingas tas žmogus, kuris laikosi nuo kivirčų atokiai.
 6. Lakoniškumas yra žinojimo siela.
 7. Lankas, per daug lenkiamas, lūžta.
 8. Lapė yra pažįstama pagal jos uodegą.
 9. Lapė nėra pagaunama dukart tuose pačiuose spąstuose.
 10. Lašantis vanduo padaro uolą įdubusią ne dėl savo jėgos, bet dėl pastovaus veikimo.
 11. Leisk jiems nekęsti taip, kad jie bijotų manęs.
 12. Leisk kiekvienam žmogui daryti, ką jis gali daryti geriausia.
 13. Leisk kiekvienam žmogui turėti, kas jam priklauso.
 14. Lengviau yra laimėti sėkmę, negu ją išlaikyti.
 15. Liga parodo, kokie mes esame.
 16. Ligonio sveikata ir gerovėgydytojui aukščiausias įstatymas.
 17. Linksėjimas galva išmintingam žmogui ir lazda kvailiui.
 18. Linksmumas atskleidžia paslaptis.

MKeisti

 1. Mada (stilius) yra stipresnė už bet kokį žiaurų valdovą.
 2. Maloniausias plaukiojimas yra arti kranto; labiausiai traukiantis pasivaikščiojimas - prie jūros.
 3. Malonumai, kuriais mes mėgaujamės, yra prarandami, kai mes jų trokštame dar labiau.
 4. Malonumas dažnai ateina iš skausmo.
 5. Malonumas dažnai yra įžanga į skausmą.
 6. Malonumas ir skausmas eina vienas paskui kitą.
 7. Malonumas yra velnio masalas.
 8. Malūnas negali malti su vandeniu, kuris jau nutekėjo.
 9. Maža dovanėlė, bet tinkamu laiku.
 10. Maži proteliai susižavi pasišaipymais.
 11. Mažos dovanėlės sutaikdo, o didelės dovanos padaro priešais.
 12. Medis, dažnai persodintas, nebežydi.
 13. Meldimasis su žvilgčiojimu į kitų žmonių reikalus.
 14. Menas neturi priešo, išskyrus neišmanymą.
 15. Mes esame autoriai mūsų pačių nelaimių.
 16. Mes esame per daug užsiėmę grindų šluostymu, kad užsuktume čiaupą.
 17. Mes labiau išmokstame vertinti daiktus jų praradime, negu naudodamiesi jais.
 18. Mes nekenčiame žmogaus, kurį mes esame nuskriaudę.
 19. Mes netenkame tikrų dalykų, kol mes siekiame netikrųjų.
 20. Mes pradedame mirti, kai mes gimstame, ir pabaiga priklauso nuo pradžios.
 21. Mes susimokame senatvėje už nesaikingumą jaunystėje.
 22. Mes turime gyventi taip, kaip galime, o ne taip, kaip norėtume.
 23. Mes visi buvome kvailiais savo laiku.
 24. Meška nori uodegos, bet negali būti liūtu.
 25. Minia nėra įtakojama mąstymo, o tik aklo, staigaus entuziazmo.
 26. Mirties baimė yra blogesnė už pačią mirtį.
 27. Mirtis yra didis lygintojas.
 28. Mokai delfiną plaukti.
 29. Mokai geležį plaukti.
 30. Mokai žuvį plaukti.
 31. Mokymasis skatina mokymąsi, dykinėjimas daugina dykinėjimą.
 32. Mokytas žmogus visada turi turtą savyje.
 33. Mokytis niekada nevėlu.
 34. Mums nereikia draugų, kai Dievo globa šypsosi mums.
 35. Mums reikėtų nesitikėti visko, visur ir iš kiekvieno.


PKeisti

 1. Pažvelk į vandens lašą ir tu pamatysi visą pasaulį.

TKeisti

 1. Tikras draugas – visada draugas.

ŽKeisti

 1. Žmogaus protas yra pats žmogus.