Renė Dekartas (1596-1650) – prancūzų filosofas, matematikas, fizikas.

Renė Dekartas

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Abejonė yra išminties motina.
 2. Bailumas labai žalingas dėl to, kad jis sulaiko valią nuo naudingų veiksmų.
 3. Balsų dauguma nėra neginčytinas sunkiai atrandamų tiesų įrodymas dėl tos priežasties, kad tokias tiesas greičiau aptiks atskiras žmogus negu visa tauta.
 4. Gerų knygų skaitymas – tai pokalbis su geriausiais praėjusių laikų žmonėmis, pokalbis, kuriame jie perduoda mums tiktai geriausias savo mintis.
 5. Kai kas nors mane įžeidžia, aš stengiuosi iškelti savo ego taip aukštai, kad įžeidimas manęs nepasiektų.
 6. Kas imasi mokyti, turi manyti esąs sumanesnis už tą, kurį moko: mažiausias jo trūkumas vertas pasmerkimo.
 7. Maža turėti gerą protą, svarbiausia – gerai jį panaudoti.
 8. Mąstau, vadinasi, esu.
 9. Mokslo žinių tikslas – taip orientuoti protą, kad jis tvirtai ir teisingai spręstų apie visa, ką sutinka savo kely.
 10. Nėra nė vienos ydos, kuri taip kenktų žmonių gerovei kaip pavydas; nes juo apsikrėtusieji ne tik patys kremtasi, bet temdo ir kitų džiaugsmą.
 11. Niekas iš nieko neatsiranda.
 12. Norint tobulinti protą, reikia daugiau mąstyti, negu mokytis atmintinai.
 13. Nusakykite žodžių reikšmes ir išvaduokite pasaulį iš pusės jo paklydimų.
 14. Padalink kiekvieną problemą į tiek dalių kiek įmanoma ir būtina tam, kad ją išspręstum.
 15. Pagarba kitiems leidžia gerbti ir save patį.
 16. Pokalbis su kitų amžių rašytojais – tai beveik kelionė.
 17. Prižiūrėkite kūną, jeigu norite, kad gerai dirbtų jūsų protas.
 18. Protui nereikia faktų, įrodančių daikto ir idėjos atitikimą.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –