SentencijosKeisti

 1. vyro pasirinktos nuotakos lengva spręsti, koks jis ir ar žino savo vertę. – J. V. Gėtė.
 2. Kas yra cinikas? Tai žmogus, žinantis visko kainą, bet neišmanantis vertės. – O. Vaildas.
 3. Kuo žmogus mažiau apie save galvoja, tuo vertesnis. – E. M. Remarkas.
 4. Mažiausiai mirties bijo tie žmonės, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę. – I. Kantas.
 5. Tik veikimas suteikia dorybei tikrąją vertę. – Ciceronas.
 6. Tas, kuris nežino laiko vertės, gimė ne šlovei. – L. de K. Vovenargas.
 7. Polinkis bendrauti yra maždaug priešingai proporcingas intelekto vertei. – A. Šopenhaueris.
 8. Savo vertės pajauta protingam žmogui teikia kuklumo, bet kartu ir atsparumo. – F. Česterfildas.
 9. Visuomenė pripažįsta ir vertina tik realiai įrodytas dorybes... Kas nori žinoti tikrąją savo vertę, tepaklausia liaudies, vadinasi, tegu atsiduoda jos teismui. – K. A. Helvecijus.
 10. Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios vertės. – I. Kantas.
 11. Žmogaus vertė ir orumas glūdi jo širdy ir valioj, būtent čia – tikrosios jo garbės pamatas. – M. de Montenis.
 12. Žmogaus vertė priklauso ne nuo proto pajėgumo, bet nuo valios. O tą, kuriam jos trūksta, didelės dvasinės dovanos tik silpnina, ir turbūt nėra niekingesnio žemėje padaro už genialią sielą be charakterio. – F. Šileris.
 13. Žmogaus vertė turi būti matuojama tuo, ką jis duoda, o ne tuo, ko jis gali pasiekti. Stenkitės tapti ne sėkmingu, o vertingu žmogumi. – A. Einšteinas.
 14. Žmogus, ryžtąsis tuščiai praleisti nors vieną valandą, dar nepribrendęs suprasti gyvenimo vertę. – Č. Darvinas.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Deimantas nepraranda savo vertės, jeigu juo žavimasi mažiau.

AnglųKeisti

 1. Kas nupirkta yra mažiau vertinga, nei dovana.
 2. Mes niekada nežinome vandens vertės, kol neišdžiūva šulinys.
 3. Niekas negali nuspėti brangakmenio vertės pagal dėžutę.
 4. Paukštis rankoje yra vertas dviejų krūmuose.
 5. Vertė viskam yra nustatoma vien tik pagal dviejų žmonių susitarimą.

LietuviųKeisti

 1. Žmogaus vertė darbu matuojama.

LotynųKeisti

 1. Taika įgyja vertę iš nesantaikos.

NuorodosKeisti

Laisvajame žodyne yra terminas vertė