Henris Fildingas (1707-1754) – anglų rašytojas.

Henris Fildingas

Sentencijos

keisti
 1. Bešališkas ir mąslus žmogus niekuomet neskuba skelbti savo nuosprendžio.
 2. Blogos knygos gali sugadinti taip pat, kaip ir blogi draugai.
 3. Jokia nauda, įgyta nusikaltimo kaina, negali kompensuoti prarastos dvasinės ramybės.
 4. Kai užgriūna nelaimės, didžiausia paguoda – kad jokie priešai negali atimti iš manęs sąžinės, o aš niekada netapsiu tokiu priešu sau, kad padaryčiau jai eibę.
 5. Kai vaikai nieko neveikia, jie daro kvailystes.
 6. Kalavijas bepročio rankose gali žemės rutulį paversti dykuma, o plunksna moters rankose – bematant vėl jį apgyvendins.
 7. Klastingas draugas – visų pavojingiausias priešas.
 8. Kvaili žmonės ne visuomet nepavojingi: jiems užtenka sugebėjimo pasakyti tiek, kad įžeistų ar apšmeižtų artimą.
 9. Laimingas tas, kuris mano esąs laimingas.
 10. Meilikavimas mums visada patinka, jei jis susijęs su jausmais, kurių mums stinga. Pasakykite kvailiui, kad jis labai protingas, ir sukčiui, kad jis sąžiningiausias pasaulyje, ir jie ims jus glebėsčiuoti.
 11. Mylėti tą, kuris aiškiai mūsų nekenčia, svetima žmogaus prigimčiai.
 12. Mums visada patinka, kai meilikaujamai giriamos trūkstamos mūsų savybės. Pasakykite kvailiui, kad jis labai protingas, ir sukčiui, kad jis garbingiausias žmogus pasaulyje, ir jie puls jums ant kaklo.
 13. Nepaguodžiamas sielvartas ir audringas džiaugsmas žmogų veikia beveik vienodai; užgriuvę netikėtai, jie dažnai mus taip sukrečia ir sutrikdo, kad tampame bejėgiai.
 14. Neteisingas gailestingumas – ne tik silpnybė, tai beveik neteisingumas, labai pragaištingas visuomenei, nes skatina ydas.
 15. Nuobodulys – žodis, kuriuo visi rašytojai apibūdina kitų humorą ir sąmojį.
 16. Pernelyg gudrūs žmonės dažnai apsirinka vaizduodamiesi kitus esant protingesnius ar, teisingiau pasakius, gudresnius, negu jų esama iš tikrųjų.
 17. Pragaištingi nuodai, nuodijantys mūsų sielas, yra pavydas.
 18. Šmeižtas – ginklas, baisesnis už špagą, nes jo padarytos žaizdos paprastai neišgydomos.
 19. Tikrajai garbei netiesa nepakenčiama.
 20. Visuotinė taika viešpatautų žemėje, jei nebūtų sąvokų „mano” ir „tavo”.
 21. Viešosios mokyklosblogio ir amoralumo lopšys.