BiblijaKeisti

 1. Erškėčiai ir spąstai auga ant sukto žmogaus kelio; atokiai nuo jo laikysis, kas vertina savo gyvastį. – Pat 22, 5.
 2. Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas, o išmintingas žmogus klauso patarimo. – Pat 12, 15.
 3. Mokyk jaunuolį, kuriuo keliu jis turėtų eiti, jis nenukryps nuo jo, net kai pasens. – Pat 22, 6.
 4. Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius. – Pat 16, 9.

Sentencijos ir aforizmaiKeisti

 1. Besirenkantis kelio pradžią kartu pasirenka ir lemtį, į kurią šis kelias veda. – H. E. Fosdikas.
 2. Eik savo keliu, o žmonės tegu kalba, ką nori. – Dantė.
 3. Jokie išvedžiojimai negali parodyti žmogui kelio, kurio jis nenori matyti. – R. Rolanas.
 4. Kai neturima valios, nematoma ir kelio. – Dž. B. Šo.
 5. Keliai, kurie neveda niekur, nuveda toliausiai. – Ž. Volfromas.
 6. Kelias į garbę eina tik per kančią. – A. Maceina.
 7. Kelias, kuris veda pirmyn, gali vesti ir atgal, svarbu nesumaišyti krypties. – V. Jasukaitytė.
 8. Kelias nėra danguje. Kelias yra širdyje. – Buda.
 9. Lengvi keliai veda į aklavietę. – V. Mizneris
 10. Neik ten, kur veda kelias, verčiau eik ten, kur jo nėra ir palik savo pėdsakus. – R. V. Emersonas.
 11. Nesvarbu, kokį kelią pasirinkai, jis bus nuotykis, jeigu šlovinsi gyvenimą ir pakilsi virš paprasčiausio saugumo ir vidutiniškumo. – D. Sarnofas.
 12. Nė į vieną vietą, į kurią verta nueiti, nenukaksi trumpiausiu keliu. – Beverli Sills.
 13. Niekas kitas mūsų neišgelbės, tik mes patys. Niekas kitas negali to padaryti. Mes patys turime žengti savo taku. – Buda.
 14. Niekas taip lengvai neišveda žmogauskelio ir pats iš jo neišeina kaip moteris. – Konfucijus.
 15. Norint eiti šiame pasaulyje tikru keliu, reikia aukotis iki galo. Žmogaus paskirtis yra ne tik būti laimingu. Jis privalo atverti žmonijai kažką didingo. – E. M. Remarkas.
 16. O gera juk tikėti, kad gyvenimo diena gražiausia ir kelio gabalas įspūdingiausias – prieky, kad ten dar tavo lobiai užkasti, ten dar ir darbas tavo pats didžiausias, ir vis dar prieky, vis dar ateity – ir tavo pats didžiausias džiaugsmas... – V. Reimeris.
 17. Patys kelio nesuranda, o kitiems kelią rodo. – Enijus.
 18. Reikia protui didelės drąsos, kad galėtum dabartį surasti. Reikia širdžiai meilės ir tiesos, kad galėtum tikrą kelią rasti. – A. Baltakis.
 19. Senam kely nepaklysi, bet ir naujo nematysi. – L. Bušma.
 20. Šlubčiojantysis tiesiu keliu pralenkia bėgantįjį, iškrypusį iš kelio. – F. Bekonas.
 21. Tik pasiekę tikslą sužinome, kad kelias buvo tinkamas. – P. Valeri.
 22. Trys dalykai man sunkūs, ketvirtas visai nežinomas: aro kelias padangėje, žalčio takas ant uolos, laivo kelias jūros vandenyje ir žmogaus kelias jaunystėje. – Tėvas Stanislovas.
 23. Trumpiausias kelias – ne visada geriausias. – J. Dovydaitis.
 24. Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. – D. S. Džordanas.
 25. Žmogus per klystkelius suranda tikrą kelią. – J. V. Gėtė.
 26. Žmogus tol klysta, kol gyvena žemėje; bet doras žmogus ir miglotuose siekiuose visada nujaus teisingą kelią, – jį parodo sąžinė. – J. V. Gėtė.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Tas, kuris klausia, nepames savo kelio.
 2. Nukreipk vaiką į kelią, kuriuo jis turi eiti, ir būk tikras, kad ir pats eini tuo keliu.
 3. Tas, kuris klausia, nepames savo kelio.

AnglųKeisti

 1. Keliukas šešėlyje kaupia purvą (kas yra pasislėpęs šešėlyje, tas kaupia purvą).
 2. Kiekvienas keliukas turi savo balutę.
 3. Kita kelio pusė visada atrodo švariausia.
 4. Stiprus žmogus ir krioklys patys sau kelią tiesia.

DanųKeisti

 1. Geriau dukart paklausti kelio nei sykį paklysti.

GruzinųKeisti

 1. Eik keliuku, nes jį išmynė šimtai žmonių iki tavęs – vadinasi jie žinojo patį geriausią.

IndėnųKeisti

 1. Ne tik rodyk kelią, bet ir vesk.

IndųKeisti

 1. Dar niekas nepasiklydo tiesiame kelyje.

KinųKeisti

 1. Daug yra takelių į kalno viršūnę, tačiau vaizdas visada yra tas pats.
 2. Ir ilgiausias kelias prasideda nuo pirmo žingsnio.
 3. Jeigu yra kelias, kuris veda pirmyn, tai yra ir takelis, kuris veda atgal.
 4. Kas mums užtveria kelią, tas mus stumia pirmyn.

LietuviųKeisti

 1. Akys – dvi, kelių – šimtai.
 2. Aklam kelio neparodysi.
 3. Aklas būdamas, kitam kelio neparodysi.
 4. Aklas ir ant lygaus kelio suklumpa.
 5. Dievo keliai erškėčiais nukloti, velnio – auksu brukavoti[1].
 6. Duok durniui[2]. kelią.
 7. Kelias lygus kaip stiklas.
 8. Moki žodį, žinai kelią.
 9. Nemesk kelio dėl takelio.
 10. Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turėtų eiti ir nuo kurio net pasenęs nenuklystų.
 11. Pinigai ir dorą žmogų išveda iš kelio.
 12. Tinginys ir kelią koja rodo.
 13. Visi keliai veda į Romą.
 14. Žinai žodį – randi kelią.

LotynųKeisti

 1. Dažnai būna geriau keliauti aplinkui negu tiesiausiu keliu.
 2. Gerai pramintas takas ne visada tampa teisingu keliu.
 3. Tu klausi takelio, kai pagrindinis kelias yra tau prieš akis.

RusųKeisti

 1. Melo lydimas visą pasaulį pereisi, tačiau kelio atgal nebus.

Skaitykite taip patKeisti

Klystkelis, kelionė

NuorodosKeisti

 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas kelias

Žodžių paaiškinimaiKeisti

 1. Grįsti.
 2. Kvailiui.