Deni Didro

Denis Diderot (1713-1784) – prancūzų rašytojas, filosofas, enciklopedistas.

Deni Didro

SentencijosKeisti

Apie aistrasKeisti

 1. Aistra be proto yra tarsi burlaivis be vairininko, o protas be aistrų – tarsi karalius be pavaldinių.
 2. Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis.
 3. Moterys mus stebina pirmučiausia meilės aistra, pavyduliavimo priepuoliais, nesenkančia motinos meile, pasidavimu prietarams, tuo, kaip jos reaguoja į masines psichozes... Esu matęs begalinės moterų meilės, aistros, begalinio pavyduliavimo, pykčio, baisiausių prietarų, – vyrams tai negalimi dalykai... Moterys neatsparios epidemiškam siautuliui... O moterys, jūs esate keisti vaikai!

Apie protąKeisti

 1. Aforizmai – tai geležinės vinys, įkaltos į protą neištraukiamai.
 2. Kai kas laiko save protingu, kai jo beprotybė snaudžia.
 3. Meilė dažnai atima protą iš tų, kurie jį turi, ir suteikia tiems, kurie jo neturi.
 4. Proto platumas, vaizduotės jėga ir mąstymo aktyvumas – štai kas yra genijus.

Apie žmogųKeisti

 1. Išmanymas, kokie daiktai turi būti, rodo, kad žmogaus protingas; išmanymas, kokie daiktai iš tikro yra, rodo, kad žmogus patyręs; išmanymas, kaip juos pagerinti, rodo, kad žmogus genialus.
 2. Žmogus vienintelis taškas, iš kurio turi viskas išeiti ir į kurį turi viskas sugrįžti.
 3. Žmonės nustoja mąstyti, nustoję skaityti.

KitosKeisti

 1. Bijodamas mirties, nieko gero nepadarysi; kad vis tiek miršti nuo kokio akmenėlio šlapimo pūslėje, nuo podagros priepuolio ar dėl kitos tokios pat niekingos priežasties, tai verčiau mirti dėl kokio nors didžio reikalo.
 2. Blogą paveikslą galima paslėpti, bjaurią skulptūrą – sudaužyti, tačiau ką daryti su rūmų fasadu?
 3. Gamta kartais sausoka, bet menas niekad neturi būti sausas.
 4. Gamtoje viskas tarpusavy susiję. Judėjimas toks pat amžinas, kaip ir materija.
 5. Geriausias namų vaistas – gera žmona.
 6. Gydytojai pluša ramstydami mūsų sveikatą, o virėjai – ją niokodami.
 7. Iš anksto žinodamas, ką nori padaryti, dirbi drąsiai ir sklandžiai.
 8. Jei aktorių apima plojimų troškulys, tai jis persūdo.
 9. Kodėl Antikos menininkų kūriniai tokie didingi? Todėl, kad šie menininkai lankė filosofijos mokyklas.
 10. Kuo didesnis atstumas tarp valdančiojo ir paklūstančiojo, tuo mažiau reikšmės pirmajam turi kraujas, o prakaitas – antrajam.
 11. Laimingiausias yra tas,kuris suteikia laimę kuo daugiau žmonių.
 12. Nemokšiškumas visada pasirengęs žavėtis.
 13. Niekam nekenkia knyga, prie kurios žiovauji.
 14. Nuo fanatizmo iki barbarybės vienas žingsnis.
 15. Siauriausią akiratį turi, labiausiai linkęs į blogį, menkiausiai jaučia tiesą toksai kūrėjas, kuris prietaringas. Po prietaringumo eina vaidmainys.
 16. Stengtis palikti po savęs daugiau žinių ir laimės nei radome, tobulinti ir didinti gautą palikimą – štai mūsų priedermė.
 17. Šykštuolis pamiršta, kaip greitai bėga laikas ir koks trumpas gyvenimas.
 18. Tėvai myli savo vaikus nerimastinga ir atlaidžia meile, kuri juos gadina. Yra kita Meilė, atidi ir rami, kuri juos daro laimingus.
 19. Visuotinis gėris turi būti aukščiausias mūsų elgesio tikslas.
 20. Vyrai nepagarbiai elgiasi su moterimi beveik visada dėl to, kad ji anksčiau buvo užmiršusi ir netikusiai elgėsi su jais.

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –