Kinų patarlės ir priežodžiai. Senovės kinų išmintis

 1. "Aš girdėjau", – yra gerai; "aš mačiau", – yra geriau.
 2. Adata būna aštri tik viename jos gale.
 3. Aitvaras negali pakilti, nebent būtų priešpriešinis vėjas.
 4. Akis nemato, širdies neskauda.
 5. Aklas katinas pagauna tik negyvą žiurkę.
 6. Alyvos pylimas į ugnį nėra tas būdas, kuriuo tu ją užgesinsi.
 7. Anksčiau ar vėliau ateina diena, kai navikas gali būti išpjautas.
 8. Apgalvojimas yra lengva; apgailestavimas – sunku.
 9. Apgaudinėk žemę ir žemė apgaudinės tave.
 10. Apynasris liežuviui yra būtina įrengimo dalis.
 11. Apkalbos būna kiekvieną dieną, bet jeigu nė vienas daugiau nebesiklauso, tos apkalbos mirs.
 12. Apmąstyk praeitį ir tu turėtum žinoti ateitį.
 13. Apverstas vežimas priekyje įspėja vežimą iš paskos.
 14. Ar mes einame greitai ar lėtai – kelias išlieka toks pat.
 15. Arklys su dviem šeimininkais, visada būna liesas; laivas su dviem kapitonais nuskęsta.
 16. Arklys su nutrinta nugara baikštus, žmogus su nešvaria sąžine – neramus.
 17. Asilas turi ribotus sugebėjimus.
 18. Asilo lūpos nepritinka arklio burnai.
 19. Aš girdžiu ir aš pamirštu; aš matau ir aš prisimenu; aš darau ir aš suprantu.
 20. Aš supykau dėl to, kad neturėjau batų, tada aš sutikau žmogų, kuris neturėjo kojų.
 21. Aš turiu pinigų, tu turi pinigų, todėl mes esame draugais.
 22. Atidaryti parduotuvę yra labai lengva: sunkioji dalis yra išlaikyti ją veikiančią.
 23. Atidaryti parduotuvę yra labai lengva; išlaikyti ją atidarytą yra menas.
 24. Atkaklumas iš geležinio strypo gali padaryti siuvimo adatą.
 25. Atrask šaltinį, prieš ištrokšdamas.
 26. Atsargi koja gali vaikščioti bet kur.
 27. Atsisėsk ant kalno viršūnės ir stebėk tigrų kovą.
 28. Atvykdamas į šalį, paklausk, kas yra uždrausta; atvykdamas į kaimą, paklausk, kokie jo papročiai; įeidamas į privačius namus, paklausk, kas neturėtų būti paminėta.
 29. Auksas yra patikrinamas ugnimi; žmogus – auksu.
 30. Auksas turi savo kainą; mokymasis yra anapus kainos.
 31. Aukščiausi bokštai kyla nuo žemės.
 32. Aukštos moralės yra tas žmogus, kuris gali stebėti visą šachmatų žaidimą be komentarų.
 33. Avis, net ir būdama su tigro oda, bijo vilko.
 1. Baltai padengta varna greitai ir vėl pasirodo juoda.
 2. Bambuko paveikslas buvo suformuotas vaizduotėje prieš tai, kai jis buvo patikėtas piešimo drobei.
 3. Barkis su savo žmona vakare – naktį miegok vienas.
 4. Be dieviškosios pagalbos žmogus negali paeiti nė vieno colio.
 5. Be ištikimo draugo nesužinosi, kokias klaidas tu darai.
 6. Besiruošdamas tobulinti pasaulį, pirmiausia tris kartus apžiūrėk aplink savo namus.
 7. Bet kas gali nupirkti gerą namą, bet geri kaimynai yra neįkainojami.
 8. Bet kas, kas numalšina alkį, yra geras maistas.
 9. Bijūnas yra gražus, tačiau jis yra išlaikomas kotelio.
 10. Bitės nugara dryžuota, bet tigru jos nepavadinsi.
 11. Blogas darbininkas kaltina savo įrankius.
 12. Blogas žmogus kalba, ką jis valgė ir gėrė; geras žmogus, ką jis matė ir girdėjo.
 13. Blogybių nusikratymas turi būti visiškas.
 14. Blogio bijosi žmogus, o ne dangus; geraširdis būna apgaunamas mirtingųjų, o ne Dievo.
 15. Blogo valdovo nužudymas yra laikomas ne žmogžudyste, o teisingumu.
 16. Botagas – ta pati virvė, tik tinkamai suvyniota.
 17. Brangakmeniai būna nublizginami juos trinant, taip pat kaip ir žmonės tampa gražesniais per išbandymus.
 18. Buivolui tas pats, ar jis ant uodo galvos stovi, ar uodas ant jo galvos tupi, tik uodui – ne tas pats.
 19. Būk apsisprendęs ir dalykas bus padarytas.
 20. Būk kuklus gerovėje, nebijok nelaimėje.
 21. Būk lėtas pažadėti, bet greitas įvykdyti.
 22. Būk pasiruošęs palankiems vėjams.
 23. Būk pirmas laukuose ir paskutinis ant sofos.
 24. Būk teisingas, prieš būdamas dosnus.
 25. Būna laikas žvejoti ir laikas džiovinti tinklus.
 26. Būti žmogumi yra paprasta; būti žmonišku yra nelengva.
 27. Buvimas teisiu nepriklauso nuo rėksmingo balso turėjimo.
 1. "Daug cypimo ir mažai vilnos", – kaip sakė tas vyrukas, kirpdamas savo paršiukus.
 2. Dalykai vystosi į priešingą pusę, kai jie tampa ekstremaliais.
 3. Dangiškoji muzika kiekvieno yra suprantama skirtingai.
 4. Dangus paskolino jums sielą; žemė paskolins jums kapą.
 5. Dangus turi kelią, bet nė vienas juo nekeliauja; pragaras neturi vartų, bet žmogus prasikas, kad tik ten patektų.
 6. Darai žalą kitiems – darai žalą sau.
 7. Darant tūkstantį sprendimų, net ir išmintingas padarys klaidą.
 8. Darydamas paslaugą kitam, darai paslaugą sau.
 9. Daryk viską tam skirtu laiku ir viena diena atrodys kaip trys.
 10. Daug gerų žmonių būna randama po apdriskusia skrybėle.
 11. Daug yra takelių į kalno viršūnę, tačiau vaizdas visada yra tas pats.
 12. Daug įstatymų – mažai teisingumo.
 13. Daug kalbėti ir nieko nepasiekti yra lyg lipimas į medį, kad pagautum žuvį.
 14. Daug žodžių – daug klaidų.
 15. Daugelis skundžiasi savo išvaizda, bet niekas – protu.
 16. Daugiau nei tūkstančio mylių atstume, tik žmoniškumas veikia, o ne prievarta.
 17. Dažnai būna sunkiau grįžti namo, negu nuo jų nutolti.
 18. Deimantas su trūkumu yra geriau negu paprastas akmuo, kuris yra tobulas.
 19. Dėl turto tampa negeri, dėl gerumo tampa neturtingi.
 20. Delsimas yra laiko vagis.
 21. Denk savo stogą, kol dar neatėjo lietingas oras; kask savo šulinį, kol dar neperdžiūvai iš troškulio.
 22. Didelėje žodžių grupėje, kur nors yra linkusi įsiterpti klaida.
 23. Didelės abejonės – didelė išmintis; mažos abejonės – maža išmintis.
 24. Dideli dalykai gali būti paversti mažais dalykais, o maži dalykai gali būti paversti į nieką.
 25. Dideli laivai dažnai plaukioja su didelėmis skolomis.
 26. Dideli reikalavimai sau pačiam ir maži kitiems išlaiko pasipiktinimą įspraustą į kampą.
 27. Didelis gyrimasis – mažas kepsnys.
 28. Didelis medis pritraukia stiprų vėją.
 29. Didelis turtas priklauso nuo sėkmės, mažytis – nuo darbštumo.
 30. Didelis žygis prasideda nuo pirmo žingsnio.
 31. Didingiausias užkariautojas yra tas, kuris nugali savo priešą be smūgio.
 32. Didis mokslininkas užmiršta apie išgarsėjimą; vidutinis mokslininkas dirba dėl to; o negarbingas mokslininkas – pavagia tai.
 33. Didžiausi pelnai reiškia didžiausią riziką.
 34. Didžioji kinų siena stovi, o statytojo nebėra.
 35. Didžios sielos turi valios jėgų; silpnosios – tik norų.
 36. Didžiosios malonės sklinda iš Dangaus, o mažosios – iš žmogaus.
 37. Didžiulio džiaugsmo metu nieko neprižadėk, žmogui ką nors duoti; didžiulio pykčio protrūkio metu, neatsakinėk į žmogaus laišką.
 38. Dievai negali padėti tiems, kurie nepasinaudoja galimybėmis.
 39. Doras dešimčiai metų – vis dar nėra užtektinai; blogas vienai dienai – jau yra per daug.
 40. Dorybė – lipimas į kalną; blogybė – bėgimas žemyn.
 41. Dorybė nebūna paliekama būti vieniša.
 42. Dorybė niekada negyvena viena, ji visada turi kaimynų.
 43. Dorybė tampa žmona; grožis tampa sugulove.
 44. Dorybė, praktikuojama tam kad būtų matoma, nėra tikroji dorybė; blogybė, kuri bijo būti pastebėta, yra tikrasis blogis.
 45. Draugas – viena siela, du kūnai.
 46. Drauge, nebandyk skolintis šukų iš plikai nuskustų vienuolių.
 47. Draugo ir per metus nesurasi, o prarasti gali per valandą.
 48. Draugų susirask, kreipdamas dėmesį, kas gero žmoguje, o ne ką gero jis turi.
 49. Drugeliu tampama tik, kai jis visiškai būna tam pasiruošęs.
 50. Du geri kalbėtojai nėra verti vieno gero klausytojo.
 51. Du šuoliai per bedugnę būna mirtingi.
 52. Du tigrai negali dalintis vienu mišku.
 53. Duok žmogui žuvį ir jis bus sotus vieną dieną; išmokyk žmogų pagauti žuvį ir jis bus sotus visą savo likusį gyvenimą.
 54. Durys į dorybę yra sunkios ir reikalaujančios pastangų jas atidaryti.
 55. Dvi statinės ašarų mėlynės neišgydo.
 56. Dviems drakonams viename tvenkinyje vietos nėra.
 1. Elnių medžiotojau, nešvaistyk savo strėlių į kiškį.
 1. Ėjimas į teismą yra karvės praradimas vardan katės.
 2. Ėjimas per toli yra toks pat blogas dalykas, kaip ir griūvimas per arti.
 1. Galima atvesti kupranugarį prie vandens, bet negalima priversti jo gerti.
 2. Galvok apie savo paties klaidas pirmoje nakties pusėje, kol tu dar neužmigai; apie kitų klaidas – likusią nakties dalį, kai tu jau miegi.
 3. Galvok, prieš kalbėdamas, bet nekalbėk visko ką galvoji.
 4. Gamta yra geriau negu vidutinio lygio gydytojas.
 5. Gamta, laikas ir kantrybė yra trys didingi gydytojai.
 6. Garbingas žmogus jaus gėdą ir dėl vieno klausimo į kurį jis nežino atsakymo.
 7. Garbingas žmogus kalba darbais, niekingas pliauškia liežuviu.
 8. Gėda būna pamirštama; skolos – ne.
 9. Gėlė negali sužydėti be saulės šviesos, nei sodas be meilės.
 10. Gėlė, kurią jūs pasodinate, gali ir nepražysti, bet medžio sėkla, kurią jūs numetate, gali užaugti į mišką.
 11. Gėlės atrodo skirtingai skirtingoms akims.
 12. Gėlės truputį palieka savo aromato toms rankoms, kurios jas dovanoja.
 13. Genijų galima atpažinti iš jo vaikiško paprastumo.
 14. Gera atmintis nėra taip gerai, kaip truputis rašalo.
 15. Gera bus atlyginta geru, o bloga – blogu, tai tik laiko klausimas.
 16. Gera prekė retai pakliūva į antras rankas.
 17. Gera trenkti gyvatei per galvą su savo priešo ranka.
 18. Gerai klausyti yra taip pat veiksminga, kaip ir gerai kalbėti, be to, tai yra esminis dalykas tikram pokalbiui.
 19. Geras kaimynas yra atrastas lobis.
 20. Geras klausymas yra tokia pat stipri įtakos priemonė, kaip ir geras kalbėjimas, ir yra toks pat svarbus, kaip ir visas nuoširdus pokalbis.
 21. Geras pasakotojas turi mokėti truputį pameluoti.
 22. Geras šuo kelio neužstoja.
 23. Gerbk dvasines būtybes, bet laikykis savo atstumo.
 24. Geri poelgiai niekada nepalieka namų; blogi – aidi tūkstančius mylių.
 25. Geriau artimas rūpestis, negu tolima užuojauta.
 26. Geriau būti išduotam kitų, negu išduoti kitus.
 27. Geriau būti viščiuko snapeliu negu jaučio pasturgaliu.
 28. Geriau deimantas su trūkumu, negu paprastas akmuo be trūkumo.
 29. Geriau eik į dangų su skarmalais negu į pragarą su siuviniais.
 30. Geriau garbingas nuostolis negu nešvarus pelnas.
 31. Geriau išmokti vieną dalyką gerai, negu žinoti dešimt paviršutiniškai.
 32. Geriau kotedžas, kuriuose žmogus jaučiasi smagiai, negu rūmai, kuriuose žmogus verkia.
 33. Geriau mėgautis silpna draugo arbata negu saldžiu priešo vynu.
 34. Geriau patenkinti kūną negu sutepti sielą.
 35. Geriau pietūs iš žolelių, kur randasi meilė, negu uždarytas į gardą jautis ir neapykanta su juo.
 36. Geriau pietūs iš žolelių, negu uždarytas į gardą jautis su neapykanta.
 37. Geriau šaltas žiemos speigas negu karštas persekiojančio dramblio alsavimas.
 38. Geriau tas velnias, kurį tu žinai, negu tas velnias, kurio tu nepažįsti.
 39. Geriau uždegti vieną mažą žvakutę, negu keiksnoti tamsą.
 40. Geriau vieną kartą išverkti savo širdį, negu visada dūsauti.
 41. Geriausi drabužiai – nauji, geriausi draugai – seni.
 42. Geriausi gydytojai yra: Gyd. Dieta, Gyd. Ramybė ir Gyd. Linksmasis žmogus.
 43. Geriausi kariai nebūna karingi.
 44. Geriausia atmintis nėra tokia tvirta, kaip rašalas.
 45. Geriausias laikas pasodinti medį ... buvo prieš 20 metų. Kitas geriausias laikas yra šiandien.
 46. Geriausias vaistas nuo girtuoklystės yra stebėti girtą asmenį, kai tu esi blaivus.
 47. Geriausio tipo uždarytos durys yra tos, kurias tu gali palikti nerakintas.
 48. Gero būgno smarkiai mušti nereikia.
 49. Ginčo laimėjimas dar nereiškia, kad vienasai įtikino savo oponentą.
 50. Ginčo sprendimas per teismą yra lyg karvės praradimas vardan katės.
 51. Girk jūrą, bet laikykis ant kranto.
 52. Gyvenimas dalinai yra toks, kokį mes jį pasidarome, ir dalinai toks, kokį jį mums padaro draugai, kuriuos mes pasirenkame.
 53. Gyvenimas yra kaip žvakelė vėjyje, kaip šaltis ant stogo, kaip žuvies raitymasis keptuvėje.
 54. Gyvenimas yra vaikščiojimas sapne; mirtis yra grįžimas namo.
 55. Gyvenimas niekada negali suteikti saugumo, jis tik gali pažadėti galimybę.
 56. Gyvenimas su meile yra laimingas; gyvenimas dėl meilės yra kvailystė.
 57. Gyventi svetimoje šalyje – tai tas pats, kaip bučiuoti drakoną.
 58. Graži gėlė nėra tobula be savo lapelių.
 59. Graži moteris pasidaro visų negražių priešė.
 60. Gražiausi paukščiai būna narvelyje.
 61. Gražus paukštis yra vienintelė rūšis, kurią mes įkaliname.
 62. Greičiausias žirgas negali aplenkti vieną kartą pasakyto žodžio.
 63. Gremėzdiškiems paukščiams reikia ankstyvo skrydžio.
 64. Grynas auksas krosnies nebijo.
 65. Grynas auksas nebijo lydytojo.
 66. Grožis yra moterų išmintis; išmintis yra vyrų grožis.
 67. Gudrus kiškis savo urve turi tris išėjimus.
 1. Ieškai žuvies? Nelipk į medį.
 2. Ieškok pagrindinės priežasties, elkis padoriai, tvirtai laikykis palankumo ir gilinkis menuose.
 3. Ilgalaikio plano vengimas tau greitai atneš rūpesčius.
 4. Ilgas kelias išbando arklį; ilgas elgesio stebėjimas – draugą.
 5. Ilgas liežuvis – laiptai, kuriais užlipa nelaimė.
 6. Imperatorius yra tėvas savo žmonėms, o ne šeimininkas, kuriam patarnautų vergai.
 7. Imperatorius yra turtingas, bet jis negali nusipirkti dar vienerių metų.
 8. Ir ilgiausias kelias prasideda nuo pirmo žingsnio.
 9. Ir šalčiausiame žiebtuvėlio akmenėlyje slypi karšta ugnis.
 10. Iš geros pradžios ateina gera pabaiga.
 11. Iš mažos kibirkšties didelė ugnis.
 12. Iš mirusio leopardo mes išsisaugojam jo odą, iš žmogaus – jo reputaciją.
 13. Iš šunies burnos niekada neišdygs dramblio kaulo iltis.
 14. Iš visų moters savybių šilta širdis yra vertingiausia.
 15. Išardyk tiltą po to, kai tu jį perėjai.
 16. Išklausyk visus, išpešk iš kiekvienos praeinančios žąsies po plunksnelę, tačiau nė vienam nesek visiškai iš paskos.
 17. Išlaidi moteris sudegina visą žvakę, beieškodama degtuko.
 18. Išmalda, duota atvirai, bus sugrąžinta paslapčiomis.
 19. Išminčius klausia savęs, kvailys – kitų.
 20. Išminties pradžia yra dalykus vadinti jų tikraisiais vardais.
 21. Išmintingas žmogus ir vėžlys keliauja, bet niekada nepalieka savo namų.
 22. Išmintingas žmogus nepeikia kvailio.
 23. Išmintingas žmogus padaro savo sprendimą, tamsuolis – seka bendra nuomone.
 24. Išmintingas žmogus prisitaiko prie aplinkybių, kaip vanduo prisitaiko prie indo formos, kuriame jis randasi.
 25. Išmintingas žmogus užmiršta įžeidimus, kaip nedėkingas užmiršta pagelbėjimus.
 26. Išmintingi žmonės niekada neskuba.
 27. Išmintingieji tyli, gabieji kalba, o kvailiai ginčijasi.
 28. Išmintis būna pasiekiama, kai išmokstama sulaikyti savo liežuvį.
 29. Išmintis, kaip ir kvailybė, atsiskleidžia ginče.
 30. Išmok rankose laikyti rašymo teptuką ir tau niekada nereikės rankose laikyti elgetos dubenėlio.
 31. Išorėje triukšminga – viduje tuščia.
 32. Išsaugok žaliuojantį medį širdyje ir galbūt atlėks čiulbantis paukštelis.
 33. Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.
 34. Išsirink užeigos namus prieš sutemstant; pakilk į kelią prie aušrą.
 35. Išspręsk vieną problemą ir tu išlaikysi šimtą kitų atokiai.
 36. Ištartų žodžių nesulaikys net ir patys eikliausi žirgai.
 37. Ištaškyti vandenį lengva, sunku jį surinkti.
 38. Išties yra durys, pro kurias pas tave ateina sėkmė, bet raktą nuo jų turi tu pats.
 39. Išviliok tigrą iš jo kalnų.
 1. Į taikią šeimą laimė ateina pati savaime.
 2. Į vieną burną dviejų šaukštų neįgrūsi.
 3. Įgytas draugas yra gristas kelias; susikurtas priešas yra pastatyta siena.
 4. Įkritimas į griovį – pelnas jūsų žinojimui.
 5. Įkritimas į griovį padaro jus išmintingesniu.
 6. Įpročiai pradžioje būna kaip voratinklis, o galiausiai – kaip virvė.
 7. Įsitikink, kad tu palieki šiek tiek riebaliuko ir kitai pusei.
 8. Įsivaizdavimas, kad patenkinsi savo poreikius su pasaulietiškomis gėrybėmis, yra lyg šiaudo naudojimas gesinant ugnį.
 9. Įstatymai yra nereikalingi, kai žmonės yra tyri; neįgyvendinami, kai žmonės yra korumpuoti.
 10. Įstatymai kontroliuoja paprastą žmogų; teisingas elgesys kontroliuoja kilnųjį.
 11. Įstatymas būna geras, tačiau žmonės – ne.
 12. Įstatymų kūrėjas turi būti griežtas; tas, kuris juos pritaiko, turi būti geraširdis.
 13. Įtempk lanką, bet nešauk! Veiksmingiau yra, kai vis dar bijomasi.
 14. Įtempk žirgo vadeles prie skardžio krašto.
 15. Įvaryk šunį į kampą akligatvyje – jis apsisuks ir įkąs.
 1. Ypatingai atsargūs žmonės, visada stengdamiesi išsaugoti savo reputaciją, niekada negali įvykdyti reformos.
 2. Yra tik du keliai pasiekti tiesą: su literatūra ir agrikultūra.
 3. Yra tik vienintelis gražus vaikas pasaulyje ir kiekviena mama jį turi.
 4. Yra žmonės, kurie žvejoja, ir tie, kurie tik drumsčia vandenį.
 1. Jau geriau visai būti be knygos, negu tikėti ja ištisai.
 2. Jaučiamo kartėlio jūrai ribų nėra – atgailauk ir krantas bus netoliese.
 3. Jauna šakelė atlaiko visus lankstymus, kuriuos jai kas nors padaro.
 4. Jei aliejaus pakanka, šviestuvas dega ryškiai.
 5. Jei daug virbų – ugnis didelė, jei daug žmonių – sprendimas teisingas.
 6. Jei gerbi kitus, tai gerbs ir tave, jei niekini kitus, tai niekins ir tave.
 7. Jei įsivaizduojate ką nors žiną, vadinasi, esate blogai informuoti.
 8. Jei labai skubi, eik lėtai.
 9. Jei priešininko negali nugalėti, turi jį apkabinti.
 10. Jei tris dienas neskaitei jokios knygos, tavo žodžiai bus seklūs.
 11. Jeigu abejoji žmogum – neduok jam darbo, o jei davei – pasitikėk.
 12. Jeigu dalykas yra vertas daryti, tai jis yra vertas daryti gerai.
 13. Jeigu dangus jį padarė, tai žemė suras kam jį panaudoti.
 14. Jeigu dangus meta datulę – išsižiok.
 15. Jeigu gerą kalbą pakartoti tris kartus – net šunims šlykštu pasidarys.
 16. Jeigu gilė abejotų savo galimybėmis taip, kaip daro dauguma žmonių, žemėje išnyktų ąžuolai.
 17. Jeigu gyvenimas yra viskuom aprūpintas, mes šalin nueiname tuščiomis rankomis.
 18. Jeigu ilgai žiūri į bedugnę, tai bedugnė ima žiūrėti į tave.
 19. Jeigu yra kelias, kuris veda pirmyn, tai yra ir takelis, kuris veda atgal.
 20. Jeigu yra šviesos sieloje, tai bus grožio ir asmenybėje; jeigu yra grožio asmenybėje, tai bus harmonijos ir namuose; jeigu yra harmonijos namuose, tai bus tvarkos ir tautoje; jeigu yra tvarkos tautoje, tai bus taikos ir pasaulyje.
 21. Jeigu jau lenkiesi, tai lenkis žemai.
 22. Jeigu jis nebegali pastovėti ant kojų, tai jis kovoja klūpodamas ant kelių.
 23. Jeigu kažkoks žmogus apkvailina mane vieną kartą – gėda jam; jeigu jis apkvailina mane dukart – gėda man.
 24. Jeigu kiekvienam įtiktum, priešų neturėtum.
 25. Jeigu kiekvienas nusivalytų šaligatvį priešais savo duris, visa gatvė būtų švari.
 26. Jeigu lūpų nebūtų, dantys augtų sušalę.
 27. Jeigu mes nepakeisime krypties, tai greičiausiai nukeliausime ten, kurlink dabar einame.
 28. Jeigu nepadėjai gyviems tėvams, veltui dedi aukas po jų mirties.
 29. Jeigu nėra debesų, nebus lietaus.
 30. Jeigu nestudijuosi stropiai jaunystėje, baigsi raudomis dėl savo nesėkmių užaugęs.
 31. Jeigu nešiosi po truputį – ir kalną perneši, jeigu po daug – teks patį nešti.
 32. Jeigu nieko netrokši, tai nepažinsi ir nerimo.
 33. Jeigu norai būtų arkliai, elgetos jodinėtų.
 34. Jeigu nori laimės valandai – snūstelk truputėlį; jeigu nori laimės dienai – eik pažvejoti; jeigu nori laimės mėnesiui – ženykis; jeigu nori laimės metams – paveldėk palikimą; jeigu nori laimės visam gyvenimui – padėk kam nors.
 35. Jeigu nori mėgautis didingesniu vaizdu, kopk į didesnį aukštį.
 36. Jeigu nori sužinoti apie kelią priekyje, klausk tų, kurie grįžta.
 37. Jeigu pagrindinės lentos name nėra tiesios, mažesnės lentos saugios nebus, o jeigu mažesnės lentos nėra tiesios – namas sugrius.
 38. Jeigu pjedestalas yra gražus, tai skulptūra turi būti dar gražesnė.
 39. Jeigu sūnus yra neišsilavinęs, reikėtų kaltinti jo tėvą.
 40. Jeigu šaltinis yra toli, jo vanduo nenumalšins piligrimo troškulio.
 41. Jeigu tai, ką mes matome, yra abejotina, tai kaip mes galime tikėti apkalbomis?
 42. Jeigu tave priešas erzina savo geru žaidimu, tai pagalvok apie jo strategijos pritaikymą.
 43. Jeigu tavo priešas tau nusikalto, nupirk kiekvienam jo vaikui po būgną.
 44. Jeigu tavo protas stiprus – visi sudėtingi dalykai taps paprastais; jeigu tavo protas silpnas – visi paprasti dalykai taps sudėtingais.
 45. Jeigu tavo širdyje žaliuos medis, tikriausiai ant jo nutūps giedantis paukštis.
 46. Jeigu tu atsikelsi vienu kartu daugiau negu nukritai, galiausiai tu praeisi.
 47. Jeigu tu esi kantrus pykčio momentu, tu išvengsi šimto dienų graužaties.
 48. Jeigu tu esi vargšas, nors ir gyventum judrioje turgaus aikštėje, niekas nesidomės tavimi; jeigu tu esi turtingas, nors ir gyventum kalnų širdyje, tu turėsi tolimų giminaičių.
 49. Jeigu tu medžioji taurųjį elnią, tai nekreipk dėmesio į kiškius.
 50. Jeigu tu moki riešutais, gauni beždžiones.
 51. Jeigu tu negali pakeisti savo likimo, keisk savo pasaulėžiūrą.
 52. Jeigu tu nekopi į kalną, tu negali pamatyti lygumos.
 53. Jeigu tu nenori būti apgautas, paklausk kainos trijose parduotuvėse.
 54. Jeigu tu nenori, kad kas nors sužinotų, tai nedaryk to.
 55. Jeigu tu nesi stiprus – nenešiok sunkių nešulių; jeigu tavo žodžiai beverčiai – neduok patarimo.
 56. Jeigu tu nesi toks pat stiprus, tai nenešiok sunkių nešulių.
 57. Jeigu tu nesi žuvis, kaipgi tu gali žinoti ar žuvis yra laiminga?
 58. Jeigu tu niekada nieko blogo nedarei, tau nereikėtų jaudintis, kad į duris pasibels velniai.
 59. Jeigu tu nieko daugiau nebeturi man ką pasiūlyti, pasiūlyk man savo šypseną.
 60. Jeigu tu nori auditorijos, pradėk muštynes.
 61. Jeigu tu nori pažinti kieno nors charakterį, atkreipk dėmesį, kokius draugus jis labiausiai vertina.
 62. Jeigu tu nori pažinti žmogaus protą, klausykis jo žodžių.
 63. Jeigu tu nori pietų, neįžeidinėk virėjo.
 64. Jeigu tu nori sužinoti apie ką žmogus daugiausia galvoja, tau tereikia paklausyti jo pokalbio.
 65. Jeigu tu nori sužinoti savo praeitį, atkreipk dėmesį į savo dabartinę būseną; jeigu tu nori sužinoti savo ateitį, atkreipk dėmesį į savo dabartinius veiksmus.
 66. Jeigu tu nori, kad tavo vaikai turėtų ramų gyvenimą, leisk jiems truputį pajusti alkį ir šaltį.
 67. Jeigu tu planuoji metams, sodink ryžius; jeigu tu planuoji dešimtmečiui, sodink medžius; jeigu tu planuoji šimtmečiams, augink žmones.
 68. Jeigu tu privalai žaisti, tai nuo pat pradžių apsispręsk dėl trijų dalykų: žaidimo taisyklių, statomos sumos ir užbaigimo laiko.
 69. Jeigu tu ruošiesi kepti kepsnį, viščiukas yra geriau negu feniksas.
 70. Jeigu tu skubi, tai važiuok apvažiavimu.
 71. Jeigu tu stovi tiesiai, nesijaudink dėl susikuprinusio šešėlio; jeigu tu nori auditorijos, pradėk kokią nors kovą.
 72. Jeigu tu svetimas namuose, ar tapsi savas tarp svetimų.
 73. Jeigu tu šiurkščiai klausi kelio krypties, gali atsidurti toli nuo savo kelionės tikslo.
 74. Jeigu tu trokšti žuvies, eik namo ir pasidaryk tinklą.
 75. Jeigu tu turi pinigų ir vyno, daugelis bus tavo draugais.
 76. Jeigu tu vaikščioji ant sniego, tu negali paslėpti savo pėdsakų.
 77. Jeigu tu valdai save, tu valdai pasaulį.
 78. Jeigu tu visada duodi, tu visada turėsi.
 79. Jeigu turguje yra daug pirkėjų, pirklys neplauna savo ropių.
 80. Jeigu vėrinys turi vieną galą, tai jis turi ir kitą galą.
 81. Jeigu vienas žmogus saugo siaurą praėjimą, dešimt tūkstančių negali praeiti.
 82. Jeigu vienas žodis nebūna sėkmingas, tai ir dešimt tūkstančių naudos neduos.
 83. Jeigu virėjai ginčijasi, kepsnys pridega.
 84. Jeigu žiurkė nori mirti, ji kanda katinui į uodegą.
 85. Jeigu žmogus mažiau valgo, jis geriau jaučia skonį.
 86. Jeigu žmogus pasėja melionus, jis nuims melionų derlių; jeigu žmogus pasėja pupas, jis pjaus pupas.
 87. Jis ateina su smilkalu vienoje rankoje ir su ietimi kitoje.
 88. Jis piešė tigrą, tačiau gavosi šuo.
 89. Jis turi per daug blusų, kad pajustų niežėjimą.
 90. Jokia adata nebūna smaili abiejuose galuose.
 91. Joks išmintingas žmogus nebeprisiima atsakomybės už aštuoniolikos metų dukterį.
 92. Joks melionų prekeivis nešaukia: "Kartūs melionai"; joks vyno atstovas nesako: "Sūrus vynas".
 1. Kad išmoktum gera – mažai tūkstančio dienų; kad išmoktum bloga – užtenka ir dienos.
 2. Kad išvengtum nelaimės, laikyk liežuvį už dantų.
 3. Kad suprastum tėvų meilę, tu privalai auginti vaikus pats.
 4. Kai avis jau būna vilko nasruose, jinai pasirinkimo nebeturi.
 5. Kai būni su nykštukais, nekalbėk apie neužaugas.
 6. Kai du būna teisme, iš to pasipelnys tik trečias.
 7. Kai džiūgesys yra ekstremalus, jis yra sielvarto pranašas.
 8. Kai eini į kokią nors užkandinę, eik į tą, kuri užpildyta klientais.
 9. Kai yra pasitikėjimas, nereikia įrodymo; kai jo nėra, joks įrodymas nebūna tinkamas.
 10. Kai yra vyno ir arbatos, bus ir draugų.
 11. Kai jūsų kaimynas eina per jūsų sodą, mandagus poelgis yra tai ignoruoti.
 12. Kai karalius padaro klaidą, visi žmonės kenčia.
 13. Kai katino nebėra, pelė išlenda pasirąžyti.
 14. Kai kurie keliai nėra skirti keliauti vienišam.
 15. Kai kurie žmonės nori būti garbinami visą jų likusį gyvenimą už tai, ką jie gerai padarė per vieną dieną.
 16. Kai laivas pasiekia vidurio srovę, jau per vėlu stabdyti vandens pratekėjimą.
 17. Kai lempos įjungiamos namuose, jos yra kaip lotoso žydėjimas ant ežero.
 18. Kai likimas sviedžia į jus durklą, yra du būdai kaip tai atremti: su kardo ašmenimis arba su rankenos apsauga.
 19. Kai maldininkas (vabzdys) medžioja skėrį, jis pamiršta medšarkę, kuri medžioja jį.
 20. Kai medis nukrenta, beždžionės privalo išsiskirstyti.
 21. Kai medis siūbuoja, vėjas judina.
 22. Kai moteris tau kalba – šypsokis, bet nesiklausyk.
 23. Kai nėra didelių tigrų giliuose kalnynuose, net ir beždžionė gali tapti karaliumi.
 24. Kai nėra planavimo, planuojama nesėkmė.
 25. Kai niežėjimas yra bato viduje, mažai paguodos suteikia kasymas iš išorės.
 26. Kai nori gerti, vėlu kasti šulinį.
 27. Kai patempiama maišo viršuje esanti virvutė, atsidaro visas maišas.
 28. Kai pinigai jau būna pavogti, tu gali tik mušti šunį.
 29. Kai pirštas būna nukreiptas į mėnulį, kvailys žiūri į pirštą.
 30. Kai širdis būna ramybėje, kūnas būna sveikas.
 31. Kai tampa neįmanoma gyventi, žmonės miršta savo noru.
 32. Kai tik būna padaromas pelnas, pagalvok apie sąžiningumą.
 33. Kai tik vanduo kilsta, laivas pakils taip pat.
 34. Kai tu būni piktas, neik pas advokatą; kai tu būni alkanas, nebūk poetas.
 35. Kai tu būni vargšas, tu neturi lankytojų, net jeigu tu gyveni prigrūstame mieste; bet jeigu vieną kartą tu tapsi turtingu, tu būsi nustebintas prisistatančių giminaičių, net jeigu tu gyvensi atokioje vietovėje.
 36. Kai tu įkrenti į duobę, tu arba išlipi, arba miršti.
 37. Kai tu ketini gesinti ugnį, nesirenk drabužiais padarytais iš lapų.
 38. Kai tu nori išbandyti srovės gelmes, nenaudok abiejų pėdų.
 39. Kai tu pasakai vieną dalyką, protingas žmogus supranta tris.
 40. Kai tu perskaitai knygą pirmą kartą, tu susipažįsti su draugu; perskaityk ją dar kartą ir tu susitiksi su senu draugu.
 41. Kai vyras būna pakvaišęs dėl moters, tik ji gali išgydyti jį.
 42. Kai žmogus daro gera, jo buvusios klaidos pamirštamos.
 43. Kai žmonės būna draugiški, vanduo būna saldus.
 44. Kai žmonės kalba apie ateitį, dievai juokiasi.
 45. Kaip aukšti medžiai būna pažįstami pagal jų šešėlį, taip ir geri žmonės būna pažįstami pagal jų priešus.
 46. Kaip bambukai šauna po lietaus.
 47. Kaip tu gali tikėtis rasti dramblio kaulą šuns burnoje?
 48. Kaip tu gali užgesinti degantį malkų vežimą tik su vienu puodeliu vandens?
 49. Kaip vaistas gali ir neišgydyti rimtos ligos, taip vynas tikrai neišsklaidys tavo sielvarto.
 50. Kalbėjimas negalvojant yra šaudymas nesitaikant.
 51. Kalbėk tik apie tai, ką išmanai.
 52. Kalbėti apie gerumą nėra gerai, reikia taip ir elgtis.
 53. Kalbos ryžių neišverda.
 54. Kalėjimas būna uždarytas dieną ir naktį, bet visada pilnas; šventyklos visada būna atviros, bet vis tiek tuščios.
 55. Kalnas, ant kurio užkopei, atrodo aukštesnis už kitus.
 56. Kalta sąžinė jaučia pastovią baimę.
 57. Kaltink save, jeigu tu neturi šakų arba lapų; nekaltink saulės šališkumu.
 58. Kaltink save, kaip tu kaltintum kitus; atleisk kitiems, kaip tu atleistum sau.
 59. Kaltink save, o ne saulę, jeigu tavo sodas nežydi.
 60. Kam buvo padovanotas jautis, atgal turės grąžinti arklį.
 61. Kam šokti į vandenį, kol laivas dar neapsivertė?
 62. Kantrybė yra dorybė.
 63. Kantrybė yra kartus augalas, bet jis turi saldžius vaisius.
 64. Kantrybė yra stiprybė; su laiku ir kantrybe šilkmedžio lapas tampa šilkine suknele.
 65. Kantrybė yra tepaliukas visoms žaizdoms.
 66. Kantrybė namuose yra tikras lobis.
 67. Kantrybė vieną pykčio akimirką apsaugo nuo šimto dienų širdgėlos.
 68. Karas yra mirties šventė.
 69. Kartais gyvenimas gali būti kartus, kaip drakono ašaros: bet ar drakono ašaros bus karčios, ar saldžios, tai visiškai priklauso nuo kiekvieno žmogaus suvokimo.
 70. Kartu su laime į širdį ateina ir intelektas.
 71. Kas apriboja savo apetitą, išvengia skolos.
 72. Kas atrodo nuostabiai, ne visada būna tau tinkantis.
 73. Kas atveria savo širdį ambicijoms, užveria ją visam kitam.
 74. Kas bijo pakratyti lošimo kauliuką, niekada neišmes šešeriukės.
 75. Kas būna ištroškęs, įsivaizduoja, kad jis geria.
 76. Kas gali atspėti laimingus numerius, neturėtų įžiebti fejerverkų.
 77. Kas greitai įgyjama, tas lengvai prarandama.
 78. Kas įkalbėjo kitą žmogų nelošti, ką tik uždirbo jam pinigų.
 79. Kas imasi keršto dėl smulkaus įžeidimo, gaus didesnį mestą jam.
 80. Kas yra alkanas, niekada nebus geras piliečių tarnas.
 81. Kas yra dailiai nuaugęs, nesijaudina dėl savo susikūprinusio šešėlio.
 82. Kas yra menkesnis ir gėdijasi šito, įrodo, kad jis tikrai yra menkesnis.
 83. Kas yra nulemta būti tavo, tas visada pas tave sugrįš.
 84. Kas yra pasakoma žmogui į ausį, dažnai būna išgirstama už šimto mylių.
 85. Kas yra pats sau šeimininkas, negali toleruoti kito viršininko.
 86. Kas iš pradžių atrodo kaip nelaimė, vėliau gali privesti prie gero likimo.
 87. Kas joja ant tigro, bijo nuo jo nulipti.
 88. Kas man meilikauja – yra mano priešas; kas mane kaltina – yra mano mokytojas.
 89. Kas man pasako mano klaidas, tas yra mano draugas, kas man giria mano dorybes, tas yra mano priešas.
 90. Kas mato dangų vandenyje, mato žuvis medžiuose.
 91. Kas mums užtveria kelią, tas mus stumia pirmyn.
 92. Kas nebeturi ką prarasti yra turtingas.
 93. Kas nebūna draugiškas geram svečiui, niekada tokio neturės.
 94. Kas nebūna patenkintas savimi – augs; kas nebūna tikras savo teisingumu – išmoks daugelio dalykų.
 95. Kas negali pakentėti diskomforto, nebus pakviestas prie svarbių dalykų.
 96. Kas nemaitina savo katės – maitins žiurkes.
 97. Kas nėra patenkintas savimi – augs; kas abejoja savo korektiškumu – išmoks daug dalykų.
 98. Kas nėra skubu, tas turi būti padaryta greitai, tam kad skubiais dalykais būtų galima pasirūpinti ramiai.
 99. Kas neturi atliekamos duonos, neturėtų laikyti šuns.
 100. Kas neturi sidabro piniginėje, tas turėtų turėti sidabro ant liežuvio.
 101. Kas niekada nebuvo apgautas, negali būti geru verslininku.
 102. Kas paaukoja savo sąžinę ambicijai, sudegina paveikslą tam, kad įsigytų pelenų.
 103. Kas pasako man apie mano klaidas, yra mano mokytojas; kas pasako man apie mano dorybes, daro man žalą.
 104. Kas pažįsta savo širdį, nepasitiki savo akimis.
 105. Kas praeidamas sugeba pasinaudoti proga, tam nereikia svajoti apie laimę.
 106. Kas ramiai stovi purve, įklimpsta jame.
 107. Kas siekia keršto, turėtų nepamiršti iškasti dvi kapo duobes.
 108. Kas skina rožes, turi susidurti su spygliais.
 109. Kas skuba, negali vaikščioti oriai.
 110. Kas slepia savo klaidas, planuoja jų padaryti dar daugiau.
 111. Kas smūgiuoja pirmas, pripažįsta, kad jis pralaimėjo ginčą.
 112. Kas turi siaurą požiūrį, negali būti didingos širdies.
 113. Kas turi vaikų, negali ilgai pasilikti vargšas; kas neturi vaikų, negali ilgai likti turtingu.
 114. Kas užduoda klausimą, būna kvailiu penkias minutes; kas neuždavinėja jokių klausimų, išlieka kvailiu amžinai.
 115. Kas vieną kartą apgavo, visada būna įtarinėjamas.
 116. Kas visada maitinasi augalų šaknimis, sugeba viską.
 117. Kas žaidžia su ugnimi, gali tapti jos auka.
 118. Kas žengia švelniai – eina toli.
 119. Kas žino, kad jis yra kvailys, nėra didelis kvailys.
 120. Kask šulinį, kol tu dar neištroškęs.
 121. Kažkas mėgsta morką, o kitas pirmenybę teikia kopūstui.
 122. Kelias yra padaromas žmonių, vaikščiojančių ant žemės.
 123. Kepta antis daugiau skraidyti negali.
 124. Keturi arkliai negali aplenkti liežuvio.
 125. Keturi dalykai nebesugrįžta: pasakytas žodis, paleista strėlė, praeitas gyvenimas ir praleista galimybė.
 126. Kiekviena karta pjaus tai, ką pasėjo ankstesnė karta.
 127. Kiekvieną knygą privalu kramtyti, kad išgautum jos sultis.
 128. Kiekvienam žmogui, kurį padarė dangus, žemė suteikia kapą.
 129. Kiekviename darbe sunki tik pradžia ir pabaiga.
 130. Kiekvienas dalykas turi grožio savyje, tik ne kiekvienas tai mato.
 131. Kiekvienas kalba gerai apie tą tiltą, kuriuo jis persikėlė.
 132. Kiekvienas klausimas turi dvi puses.
 133. Kiekvienas pastumia virstančią tvorą.
 134. Kiekvienas turėtų atsargiai stebėti, kuris kelias traukia jo širdį, o tada pasirinkti tą kelią su visa savo stiprybe.
 135. Kiekvienas žarsto ugnį po savo paties puodu.
 136. Kiekvienos šeimos virimo puode yra vienas juodas taškelis.
 137. Kirvio aštrinimas neužvilkins tavo pastangų kertant medžius.
 138. Klaidų nėra – yra vien tik pamokos.
 139. Knyga yra kaip sodas nešiojamas kišenėje.
 140. Knygos atvertimas atneša pelną.
 141. Knygos kalba protui, draugai – širdžiai, dangus – sielai, dar kiti – ausims.
 142. Ko akis nemato, to širdis netrokšta.
 143. Ko pranašesnis žmogus siekia savyje, to menkesnis žmogus siekia pas kitų.
 144. Ko tu negali išvengti, priimk svetingai.
 145. Kol ginčysies dėl ketvirto paršo, prarasi avių bandą.
 146. Kol tavo vyno kvapas vilioja, neturi reikšmės, kad tavo smuklė randasi atokioje vietoje.
 147. Kol žmogus būna piktas, jis negali būti teisingas.
 148. Kompromisas visada būna tik laikinas pasiekimas.
 149. Konkurencija tarp mokslininkų patobulina mokslą.
 150. Kopk į kalnus, kad pamatytum žemumas.
 151. Kovok tik tada, kai tu gali laimėti; pasitrauk šalin, kai tu negali.
 152. Kreipsies į turtuolį – liksi be kelnių.
 153. Krenti septynis kartus – atsikelk aštuntą.
 154. Kristi nebūna skausminga tiems, kurie skrenda žemai.
 155. Krizė, tai yra galimybė jojanti ant pavojingo vėjo.
 156. Krizės atneša galimybes ir pasikeitimus.
 157. Krūva knygų neprilygsta vienam geram mokytojui.
 158. Kuklaus dangus nenuskriaus, kantraus dangus neapleis.
 159. Kukliausias žmogus yra ir patikimiausias.
 160. Kuklus ir be turto linksmas, pasipūtęs ir su turtais niūrus.
 161. Kunigai sugrįžta į šventyklą, pirkliai – į parduotuvę.
 162. Kuo daugiau turi pažįstamų, tuo mažiau juos pažįsti.
 163. Kuo didesni rūpesčiai, tuo didesnės tavo galimybės įrodyti sau pačiam, kad tu esi vertingas žmogus.
 164. Kuo ilgiau užsitęsia naktis, tuo daugiau mes sapnuosime sapnų.
 165. Kuo kiečiau tu krenti, tuo aukščiau tu atšoki.
 166. Kuo labiau kiaulės nusipeni, tuo arčiau jų galas.
 167. Kuo mažiau įtakos žmogus turi, tuo labiau jis mėgsta ja pasinaudoti.
 168. Kuo senesnis imbieras, tuo stipriau jis kanda.
 169. Kur yra banga, ten turi būti ir vėjas.
 170. Kur yra stiprus generolas, ten nėra silpnų kareivių.
 171. Kur yra valia pasmerkti, ten taip pat atsiranda ir įrodymas.
 172. Kuris katinas neryja godžiai pelės?
 173. Kvaila rupūžė: planuoja pietus žąsinui.
 174. Kvailio širdis randasi jo burnoje.
 175. Kvailys apie žmones sprendžia iš dovanų, kurias jie jam duoda.
 176. Kvailys daro, ko jis negali išvengti; išmintingas žmogus vengia, ko jis negali padaryti.
 177. Kvailys gėrisi savimi labiausiai, kai jis padaro kvailų dalykų.
 178. Kvepiančiam žiedui nereikia gražios gėlės; viešam kalbėtojui nereikia būti ypatingai iškalbiam.
 1. Labdara nėra kaulas numetamas šuniui, tai yra kaulas, kuriuo tu daliniesi su šunimi.
 2. Labiausiai tau reikia žinojimo apie save, kai tu turi reikalų su idiotu.
 3. Laikas ir potvynis žmogaus nelaukia.
 4. Laikas yra kaip upė: jis teka šalia, bet nebesugrįžta.
 5. Laikas yra tikrasis šeimininkas, žmogus – tik svečias.
 6. Laiko colis – tai aukso colis. Tačiau net už colį aukso nenusipirksi laiko colio.
 7. Laimė – kaip bučinys. Turi pasidalyti, kad pasimėgautum.
 8. Laimė ir gėlės amžinai nesilaiko.
 9. Laimė turi nepastovią širdį ir trumpą atmintį.
 10. Laimė, tai yra kažką daryti, kažką mylėti ir kažko tikėtis.
 11. Laimėjimas turi šimtą tėvų, o pralaimėjimas būna našlaitis.
 12. Laimėsi katę, o prarasi karvę – bylinėjimosi pasekmė.
 13. Laimingas yra tas žmogus, kuris žino, kad jis yra laimingas.
 14. Laimingas yra žmogus be ligos; turtingas yra žmogus be skolos.
 15. Laimingi žmonės niekada neskaičiuoja prabėgančių valandų.
 16. Lapė neloja, kai ji pavagia ėriuką.
 17. Lapės sielvartas dėl kiškio mirties.
 18. Lašantis vanduo gali pratašyti ir akmenį.
 19. Lašelis prakaito, išlieto treniruotėje, yra lašelis kraujo, išsaugoto mūšyje.
 20. Lauk ilgai – atakuok greitai.
 21. Lengva bėgti pakalne; daug šnopavimo bėgant viršun.
 22. Lengva išlaikyti pilį, kuri niekada nebuvo apgulta.
 23. Lengva išsisukti nuo ieties, kuri sviedžiama prieš tave, tačiau sunku išvengti strėlės, kuri paleidžiama tau už nugaros.
 24. Lengva išsisukti nuo priešo strėlės, tačiau sunku išvengti draugo ieties.
 25. Lengva pažinti žmonių išmatas, o ne jų širdis.
 26. Lengviau draugus aplankyti, nei su jais gyventi.
 27. Lengviau yra žinoti, kaip tai daryti, negu tai padaryti.
 28. Lengviau palenkti kūną, negu valią.
 29. Leopardas negali pakeisti savo taškų.
 30. Lėtas žodžiuose – greitas veiksmuose.
 31. Liežuvis gali nupiešti tai, ko akis pamatyti negali.
 32. Liežuvis yra kaip aštrus peilis: žudo, nepraliedamas kraujo.
 33. Liežuvis yra minkštas, bet jis visada išlieka; dantys yra kieti, bet jie iškrenta.
 34. Liūdniausias dalykas būna širdies mirtis.
 35. Lotoso žiedas išdygsta iš purvo.
 36. Luitas metalo, pastoviai šlifuojamas, tampa adata.
 37. Lūšna, kurioje juokiamasi, yra turtingesnė už rūmus, kuriuose nuobodžiaujama.
 1. Mandagumas niekada nė vieno neįžeidė.
 2. Mano priešo priešas yra mano draugas.
 3. Mažai tereikia pastangų žiūrėti į žmogų, gabenantį nešulį.
 4. Mažas yra gražus.
 5. Mažas kotedžas, kur gyvena juokas, yra vertas daugiau negu pilis pilna ašarų.
 6. Mažas kūnas dažnai slepia didžią sielą.
 7. Mažiausias puodas įkaista greičiausiai.
 8. Mažo vaiko širdis yra panaši į Budos širdį.
 9. Mažos blogybės yra mūsų dejonių šaltinis: žmonės suklumpa ne ant kalnų, jie užkliūva už akmenų.
 10. Medus jo burnoje – peiliai širdyje.
 11. Meilė yra akla, o godumas nepasotinamas.
 12. Meilė yra nesuderinama su baime.
 13. Meilė turi savo potvynius ir atoslūgius; prieš atoslūgį tu turi pasinaudoti potvyniu.
 14. Meilikautojas padeda jums užlipti į medį, o po to – patraukia šalin kopėčias.
 15. Menkas dalykas yra badauti iki mirties, rimtas reikalas yra prarasti žmogaus dorybę.
 16. Mes suprantame vandens vertę, kai šulinys būna sausas.
 17. Miegas yra mirties brolis.
 18. Mylėk savo kaimynus, bet nenugriauk tvoros.
 19. Minimali klaidelė pradžioje veda prie plataus nukrypimo ilgesnėje distancijoje.
 20. Mintis laikyk savo svečiais; norus – savo vaikais.
 21. Mirti, tai yra nebegyventi; bet nebegyventi, tai yra visiškai kažkas kita, negu mirti.
 22. Mokydamas kitus, mokai save.
 23. Mokymasis yra lyg irklavimas prieš srovę: jeigu tu nepasistumi į priekį, tu būni nešamas atgal.
 24. Mokytis apie kitus žmones yra mokslas; mokytis apie save yra išmintis.
 25. Mokytojai atidaro duris, bet pro jas tu turi įeiti pats.
 26. Mokslas yra besvoris. Brangenybė, kurią jūs visada lengvai nešiojate.
 27. Momentas kantrybės gali užkirsti kelią didžiai nelaimei, o momentas nekantrumo gali sužlugdyti visą gyvenimą.
 28. Moterys ir kvailiai niekada neatleidžia.
 29. Moteris niekada negiria be apkalbų.
 30. Moterų liežuvis yra kardas, ir jos tikrai rūpinasi, kad jis nerūdytų.
 31. Musė prieš akis yra didesnė negu dramblys kitoje pievoje.
 32. Musė, kuri per ilgai žaidžia su žvake, galiausiai nusvyla savo sparnelius.
 33. Mūsų norai yra kaip maži vaikai: kuo labiau jiems nuolaidžiauji, tuo daugiau jie visko nori.
 34. Mūsų poreikiai yra tik keli, bet mūsų norai didėja mums turtingėjant.
 35. Mūsų priešai pamoko mus vertingiausią gyvenimo pamoką.
 36. Mušk savo gongą ir parduok savo žvakes.
 37. Mušk vilką su lanksčia lazda.
 1. Naudingiau mokėti klausytis negu mokėti kalbėti.
 2. Naudok jėgą sutramdyti jėgą.
 3. Naudokite net ir šuns taukus, jeigu jie padeda išgydyti opą.
 4. Ne darbų turite bijoti, bet savo minčių.
 5. Ne kelionės tikslas yra svarbu, bet pati kelionė.
 6. Ne klyksmas, bet laukinės anties skrydis yra tai, kas veda būrį skristi ir sekti paskui.
 7. Ne moters grožis apakina vyrą, tai vyras apakina pats save.
 8. Ne piktžolės nuslopina grūdą, bet apsileidęs ūkininkas.
 9. Ne šulinys yra per daug gilus, bet virvė per trumpa.
 10. Ne šuns blusos priverčia katiną miaukti.
 11. Ne vien tik tie, kurie moka geriausiai kalbėti, papasakoja įdomiausius dalykus.
 12. Ne vynas – žmonės svaigina patys save; ne blogis – žmonės suvilioja patys save.
 13. Ne žinojimas yra sunku, bet darymas.
 14. Neapribok vaiko vien tik savo mokymu, nes jie gimė skirtingu laiku.
 15. Nearti laukai palieka tuščius pilvus; neskaitytos knygos palieka tuščius protus.
 16. Neatidėliok iki rytojaus, kas gali būti padaryta šiandien.
 17. Neatrišk sakalo, kol nepamatei kiškio.
 18. Neatsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, nes tu tapsi tokiu pat, kaip ir jis.
 19. Neatsiranda nė vieno šluoti bendrą prieškambarį.
 20. Nebaidyk musės nuo draugo kaktos kirviu.
 21. Nebent mes pakeistume kryptį, panašu, kad mes baigsime ten, kur esame save nukreipę.
 22. Nebijok judėti lėtai – bijok vien tik sustoti.
 23. Nebūk sutrikdytas, jeigu tave blogai suprato, geriau būk sutrikęs, jeigu būni nesuprantantis.
 24. Nebūk tigro galva ir gyvatės uodega.
 25. Nebus ekonomijos, jeigu taupydamas žvakes eisi anksti miegoti, o rezultatas bus dvyniai.
 26. Nebūtina uždegti žvakę prieš saulę.
 27. Nedaryk nieko, ko negalėtum papasakoti kitam.
 28. Nedaryk visko, ką tu gali; neišleisk visko, ką tu turi; netikėk viskuom, ką tu girdi ir nesakyk visko, ką tu žinai.
 29. Nedėk trokštančių vilčių į tai, kas dar neateina; negailėkis tuščiai to, kas jau praeityje.
 30. Neeikvok per daug akmenų vienam paukščiui.
 31. Negailestingumas sau yra raktas į žmogaus pasiekimus.
 32. Negalima pristabdyti augančios baimės – ją galima tik sunaikinti.
 33. Negriauk rytinės sienos, kad sutvarkytum vakarinę sieną.
 34. Nei vienas negauna išskirtinę galimybę, kai saulė pateka, ji pateka visiems.
 35. Neįmanoma priaugti daug svorio su mažu kąsneliu; sunku toli nukeliauti su vienu žingsneliu.
 36. Neįtarinėk savo darbuotojų. Jeigu kažkuris yra įtartinas – neįdarbink jo.
 37. Neįžeidinėk krokodilo, kol neperėjai upės.
 38. Nekabink savo sąžinės ant nugaros.
 39. Nekeik tamsos – užsidek žvakę.
 40. Nekenčiantis išgriaužia indą, kuriame jis būna laikomas.
 41. Nekurk savo pykčiu to, ko trūksta tavo paties prote.
 42. Nekurstyk ugnies, kurios tu negali užgesinti.
 43. Nelaikyk kiekvienos savo pėdos ant skirtingų valčių.
 44. Nelaimės niekada neateina vienos.
 45. Neliek ašarų, kol dar nepamatei karsto.
 46. Nelipk į medį, kad pagautum žuvį.
 47. Neminėk žodžio "nykštukas" prie žemo ūgio žmogaus.
 48. Nenaudok aliejuoto popieriaus suvynioti ugnį.
 49. Nenaudok kirvio musės baidymui nuo savo draugo kaktos.
 50. Nendrė prieš vėją atsilaiko, kai tuo tarpu galingi ąžuolai griūva.
 51. Nepadarytas darbas – prarasta išmintis.
 52. Nepamiršk mažų pagelbėjimų ir neprisimink mažų klaidų.
 53. Nepaniekink nei mažos žaizdos, nei vargšo giminaičio.
 54. Nepasakytas žodis kartais griaudžia kaip griaustinis.
 55. Nepasitikėk žmogumi, kuris tvirtina, kad jis yra sąžiningas ir niekada nepasitikėk perdėtu draugiškumu.
 56. Nepažadink miegančio liūto.
 57. Nepereidinėk tiltą, kol tu dar nepriėjai iki jo.
 58. Nepraktikuok blogybės vien tik dėl to, kad ji yra nežymi; neapleisk dorybės vien tik dėl to, kad ji tokia yra.
 59. Neprašyk iš žmonių pagalbos ir jie tau bus malonūs.
 60. Nepridėk kojų gyvatei po to, kai tu ją nupiešei.
 61. Neprisižadėk ko nors, kai tu esi pilnas džiaugsmo; neatsakinėk į laiškus, kai tu esi pilnas pykčio.
 62. Nėra bangos be vėjo.
 63. Nėra didesnės nelaimės, nei būti apimtam gobšumo.
 64. Nėra geresnio pardavimo, negu davimas tikram draugui, kai jam to reikia.
 65. Nėra malūno – nėra miltų.
 66. Nėra miško be kreivo medžio, nėra žmogaus be trūkumų.
 67. Nėra naudos eiti prie upės vien tik su noru pagauti žuvį, tu turi pasiimti tinklą taip pat.
 68. Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti iš trečio karto.
 69. Nėra tokios puotos pasaulyje, kuri niekada nesibaigtų.
 70. Nėra tokios stiprios geležies, kurios negalėtų išlydyti ugnis ir tokio nešvaraus verslo, kuris negalėtų būti pataisytas pinigais.
 71. Nėra vėjo – nėra bangų.
 72. Nerūpestinga žiurke, kramtanti ant katės uodegos, saugokis žaibo!
 73. Nesėkmė aplanko visus žmones.
 74. Nesėkmė yra sėkmės motina.
 75. Nesėkmė mažiausiai pažeidžia tuos, kurie skrenda žemai.
 76. Nesėkmė nėra tai, ką galima išvengti, bet tai, ko negalima.
 77. Nesėkmė užkariauja bailias sielas, kai tuo tarpu didingi protai pavergia nesėkmę.
 78. Nesėkmė, tai nėra ritimasis žemyn, bet atsisakymas atsikelti.
 79. Nesibaimink eiti lėtai. Baiminkis sustoti.
 80. Nesinori, kad kiti sužinotų, ką tu padarei? Bet kuriuo atveju – geriau jau to nebūtum daręs.
 81. Nesitikėk iš kitų to, ko tu pats negali pažadėti kitiems.
 82. Nesitikėk, kad tu pasieksi savo kelionės tikslą, nepalikdamas kranto.
 83. Neskaičiuok savo viščiukų, kol jie dar neišsirito.
 84. Nespręsk apie žirgą iš jo balno.
 85. Nestatyk naujo laivo iš senos medienos.
 86. Nestovėk prie vandens, labai norėdamas žuvies, eik namo ir suregzk tinklą.
 87. Nesudegink savo namo, baidydamas šalin pelę.
 88. Nesvarbu kaip vėjas staugia, kalnas jam nenusilenks.
 89. Nesvarbu kokia didelė gali būti jūra, kartais du laivai susitinka.
 90. Nesvarbu kokio aukščio yra kalnas, jis negali užstoti saulės; atkaklumas ir problemos yra seni priešai.
 91. Nesvarbu kokio aukščio yra medis, jo lapai visada nukris ant žemės.
 92. Net imperatorius turi neturtingų giminaičių.
 93. Net ir aukščiausi bokštai prasideda nuo žemės.
 94. Net ir greičiausias žirgas nebegali pagauti žodžio, pasakyto pyktyje.
 95. Net ir stipruolis jautis neturi apsaugos nuo musių.
 96. Net ir tie medžio lapai, kurie randasi 10 000 pėdų aukštyje, kai jie nukrenta, jie grįžta prie savo šaknų.
 97. Net ir triušis įkąs, kai jis užspeistas kampe.
 98. Net jei tavo namuose ir tūkstantis kambarių, miegoti tau tereikės vieno.
 99. Net jeigu mergina yra baikšti kaip pelė, tu vistiek turi saugotis tigro slypinčio jos viduje.
 100. Net minia bailių neatliks žygdarbio.
 101. Net stora virvė pradeda pūti nuo vieno siūlelio.
 102. Net šaudamas į bandą gali prašauti, jei neišsirinksi taikinio.
 103. Netalentingas žmogus kaip grybas – išauga didelis, o šaknys nestiprios.
 104. Neteisėtai įgytas turtas yra kaip sniegas, apšlakstytas karštu vandeniu.
 105. Neteisk žmogaus, kol neužsidarė jo karsto dangtis.
 106. Netrauk kardo prieš utėlę.
 107. Netrenk blusai esančiai ant tigro galvos.
 108. Nežinoti – nebaisu, baisu – nenorėti žinoti.
 109. Nežiūrėk atgal, kai tu vaikštai palei sienos įtvirtinimų kraštą.
 110. Nežiūrėk į vagis, kurie valgo mėsą, žiūrėk į vagis, kurie kenčia bausmę.
 111. Niekada ant tavo kaimynų nelyja, nesušlampant tavo kojų taip pat.
 112. Niekada nebandyk pagauti dvi varles su viena ranka.
 113. Niekada nedaryk nieko stovėdamas, ką tu gali padaryti sėdėdamas, arba nieko sėdėdamas, ką tu gali padaryti gulėdamas.
 114. Niekada nedaryk to, kas tu norėtum, kad išliktų paslaptyje.
 115. Niekada nelauk, kol turėsi laiko.
 116. Niekada nerašyk laiško, kol tu būni piktas.
 117. Niekada nesiginčyk su žmogumi, kuris perka rašalą statinėmis.
 118. Niekada nesigirk – tu gali sutikti ką nors, kas pažįsta tave nuo vaikystės.
 119. Niekas taip nebijo vaiduoklių, kaip tie, kurie jais netiki.
 120. Niežulio kasymas bato išorėje.
 121. Norėdamas pritraukti sėkmę, išleisk naują monetą senam draugui, seną malonumą pasidalink su nauju draugu ir pradžiugink tikro draugo širdį užrašydamas jo vardą ant drakono sparnų.
 122. Norėdamas suprasti tėvų meilę turi pats susilaukti vaikų.
 123. Nori žuvies? Nenardyk kūdroje. Eik namo ir pasiimk tinklą.
 124. Nori, kad niekas to nesužinotų? Tai nedaryk to.
 125. Nors imperatorius yra turtingas, jis negali nusipirkti dar vieną dieną.
 126. Nors yra daugybė tūkstančių temų gražiam pokalbiui, būna žmonių, kurie negali sutikti šlubuojančio, nekalbėdami apie pėdas.
 127. Nors tu ir gyveni prie miško, nešvaistyk malkų.
 128. Nudriskęs kumeliukas gali tapti puikiu žirgu.
 129. Nueiti per toli yra taip pat blogai, kaip ir nepasiekti tikslo.
 130. Nukrypk colį – prarask tūkstantį mylių.
 131. Nukritę lapai grįžta prie šaknų.
 132. Nulipdytas iš purvo Buda, besikeldamas per upę, negali apsaugoti net pats savęs.
 133. Nuomonės yra kaip vinys: kuo dažniau tu jas smūgiuoji, tuo giliau jos prasiskverbia.
 134. Nuoširdus žodis šildys tave tris žiemas.
 135. Nusišypsok ir užmiršk.
 136. Nužudyk du grifus su viena strėle.
 137. Nužudyk vieną, kad įspėtum šimtą.
 138. Nužudyk viščiuką, kad išgąsdintum beždžionę.
 1. O, kiaušiniai, niekada nekovokite su akmenimis.
 2. Oras pasikeičia po valandos, žmonės – po kartos.
 3. Oro brangakmenis yra saulė; namų brangakmenis yra vaikas.
 1. Padaryk gėrybę – pjauk gėrybę; padaryk blogybę – pjauk blogybę.
 2. Padaryk kažką gero ir tavo kaimynai niekada apie tai nesužinos; padaryk kažką blogo ir jie išgirs apie tai už šimto mylių.
 3. Padaryk laimingus tuos, kurie arti, o tie, kurie toli, ateis.
 4. Padaryti klaidąnusižengimas, nepripažinti klaidos – nusikaltimas.
 5. Pagrindinis dalykas yra, kad mes galime juoktis iš savo pareigų – taip, netgi iš savo kentėjimo.
 6. Paimsi sezamo sėklytę, kad pamestum arbūzą.
 7. Pakankamas kiekis žemės kastuvais padaro kalną; pakankamas kiekis kibirų vandens padaro upę.
 8. Pakelk burę viena pėda ir gauk dešimt pėdų vėjo.
 9. Palaiminimai niekada neateina poromis; nelaimės niekada neateina vienos.
 10. Pamaitinti ambiciją savo širdyje yra lyg tigro nešiojimasis po pažastimi.
 11. Pamatyti vieną kartą yra geriau, negu šimtą kartų išgirsti.
 12. Panaudojus jėgą galima susitarti, tačiau tiesa suformuoja įsitikinimą.
 13. Panirusiam po vandeniu lietus nerūpi.
 14. Pareigos takas slypi tame, kas po ranka, tačiau žmogus siekia to, kas toli.
 15. Pasakyk man ir aš užmiršiu; parodyk man ir aš galbūt prisiminsiu; bet įtrauk mane į veiklą ir aš suprasiu.
 16. Pasakyti tik pusę teisybės yra suteikti gyvybę naujam melui.
 17. Pasaulyje yra tik vienas puikus vaikas, ir kiekviena mama jį turi!
 18. Pasaulis yra mūsų namai – išlaikykime jį švaroje.
 19. Pasėk daug – pjauk daug; pasėk mažai – pjauk mažai.
 20. Pasibaidęs žirgas atneša nelaimę, supanikavęs žmogus pražudo darbą.
 21. Pasilik truputį uodegos nubaidyti musėms.
 22. Pasimatuok savo gerklę, prieš rydamas kaulą.
 23. Pasirink savo užeigą prieš temstant; grįžk atgal į kelią prieš auštant.
 24. Pasišaipymas yra šmeižto blyksnis.
 25. Pasitenkinantis mažu žmogus niekada negali būti sužlugdytas.
 26. Paskolink pinigų kam nors, kuris tau jų negrąžins, ir jis tavęs nekęs.
 27. Pastoviai duok – pastoviai pelnyk.
 28. Pati meilė yra rami; sūkuriai ateina iš asmenybių.
 29. Patogiau yra aplankyti draugus, negu su jais gyventi.
 30. Paukštis tavo rankoje yra vertingesnis negu 100 miške.
 31. Paukštis žūsta ieškodamas maisto, žmogus – ieškodamas turto.
 32. Pavaizduok žuvies akį, kaip perlą.
 33. Pavasaris būna greičiau atpažįstamas augalų negu žmogaus.
 34. Paveikslas yra vertas dešimties tūkstančių žodžių.
 35. Pavydo kančia yra kaip smėlio grūdas akyje.
 36. Pavojingi priešai vėl susitiks siaurose gatvėse.
 37. Pavojingoje padėtyje visada laikykis ramiai.
 38. Pažinęs save – protingas, nugalėjęs save – stiprus.
 39. Pažink save, kad pažintum kitus, nes širdis plaka, kaip širdis.
 40. Pažinti kitą, tai yra pažinti ne to žmogaus veidą, bet pažinti to žmogaus širdį.
 41. Pažinti save, tai yra pažinti kitus, nes širdis supranta širdį.
 42. Pažinti tiesą lengva, sunku jos laikytis.
 43. Pažįstamų daug, o draugų mažai.
 44. Per daug dažnai mes švaistome laiką, persekiodami vėjo gūsį arba grabinėdami šešėlius.
 45. Per didelis džiaugsmas pagimdo liūdesį.
 46. Per didelis mandagumas slepia apgavystę.
 47. Per vėlu šuoliuojančiam arkliui sustoti apsikirpti; be naudos yra skęstančio laivo lopymas viduryje upės.
 48. Pergalė rodo, ką žmogus gali, o pralaimėjimas – ko jis vertas.
 49. Persekioti nelaimingąjį yra lyg mėtymas akmenų ant žmogaus, įkritusio į šulinį.
 50. Piktadarystė turi greitus sparnus.
 51. Pyktis nebūna be priežasties.
 52. Pyktis visada būna žalingesnis, negu įžeidimas, kuris jį sukėlė.
 53. Piktnaudžiavimai turi daugiau aukų, negu kardai.
 54. Pilnas butelis neskleidžia jokio garso; pusė butelio teliūškuoja aplinkui.
 55. Pilnas mandagumo – pilnas klastingumo.
 56. Pinigai gali nupirkti daug ką, kas net nėra parduodama.
 57. Pinigai slepia tūkstančius nusikaltimų.
 58. Pirkėjai yra arkliai; prekės yra žolė.
 59. Pirma tapk geru sūnum, paskui galėsi tapti ir geru tėvu.
 60. Pirmąją nakties pusę galvok apie savo trūkumus, antrąją – apie kitų.
 61. Pirmasis smūgis yra pusė kovos.
 62. Pirmoji paslauga yra malonė, antroji – įsipareigojimas.
 63. Pirmoji višta, kuri kudakuoja, yra ta, kuri padėjo kiaušinį.
 64. Plak žolę, kad išgąsdintum gyvates.
 65. Planuok savo metus pavasarį, o savo dieną – aušroje.
 66. Plataus akiračio žmogus mato tiesą skirtingose religijose; su siauru akiračiu – mato tik skirtumus.
 67. Popierius negali suvynioti ugnies.
 68. Povas turi gražias plunksnas, tačiau bjaurų balsą.
 69. Pradėti verslą yra labai lengva; išlaikyti jį veikiantį – labai sunku.
 70. Praeities neužmiršk: praeitis – ateities mokytoja.
 71. Pralaimėjimas nebūna kartus, jeigu tu jo nenuryji.
 72. Pralaimėjimas niekada netampa karčiu alumi, kol žmogus nesutinka jo nuryti.
 73. Prie dangaus artėk po žingsnelį.
 74. Prieš išjuokdamas kitą, pirma pagalvok apie save.
 75. Prieš išmokdamas nugalėti kitus, pirmiausiai turi išmokti tvirtai laikytis ant kojų.
 76. Prieš mušdamas šunį, sužinok jo šeimininko vardą.
 77. Prieš nuodus kovok su nuodais.
 78. Prieš ugnį kovok su ugnimi.
 79. Princo aptarnavimas yra lyg miegojimas su tigru.
 80. Pripažįstantis liežuvis niekada nesusidėvi; užsispyrėliai dantys iškrenta lauk.
 81. Prireikia daugiau nei vienos šaltos dienos, kad upė įšaltų tris pėdas gylio.
 82. Prisiminta praeitis yra geras gidas ateičiai.
 83. Prisirpęs vaisius nukrenta pats, bet jis nenukrenta tiesiai tau į burną.
 84. Protas eina toliau nei Širdis, bet jis niekada nenueina taip toli kaip ji.
 85. Protas yra kūno imperatorius.
 86. Protingas žmogus didelius rūpesčius paverčia mažais, o mažus – į visišką nieką.
 87. Puikybė užtraukia nelaimę.
 88. Purvina burna padoria kalba nekalba.
 89. Pušis žaliuoja žiemą, išmintis – negandoje.
 1. Ramios upės turi gėlėtas pakrantes.
 2. Rašiklis gali nužudyti žmogų, peilio nereikia.
 3. Reikia daug valios netarnauti jokiam ponui.
 4. Reikia tikro didvyriškumo nugalėti save.
 5. Rožė turi spyglius tik tiems, kurie nori ją nuskinti.
 6. Rožės kvapas visada išlieka ant davėjo rankos.
 7. Rūbas nėra audžiamas iš vieno siūlo.
 8. Rūdys ėda geležį, pavydas – žmogų.
 9. Rūmai lydi į išgarsėjimą, rinka į turtą, o vienišumas į išmintį.
 1. Saldi burna slepia klastingą širdį.
 2. Santuoka yra užrakinimas su spyna.
 3. Santūrumas pastato tvirtovę sąmonėje.
 4. Sapnuok apie laidotuves ir tu išgirsi apie vestuves.
 5. Saugokis nemalonės palankiu metu; būk pasiruošęs pavojui saugiu laikotarpiu.
 6. Saugokis žmogaus su saldžiu liežuviu ir kardu pilve.
 7. Sausas pirštas negali pakelti druskos.
 8. Savo lūžusią ranką laikyk rankovės viduje.
 9. Savo protėvių užmiršimas, tai buvimas upeliu be šaltinio, medžiu be šaknų.
 10. Savo sugebėjimą dirbti su kirviu parodyk prieš dailidės meistrą.
 11. Seklus vanduo triukšmingas; niekingas žmogus pagyrūniškas.
 12. Sėkmė nieko neduoda: ji tik skolina.
 13. Sėkmė pabaigoje ištrina visas pakeliui pasitaikiusias klaidas.
 14. Senas žmogus meilėje yra kaip gėlė žiemą.
 15. Senesnis imbieras būna aštresnis.
 16. Sielvartas yra per daug didelio džiaugsmo vaikas.
 17. Sielvarto diena užtrunka ilgiau negu mėnuo džiaugsmo.
 18. Sienos turi ausis.
 19. Sijų vogimas ir jų pakeitimas stulpais.
 20. Silpni žmonės niekada nepamiršta savo priešų.
 21. Skaičiuok ne tai, kas prarasta, bet kas liko.
 22. Skersk asilą po to, kai jis užbaigė savo darbą malūne.
 23. Skink gėles, kai jos žydi; lauk – ir tu turėsi vien tik kotelius.
 24. Skraidanti plaštakė pati save įmeta į liepsną.
 25. Skruzdės namuose rasa tampa potvyniu.
 26. Skubančiam visada trūksta išminties.
 27. Skubantis žmogus geria arbatą su šakute.
 28. Skurdą ir bjaurumą būna sudėtinga paslėpti.
 29. Sodo gėlės platesnės, lauko gėlės stipresnės.
 30. Spėlioti yra nesolidu; spėlioti blogai yra brangu.
 31. Spyglys apgina rožę, sužeisdamas tik tuos, kurie nori pavogti žiedą.
 32. Stabo darytojas niekada nebūna stabmeldys.
 33. Stambūs viščiukai smulkių sėklų nelesa.
 34. Stebėk savo priešą, kad tau pasisektų.
 35. Stebuklas yra ne skristi ore ar vaikščioti ant vandens, bet vaikščioti ant žemės.
 36. Stipresniojo panaudota jėga silpnesniajam pasako vienam kartui; tiesa pasako apie blogybę tinkamai kiekvieną kartą.
 37. Stipriosios sielos turi valios jėgos; silpnosios – vien tik troškimus.
 38. Stiprus tas, kuris moka nugalėti save.
 39. Storos šakos ir dideli lapai.
 40. Su blogu darbininku vargsi metus, su valdinga žmona – visą gyvenimą.
 41. Su dorybe tu negali būti visiškas vargšas; be dorybės tu tikrai negali būti turtuolis.
 42. Su kito klaidomis elkis taip pat lengvai, kaip ir su savo.
 43. Su lazda nesuklupsi, paklausęs gero patarimo – neapsiriksi.
 44. Su pinigais – drakonas; be jų – kirmėlė.
 45. Su tikrais draugais, net kartu geriamas vanduo būna pakankamai saldus.
 46. Su varle šulinyje jūs nekalbate apie vandenyną.
 47. Sudėtinga sugauti juodą katę tamsiame kambaryje, o ypač, jeigu tos katės ten nėra.
 48. Sugriautas švyturys yra pavojingesnis negu povandeninė uola.
 49. Sujudink žolę ir įspėk gyvatę.
 50. Sunkiausias žingsnis būna per slenkstį.
 51. Sunku bus įgyti draugą per metus, bet tu lengvai gali įžeisti, kurį nors, per valandą.
 52. Sunku būti turtingu be pasigyrimo, kaip ir vargšu be nusiskundimo.
 53. Supuvęs medis negali būti išdrožinėtas.
 54. Sūrumas, saldumas, kartumas, aštrumas – viskas turi būti paragauta.
 55. Sušnabždėtas blogas žodis nuskamba šimtą mylių.
 56. Sutuoktiniai, kurie myli vienas kitą, pasako vienas kitam tūkstančius dalykų be žodžių.
 1. Šešėliai visą laiką būna formuojami pagal saulės norus.
 2. Šiandienos naudos gavėjas, tai yra įsikūnijimas anksčiau egzistavusio geradario; žmogaus sekantis likimas klojasi jo egzistavime šiandien.
 3. Šykštuolis nevaldo aukso, tai auksas valdo šykštuolį.
 4. Šiltas žodis sušildo tris žiemas.
 5. Šimtas vyrų gali padaryti stovyklavietę, bet reikia moters, kad sukurtų namus.
 6. Šimto jardų aukščio bokštas savo pamatą vistiek tebeturi ant žemės.
 7. Šypsena jums pridės dešimt metų gyvenimo.
 8. Šlubas katinas yra geriau negu greitas žirgas, kai puošnius namus užplūsta žiurkės.
 9. Šmeižtas negali sunaikinti doro žmogaus, kai potvynis nuslūgsta – uola lieka.
 10. Šmeižtas, priešais našlės duris, kaupiasi pats savaime.
 11. Šunys turi daug draugų todėl, kad jie vizgina savo uodegas, o ne liežuvius.
 12. Šuns nužudymas neišgydo įkandimo.
 13. Šuo, esantis būdoje, loja ant savo blusų; medžiojantis šuo jų nejaučia.
 14. Šuo, esantis neviltyje, peršoks per sieną.
 15. Šuo, įspraustas į kampą, peršoks per sieną.
 16. Šuo, kuris įkando, kanda vėl.
 17. Švari sąžinė yra geriausias šarvas.
 18. Švari sąžinė niekada nebijo beldimo vidurnaktį.
 1. Tą dieną, kai tavo arklys miršta, o tavo pinigai išleisti, tavo giminaičiai tampa svetimais žmonėmis.
 2. Taika ir ramybė yra tūkstantis aukso gabaliukų.
 3. Tam, kad įveiktume sunkiausią kelionę, mums tereikia kaskart žengti po žingsnelį, tačiau mes privalome žingsniuoti.
 4. Tam, kad pratęstum savo gyvenimą, su kiekvienu valgymu suvalgyk vienu kąsneliu mažiau.
 5. Tame pačiame laive audros metu.
 6. Tamsuolis daktaras nėra geresnis už žudiką.
 7. Tarp draugų ir vanduo – medus.
 8. Tarp keturių jūrų visi žmonės yra broliai.
 9. Tas pragyveno blogai, kuris nežino, kaip mirti yra gerai.
 10. Tas žmogus, kuris nesimoko, būna tamsuolis: panašus į tą, kuris vaikščioja tamsoje.
 11. Tas, kuriam nepatinka būti draskomam piniguose, nėra verslininkas.
 12. Tas, kuriam patinka taika, rūpinasi savo paties reikalais.
 13. Tas, kuris dažnai vaikščioja palei upę, negali išvengti savo batų sušlapimo.
 14. Tas, kuris išdrožia Budą, niekados jo negarbina.
 15. Tas, kuris neturi nei skatiko, visur pastebi nuolaidas.
 16. Tas, kuris nurodo tavo trūkumus, ne visada priešas; tas, kuris kalba apie tavo vertybes, ne visada draugas.
 17. Tas, kuris pasodina medį, nėra tas, kuris mėgausis jo šešėliu.
 18. Tas, kuris pirmasis griebiasi smurto, parodo, kad jis daugiau nebeturi argumentų.
 19. Tas, kuris siekia keršto, turėtų nepamiršti išsikasti dvi duobes.
 20. Tas, kuris skuba, negali eiti oriai.
 21. Tas, kuris sutvardė pyktį, nugalėjo stiprų priešą.
 22. Tas, kuris žino ribą, žino tikrąją laimę.
 23. Tas, kuris žiūri į kitus, o ne į save – aklas.
 24. Tau nereikia šuns, kad pagautum šlubuojantį zuikį.
 25. Tautos lobis yra jos mokslininkuose.
 26. Tavo draugas turi kitą draugą: nesakyk jam.
 27. Tavo pirštai negali būti visi tokio pačio ilgumo.
 28. Tegu tas, kas nežino kas yra karas, eina karan.
 29. Teisingi žodžiai gali būti nemalonūs; malonūs žodžiai gali būti neteisingi.
 30. Teisk save taip, kaip teisi kitus; atleisk kitiems taip, kaip atleidi sau.
 31. Tekantis vanduo niekada nesušvinksta, mūsų durų vyriai niekada nesukaupia termitų.
 32. Tėvai, kurie bijo treptelti koja, dažnai turi vaikus, kurie laipioja jiems ant kojos pirštų.
 33. Tėvas, girdamas savo sūnų, išaukština pats save.
 34. Tie, kurie dirba, naudodami savo protą, valdo; tie, kurie dirba, naudodami savo kūną, yra valdomi.
 35. Tie, kurie į teatrą gavo bilietus veltui, būna tais, kurie daugiausiai kritikuoja.
 36. Tie, kurie naudoja vaistus, tačiau neprisižiūri dietos, iššvaisto gydytojo sumanumą.
 37. Tie, kurie negirdi muzikos, galvoja, kad šokėjai yra išprotėję.
 38. Tie, kurie neskaito, nėra geresni už tuos, kurie negali.
 39. Tie, kurie nestudijuoja, yra tik gyvuliai aprengti žmogaus drabužiais.
 40. Tie, kurie nukreipia savo mintis į dorybes, nedarys blogo.
 41. Tie, kurie nuverčia kalnus, pradeda nešdami mažus akmenukus.
 42. Tie, kurie priekabiauja prieš silpnesnį, būna bailiai prieš stipresnį.
 43. Tie, kurie sako, kad tai negali būti padaryta, neturėtų trukdyti tam žmogui, kuris tai daro.
 44. Tie, kurie siekia keršto, privalo neužmiršti išsikasti dvi kapo duobes.
 45. Tie, kurie sudegina savo sąžinę dėl ambicijų, sudegina paveikslą dėl pelenų.
 46. Tie, kurie žaidžia su ugnimi, gali tapti jos aukomis.
 47. Tie, kurie žaidžia žaidimą, nemato jo taip gerai, kaip tie, kurie stebi.
 48. Tie, kurie žino kada jie jau turi užtektinai, yra turtingi.
 49. Tie, kurie žino tiesą, nėra lygūs tiems, kurie ją myli; o tie, kurie ją myli, nėra lygūs tiems, kurie randa pasitenkinimą joje.
 50. Tigras niekada nebegrįžta prie savo aukos, kurios jis neužbaigė ėsti.
 51. Tik gražus paukštis būna įkalinamas.
 52. Tik kitų akimis mes iš tikro galime pamatyti mūsų pačių klaidas.
 53. Tik kvailiai siekia garbės iš savo protėvių pasiekimų.
 54. Tik prieš aušrą žmonės miega geriausiai; tik prieš senatvę jie tampa išmintingi.
 55. Tik tas žmogus, kuris keliasi per upę naktį, žino dienos šviesos vertę.
 56. Tik tas, kuris gali nuryti įžeidimą, yra vyras.
 57. Tik tas, kuris keliavo keliu, žino kur duobės yra gilios.
 58. Tik, kai tu užbaigi darbą, tu pradedi vertinti sunkumus.
 59. Tik, kai visi prisideda savo malkomis, jie gali pakurti tikrai didelę ugnį.
 60. Tikėk savo tarnais, bet neklausyk jų.
 61. Tikras mokslininkas nebijo paklausti klausimų iš savo mokinių.
 62. Tikrasis genijus niekada neatsisako vaikiško paprastumo.
 63. Tikroji gerų darbų vertė – noras, kad šie liktų nežinomi.
 64. Tyla pasmerkia veiksmingiau negu garsūs kaltinimai.
 65. Tingūs žmonės visada nori padaryti viską vienu metu.
 66. Tinkama eisena yra vienas žingsnelis vienu laiko momentu.
 67. Tinkamas klausimas yra ne: “Ar tau nepasisekė?“, bet: “Ar tu esi patenkintas savo nesėkme?“.
 68. Tinklo pynimas yra geriau negu malda dėl žuvelės prie vandens kranto.
 69. Toli esantis vanduo nenumalšins tavo staigaus troškulio.
 70. Toliau nuo namų jie stebi tavo drabužius, namuose jie stebi kas yra po jais.
 71. Tolimi vandenys negali užgesinti artimos ugnies.
 72. Trenk į akmenį su kiaušiniu.
 73. Trys yra tiesos: mano tiesa, tavo tiesa ir tiesa.
 74. Trys vyno taurės užbaigia šimtą ginčų.
 75. Trūkumai ir vertybės yra paprasčiausiai dvi tos pačios monetos pusės.
 76. Truputis aromato visada prilimpa prie tos rankos, kuri paduoda rožę.
 77. Truputis nekantrumo sugadina didelius planus.
 78. Tu gali būti atsargus su ateitimi, bet ne su praeitimi.
 79. Tu gali gyventi su arbata ir šaltais ryžiais, bet ne su šaltais žodžiais.
 80. Tu gali palydėti draugą tūkstantį mylių, bet kažkuriuo metu tu turėsi jį palikti.
 81. Tu manai, kad praradai arklį? Kas žino, vieną dieną jis gali tau atgal parvesti visą bandą.
 82. Tu negali pagaminti dviejų valgių tame pačiame puode.
 83. Tu negali pakrauti mažą laivelį su sunkiu kroviniu.
 84. Tu negali pasakyti maisto ir kuro kaštų, nebūdamas šeimos galva; tu negali įvertinti tėvų meilės, neturėdamas savo paties vaikų.
 85. Tu negali prarasti, ko tu niekada neturėjai.
 86. Tu negali sugauti jauniklio, nelįsdamas į tigro urvą.
 87. Tu negali sutrukdyti sielvarto paukščiams skraidyti virš tavo galvos, bet tu gali sutrukdyti jiems sukti lizdus tavo plaukuose.
 88. Tu negali varyti save į priekį, glostydamas savo nugarą.
 89. Tu negali žiūrėti į žvaigždes, kai tu vaikštinėji, jei tu turi akmenį savo bate.
 90. Tu negausi daug taukų nuo sauso kaulo.
 91. Tu nepagelbėsi daigams augti, tempdamas juos aukščiau į viršų.
 92. Tu turėjai būti perplaukęs upę, prieš galėdamas papasakoti, kad krokodilas turėjo blogą burnos kvapą.
 93. Tu turi užkopti į kalną, jeigu tu nori pamatyti lygumą.
 94. Tu visada laimi, nepasakydamas dalykų, kurių tau sakyti nereikia.
 95. Tūkstančio mylių kelionė prasideda vienu žingsneliu.
 96. Tūkstantis gydytojų numarins sveiką žmogų.
 97. Turėk tik keletą draugų, tačiau daug pažinčių.
 98. Turėti nuostabaus grožio tarnaites yra grėsmė gerai santuokai.
 99. Turtai papildo namą; dorybės – žmogų.
 100. Turtai: sapnas naktyje; išgarsėjimas: žuvėdra plūduriuojanti ant vandens.
 101. Tuščias tyras takas į dangų; prigrūstas tamsus kelias į pragarą.
 102. Tvirtai užversta knyga yra tik popieriaus blokas.
 1. Ugnies gesinimas rankose laikant malkas.
 2. Ugnies į popierių neįvyniosi.
 3. Ugnis purvą padaro kietą, o auksą išlydo.
 4. Ugnis, kurią tu pakuri savo priešui, dažniau nudegina tave patį negu jį.
 5. Utėlė negali pakelti pūkinės antklodės.
 6. pinigus galima nusipirkti namą, bet ne šeimą, lovą, bet ne miegą, laikrodį, bet ne laiką, knygą, bet ne žinias, valgį, bet ne apetitą, padėtį visuomenėje, bet ne pagarbą, vaistus, bet ne sveikatą, seksą, bet ne meilę, draudimą, bet ne saugumą. Kaip matote, pinigai – dar ne viskas.
 7. pinigus ir aklas praregės.
 8. Užkariautojai būna karaliai, nugalėtieji – banditai.
 9. Užkariautojai tampa karaliais; sumuštieji – banditais.
 10. Užmiršk tas paslaugas, kurias tu padarei; atmink tas, kurias tu gavai.
 11. Užpildydamas savo galvą vietoj piniginės, žmogus negali būti apvogtas.
 12. Užsiimk aukštesnę vietą, kad galėtum vykdyti kontrolę.
 1. Vabzdžiai nesuka lizdų dažnai varstomų durų vyriuose.
 2. Vadovauk savo šeimynai lyg virtum mažą žuvytę – labai švelniai.
 3. Vagis šaukia: “Sustabdykite vagį!”
 4. Vagis turi daugiau negu dvi rankas.
 5. Vaiko gyvenimas – tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką.
 6. Vairuok savo valtį ten, kur vėjai neša.
 7. Vaisiai, nuo to paties medžio, turi skirtingą skonį; vaikai, nuo tos pačios mamos, turi skirtingas ypatybes.
 8. Vaistai gydo nuo vienos ligos, arbata – nuo visų.
 9. Vakaras karūnuoja dieną.
 10. Valdyk vištidę.
 11. Valdytojas gali padaryti tyčinį padegimą, kai tuo tarpu valdomam žmogui gali būti uždrausta uždegti net lempą.
 12. Valgis be ryžių – kaip puiki mergina be vienos akies.
 13. Valstybės būsena atsispindi namuose.
 14. Vandenį ir žodžius būna lengva išpilti, bet neįmanoma surinkti atgal.
 15. Vanduo gali apsieiti be žuvų; žuvys negali apsieiti be vandens.
 16. Vanduo nesilaiko kalnuose, o kerštas – didžiose sielose.
 17. Vanduo, ant kurio laivas plaukia, yra tas pats vanduo, kuris jį praryja.
 18. Vardan vieno gero poelgio šimtas blogų turėtų būti pamiršta.
 19. Vargas tam, kurio niekas nemyli, bet saugokitės to, kuris visus myli.
 20. Varnos visur yra vienodai juodos.
 21. Varpo vogimas su uždengtomis ausimis.
 22. Vedusi pora, kurioje vienas kitą myli, tūkstantis dalykų yra pasakomi be žodžių.
 23. Vėjas, šniokščiantis pro bokštą, pranašauja kilstančią audrą kalnuose.
 24. Velnias gali cituoti Šventąjį Raštą savo blogiems tikslams.
 25. Venk įtarimų: eidamas per kaimyno melionų sklypą nesilenk užsirišti bato.
 26. Verčiau sugrįžti ir numegzti tinklą nei nerti prieš srovę, svajojant apie žuvį.
 27. Vien tik dėl to, kad žmonės nemėgsta šalčio, dangus žiemos nestabdo.
 28. Viena akimirka kantrybės gali apsaugoti nuo didelės nelaimės; viena akimirka nekantrumo gali sužlugdyti gyvenimą.
 29. Viena bitė neprineša medaus; iš vieno ryžio grūdo sriubos neišvirsi.
 30. Viena gija – ne siūlas, vienas medis – ne miškas.
 31. Viena išgelbėta gyvybė yra vertingesnė, negu pastatyti pagodą (kinišką bokštą) su septyniomis istorijomis.
 32. Vieną kartą įgeltas gyvatės, tu daugiau niekada nebevaikščioji per aukštą žolę dar kartą.
 33. Vieną kartą įkandus gyvatei, jis panikuoja visą gyvenimą vien tik virvę pamatęs.
 34. Vieną kartą išpylus iš kibiro vandenį, sunku būna jį sugrąžinti atgal.
 35. Viena karta pasodina medžius, kita gauna pavėsį.
 36. Viena karta pastato gatvę, kurioje kita vaikščios.
 37. Viena nesėkmė lydi kitą, o taip pat daro ir sėkmė.
 38. Viena pėda ant dviejų valčių stovėti negali.
 39. Viena sija, kad ir kokia didelė ji būtų, negali viena pati išlaikyti viso namo.
 40. Viena šeima pastato sieną, dvi šeimos ja džiaugiasi.
 41. Viena teisybė gali nugalėti šimtą blogybių.
 42. Vienam sunku suvaidinti visą pjesę.
 43. Vienas bambukas nesudaro miško.
 44. Vienas colis klaidos pradžioje, gali tapti tūkstančiu mylių pabaigoje.
 45. Vienas dainuoja – visi seka.
 46. Vienas delnas paploti negali.
 47. Vienas džiaugsmas išblaško šimtą liūdesių.
 48. Vienas kūnas negali tarnauti dviems.
 49. Vienas medis negali padaryti miško.
 50. Vienas medis nesudaro miško; viena styga nesukuria muzikos.
 51. Vienas pokalbis prie stalo su išmintingu žmogumi yra vertas mėnesio studijų iš knygų.
 52. Vienas šuo loja dėl kažko ypatingo, o šimtas loja dėl bet kokio garso.
 53. Vienas šuo urzgia ant šešėlio, o šimtas kaukia dėl vienas kito lojimo.
 54. Vienas vienuolis prisiima vandenį nešti pats; du – vis dar sugeba pasidalinti tokį darbą tarpusavyje; kai jie būna tryse, jiems tenka eiti ištroškusiems.
 55. Vienas žmogus pamelavo, o šimtai žmonių perša tą melą kaip tiesą.
 56. Vienatve būna mėgaujamasi, tik kai žmogus būna taikoje su savimi.
 57. Vienintelis dalykas, ko trūko turtingo žmogaus laidotuvėse, buvo raudotojai.
 58. Vienišai avelei gresia vilkas.
 59. Vienišas vilkas gali nužudyti tiek pat daug elnių, kaip ir gauja.
 60. Vieno medžio vaisiai būna rūgštūs, ir saldūs; vienos motinos vaikai užauga ir kvaili, ir protingi.
 61. Vienos akimirkos klaida tampa sielvartu visam gyvenimui.
 62. Vienos akimirkos klaida tampa viso gyvenimo liūdesiu.
 63. Vienos nakties nemigą seka dešimt dienų prastos savijautos.
 64. Vykdamas į šalį pirmą kartą, pasidomėk, kas yra uždrausta; atvykdamas į kaimą, pasiteirauk, kokie yra papročiai; įeidamas į privačius namus, pasidomėk, kas neturėtų būti paminėta.
 65. Vilko mušimas su lanksčiu stiebu – abi pusės bijo viena kitos.
 66. Vynas neapsvaigina žmogaus, tai žmogus apsvaigina save.
 67. Vyras yra šeimos galva; moteris – kaklas, kuri tą galvą sukinėja.
 68. Visa praeitis mirė vakar; visa ateitis gimsta dabar.
 69. Visada pasilik šiek tiek vietos klaidai.
 70. Visas metų derlius priklauso nuo to, ką tu pasodinai pavasarį.
 71. Visi arkliai klumpa, visi žmonės klysta.
 72. Visi dalykai iš pradžių atrodo sudėtingi.
 73. Visi dalykai keičiasi ir mes keičiamės su jais.
 74. Visi keliai veda į Pekiną.
 75. Visi kojas ištiesia pagal savo antklodės ilgį.
 76. Viskas, kas praeityje, mirė vakar; viskas, kas ateityje, gimsta šiandien.
 77. Visų sušvinkusių žuvų skonis toks pat.
 78. Viščiukas prasikala net ir pro tokį gerai užsandarintą daiktą, kaip kiaušinis.
 79. Viščiukas, kuris taps gaidžiu, gali būti atpažįstamas jau tą pačią dieną, kai jis prasikala iš kiaušinio.
 1. Žaidimo įkarštyje stebėtojas mato daugiau negu žaidėjas.
 2. Žemę reikia giliai įdirbti; žinojimą – nuolatos tobulinti.
 3. Žemos kultūros žmogus apie garbingą asmenį galvoja taip pat menkai, kaip ir apie save.
 4. Žinios yra geriau negu namas ir žemė.
 5. Žinios yra lobis, prie kurio negali prisiliesti joks vagis.
 6. Žinios yra tokia brangenybė, kuri savo savininką lydi visur.
 7. Žinios neturi svorio, tai lobis, kurį tu visada gali nešiotis lengvai.
 8. Žinios, kurios nebūna pildomos, tirpsta kiekvieną dieną.
 9. Žinoti ir žinoti, kad tu žinai, nežinoti ir žinoti, kad tu nežinai, tai yra žinoti.
 10. Žirgą puošia ne balnas, žmogų – ne drabužiai.
 11. Žiūrėk į leopardą pro vamzdelį.
 12. Žiūrėk ne kur tu nukritai, bet kur tu paslydai.
 13. Žiurkė, kuri griaužia prie katės uodegos, šaukiasi sunaikinimo.
 14. Žiurkės žino žiurkių kelius.
 15. Žmogaus didžiausias trūkumas yra tai, kad jis apleidžia savo lauką, bet nuravi kitų.
 16. Žmogaus godumas yra kaip gyvatė, kuri nori praryti dramblį.
 17. Žmogaus kalba yra jo minčių veidrodis.
 18. Žmogaus klaidos visiškai atitinka jo protą. Stebėk jo klaidas ir tu galėsi pažinti jo dorybes.
 19. Žmogaus likimas pirmiausia turi būti keičiamas iš vidaus.
 20. Žmogaus sugebėjimai yra jo neišsenkantis lobis, apsaugantis jį nuo alkio, kad ir kur jis eitų.
 21. Žmogaus šešėlis išauga platesniu negu gyvenimas, kai susižavima mėnulio šviesa.
 22. Žmogaus širdį išmatuoti yra sunku.
 23. Žmogaus širdis yra neįžvelgiama už jo krūtinės.
 24. Žmogaus širdis niekada nebūna pasitenkinusi, kaip ir gyvatė, kuri nori praryti dramblį.
 25. Žmogaus tikrasis būdas atsiskleidžia sunkumų metu.
 26. Žmogui niekada nereikia keršyti pačiam, jo priešo kūnas bus atgabentas prie jo durų.
 27. Žmogus – gyva brangenybė, turtas – mirusi.
 28. Žmogus – lankas; mintis – strėlė; teisingumas – taikinys.
 29. Žmogus būna laimingas, kai jis turi knygas, bet jis tampa dar laimingesnis, kai jam jų nebereikia.
 30. Žmogus dirba – ir žemė dirba, žmogus tingi – ir žemė tingi.
 31. Žmogus yra miniatiūrinė dangaus ir žemės kopija.
 32. Žmogus matuoja bokštus pagal jų šešėlius, o didžius žmones – pagal tuos, kurie jiems pavydi.
 33. Žmogus negali atsisakyti valgyti vien tik dėl rizikos, kad gali užspringti.
 34. Žmogus negali pajudėti nė vieno colio be dangaus piršto stumtelėjimo.
 35. Žmogus negali suvaldyti per daug dalykų: kaip moliūgai vandenyje – vienas iššoka viršun, kol tu bandai sulaikyti kitą po vandeniu.
 36. Žmogus niekada negali tapti tobulu per šimtą metų, tačiau jis gali būti sugadintas trumpiau negu per vieną dieną.
 37. Žmogus planuoja – Dievas reguliuoja.
 38. Žmogus su raudona nosimi gali ir nebūti girtuokliu, bet jis visada bus tokiu pavadintas.
 39. Žmogus šukuoja savo plaukus kiekvieną rytą, o kodėl ne savo širdį?
 40. Žmogus turi arti su tokiu jaučiu, kokį jis turi.
 41. Žmogus turi būti paaštrinamas kitu žmogumi, kaip peilis į akmenį.
 42. Žmogus turi gerai pažinti pats save.
 43. Žmogus, be šypsenos veide, niekada neturėtų atidaryti parduotuvės.
 44. Žmogus, besirenkantis malonumus, turėtų būti toks pat atsargus, kaip ir vengdamas nelaimių.
 45. Žmogus, kurio širdis nepasitenkina, yra panašus į gyvatę, kuri bando praryti dramblį.
 46. Žmogus, kuris drįsta delsti, tikrai žlugs: jis rytoj praras tai, kas prarasta šiandien.
 47. Žmogus, kuris greitai užpyksta, nebūna teisus.
 48. Žmogus, kuris yra pats sau šeimininkas, negali toleruoti kito viršininko; geriau jau būti be jokios knygos, negu tikėti kokia nors knyga visiškai; kai ekonomika eina į pietus, žmonės tampa politiški.
 49. Žmogus, kuris laukia, kol jam į burną įskris kepta antis, turės laukti labai ilgai.
 50. Žmogus, kuris negali toleruoti smulkių nesėkmių, niekada negali atlikti didžių dalykų.
 51. Žmogus, kuris niekada nebuvo apgautas, negali būti geru verslininku.
 52. Žmogus, kuris padarė klaidą ir nepasitaisė, daro kitą klaidą.
 53. Žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma – neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro.
 54. Žmogus, kuris smūgiuoja pirmas, pripažįsta, kad jo idėjos jau baigėsi.
 55. Žmogus, puikuodamasis turtais, prašosi nelaimės.
 56. Žmoną ima dėl nekaltybės, sugulovę dėl grožio.
 57. Žmonėms, kurie myli, net ir vanduo būna saldus.
 58. Žmonės apkvailina save: jie meldžia ilgo gyvenimo, bet bijo senyvo amžiaus.
 59. Žmonės gyvena, kaip paukščiai medžiuose: kai ateina laikas, kiekvienas turi pakilti į skrydį.
 60. Žmonės, kurie teatre sėdi nemokamose vietose, būna pirmieji, kurie švilpia.
 61. Žmonija bijo blogo žmogaus, bet dangus – ne.
 62. Žmonija paniekina dorą žmogų, bet dangus – ne.
 63. Žodis, kurio tu nepasakei – tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu.
 64. Žodžiai yra paprasčiausi vandens burbulai, tačiau veiksmai yra aukso lašai.
 65. Žodžiai yra širdies garsai.
 66. Žolė bijo šalnos; šalna bijo saulės.