Jaunystė

(Nukreipta iš Jaunimas)

Jaunystė – jauni metai, jaunas amžius.

Sentencijos

keisti
 1. Abejingumas gražiajai lyčiai senatvėjebausmė už tai, kad pernelyg mokėta patikti jaunystėje. – O. de Balzakas.
 2. Apskritai pasaulis juda į priekį, tačiau jaunimui kaskart tenka pradėti iš naujo. – J. V. Gėtė.
 3. Aš vertinu jaunuolį, turintį šiek tiek senatvės, ir senį, turintį šiek tiek jaunystės. Kas tuo vadovaujasi, galės būti senas, bet siela toks niekada nebus. – Ciceronas.
 4. Blogiausia, ką gali išmokti jaunimaslengvabūdiškumo. Nes šio padarinys yra tie malonumai, iš kurių rutuliojasi ydos. – Demokritas.
 5. Būkime senatvėje tokie pat linksmi kaip jaunystėje. Jaunystė, kaip vyturys, turi savo rytines giesmes; senatvė, kaip lakštingala, privalo turėti savo vakarines giesmes. – K. N. Bouvis.
 6. Diduma jaunimo mano esanti natūrali, nors tėra nemandagi ir šiurkšti. – F. de Larošfuko.
 7. Didumai jaunimo girtavimas toks svetimas, kad, nematydami spiritinių gėrimų, jie visai jų nepasiges. Jaunuoliai skaitys knygose, kad kitados žmonės vaikščiojo į smuklę, ir tai jiems atrodys toks pat laukinis paprotys, kaip bulių kova ar raganų deginimas ant laužo. – Dž. Londonas.
 8. Gimnastika prailgina žmogaus jaunystę. – Dž. Lokas.
 9. Įžvalgiausias jaunystės apibrėžimas: gyvenimas, dar nepaliestas tragedijos. – A. N. Vaithedas.
 10. Jauni žmonės linkę verčiau ką nors išrasti, negu ką nors svarstyti, verčiau įgyvendinti, negu patarti, verčiau žavėtis įvairiais projektais, negu dirbti ką konkretaus. – F. Bekonas.
 11. Jaunystei būdingas viską atperkantis nemirtingumo jausmas. Būti jaunam – tai būti nemirtingam. – V. Hazlitas.
 12. Jaunystę turime tik šiandien: senatvei visada rasime laiko. – A. Berklis.
 13. Jaunystė – didelis trūkumas tam, kuris jau nejaunas. – A. Diuma (tėvas).
 14. Jaunystė gražiausia todėl, kad ji turi ateitį. – M. Gorkis.
 15. Jaunystė, kuriai atleidžiama viskas, sau neatleidžia nieko; senatvė, kuriai neatleidžiama nieko, atleidžia viską. – Dž. B. Šo.
 16. Jaunystė keičia savo polinkius dėl širdies karštumo, o senatvė išsaugo savuosius iš įpratimo. – F. de Larošfuko.
 17. Jaunystė – laikas kaupti išmintį, senatvė – laikas ją taikyti. – Ž. Ž. Ruso.
 18. Jaunystė ne amžiaus rodiklis, o sielos būsena. – Dž. Enesku.
 19. Jaunystė – tai liga, kuri greitai praeina. – J. V. Gėtė.
 20. Jaunystė – tai nuolatinis svaigulys, proto karštinė. – F. de Larošfuko.
 21. Jaunystė – tarsi apsvaigimas, kažkuo panašus į karščiuojantį protą. – F. de Larošfuko.
 22. Jaunystė tinkamesnė išrasti negu spręsti, vykdyti negu patarti, kurti naujus planus negu imtis nusistovėjusio kelio. – F. Bekonas.
 23. Jaunystė visuomet ekstravagantiška. – O. Vaildas.
 24. Jaunystėje ir grožyje išminties yra, tačiau labai mažai. – Homeras.
 25. Jaunystėje įgyk tai, kas ilgainiui tau padengs senatvės nuostolius. Ir supratęs, kad senatvės penas yra išmintis, jaunystėje elkis taip, kad senatvė neliktų be peno. – L. da Vinčis.
 26. Jaunystės gėrybės – jėga ir grožis, senatvės gėrybės – išminties branda. – Demokritas.
 27. Jaunystės ydų nereikia pasilaikyti senatvei, nes senatvė turi savo trūkumų. – J. V. Gėtė.
 28. Jaunystės požiūriu gyvenimas yra begalinė ateitis; senatvės – labai trumpa praeitis. – A. Šopenhaueris.
 29. Jaunystės šėlą tu kaip žvėrį nuramink
  Ir prieš tėvų namus stovėk lyg siena.
  Dorai čia tėvas auklėjo vaikus.
  Mama išsupo mus visus kaip vieną. – Ch. Abu Muinas Naserė.
 30. Jaunuolis privalo gerbti vyresniuosius. – Ciceronas.
 31. Kas senas, tas negali degt jaunystės ugnimi. – Avicena.
 32. jaunystėje pasėsi, tą subrendęs nupjausi. – H. Ibsenas.
 33. Keturiasdešimt metų – jaunystės senatvė, penkiasdešimt – senatvės jaunystė. – V. Hugo.
 34. Kokia trumpa atkarpa tarp to laiko, kai žmogus esti per daug jaunas, ir to, kai jau perdaug senas. – Š. Lui Monteskjė.
 35. Kol mes jauni, naudingi būna ir paklydimai, tik neverta jų tampyti su savimi iki pat senatvės. – J. V. Gėtė.
 36. Mūsų jėgų nuostoliai daug dažniau esti jaunystės veržlumo negu griaunamo metų veikimo padarinys. Nesantūri, geisminga jaunystė perduoda senatvei susidėvėjusį kūną. – Ciceronas.
 37. Nesaikingumas jaunystėje – vekselis senatvei, kurį reikės apmokėti su procentais už trisdešimt metų. – Č. K. Koltonas.
 38. Niekas nepajunta, kaip praeina jaunystė, bet kiekvienas jaučia, kada ji praėjo. – Seneka.
 39. Nuo vyno žūsta grožis, vynas trumpina jaunystę. – Horacijus.
 40. Palaimingos jaunystės dienos. Senatvė mėgsta grįžti į jas pro laiko miglą. Senas žmogus sutemoj prisimena saulėtas ryto valandas. – Dž. Baironas.
 41. Senatvė – tironas, kuris grasindamas mirtimi uždraudžia visus jaunystės malonumus. – F. de Larošfuko.
 42. Senatvėje labiau sugebame nelaimių išvengti, jaunystėje – jas iškęsti. – A. Šopenhaueris.
 43. Senatvėje reikia dirbti daugiau negu jaunystėje. – J. V. Gėtė.
 44. Sendamas dažniau galvoji apie savo jaunystę. – A. Diuma (tėvas).
 45. Skaistybė, naivumas, jaunystė – kartą praradus, jų nebesusigrąžinsi. – E. M. Remarkas.
 46. Spindinčio jaunystės grožio tobulybę menkina nesaikingi ir pernelyg prašmatnūs papuošalai. – L. da Vinčis.
 47. Sunku išaukštinti seną, puolus taip jaunam. – Sofoklis.
 48. Tai, kuo nusidedame jaunystėje, tenka išpirkti senatvėje. – Erazmas Roterdamietis.
 49. Trys dalykai man sunkūs, ketvirtas visai nežinomas: aro kelias padangėje, žalčio takas ant uolos, laivo kelias jūros vandenyje ir žmogaus kelias jaunystėje. – Tėvas Stanislovas.
 50. Vienodai neparankūs ir grožis be jaunystės, ir jaunystė be grožio. – F. de Larošfuko.
 51. Žmogui jaunystėje kyla kilnių minčių, kurioms vėliau lemta jį išgarsinti. – K. A. Helvecijus.
 52. Žmogus išlieka jaunas, kol pajėgia mokytis, įgyti naujų įpročių ir kantriai išklausyti prieštaravimus. – M. fon Ebner-Ešenbach.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Tie, kurie norėtų būti jauni, kai jie bus seni, turėtų būti seni, kai jie būna jauni.
 1. Du dalykai įvertinami tik jų netekus – tai jaunystė ir sveikata.
 1. Buvo jaunas ir žalias – aplink merginos sukosi, o paseno tuomet – tik musės.
 1. Be jaunatvės nėra senatvės.
 2. Būdamas jaunu ar bagotu[1] – kur nujosi, ten pristosi.
 3. Dainuok dainelę, kol turi jauną širdelę.
 4. Jaunystės griekai[2]senatvės vargai.
 5. Kaip jauns papratęs, taip sens darysi.
 1. Būk senas, kada esi jaunas, kad būtum jaunas, kada būsi senas.
 1. Jaunystė be meilės, senatvė be išminties - veltui nugyventas gyvenimas.
 1. Dar negimė žirgas, kuriuo galėtum pasivyti savo jaunystę.

Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Turtingu.
 2. Nuodėmės.