Jaunystė

(Nukreipta iš Jaunimas)

Jaunystė – jauni metai, jaunas amžius.

Sentencijos keisti

 1. Abejingumas gražiajai lyčiai senatvėjebausmė už tai, kad pernelyg mokėta patikti jaunystėje. – O. de Balzakas.
 2. Apskritai pasaulis juda į priekį, tačiau jaunimui kaskart tenka pradėti iš naujo. – J. V. Gėtė.
 3. Aš vertinu jaunuolį, turintį šiek tiek senatvės, ir senį, turintį šiek tiek jaunystės. Kas tuo vadovaujasi, galės būti senas, bet siela toks niekada nebus. – Ciceronas.
 4. Blogiausia, ką gali išmokti jaunimaslengvabūdiškumo. Nes šio padarinys yra tie malonumai, iš kurių rutuliojasi ydos. – Demokritas.
 5. Būkime senatvėje tokie pat linksmi kaip jaunystėje. Jaunystė, kaip vyturys, turi savo rytines giesmes; senatvė, kaip lakštingala, privalo turėti savo vakarines giesmes. – K. N. Bouvis.
 6. Diduma jaunimo mano esanti natūrali, nors tėra nemandagi ir šiurkšti. – F. de Larošfuko.
 7. Didumai jaunimo girtavimas toks svetimas, kad, nematydami spiritinių gėrimų, jie visai jų nepasiges. Jaunuoliai skaitys knygose, kad kitados žmonės vaikščiojo į smuklę, ir tai jiems atrodys toks pat laukinis paprotys, kaip bulių kova ar raganų deginimas ant laužo. – Dž. Londonas.
 8. Gimnastika prailgina žmogaus jaunystę. – Dž. Lokas.
 9. Įžvalgiausias jaunystės apibrėžimas: gyvenimas, dar nepaliestas tragedijos. – A. N. Vaithedas.
 10. Jauni žmonės linkę verčiau ką nors išrasti, negu ką nors svarstyti, verčiau įgyvendinti, negu patarti, verčiau žavėtis įvairiais projektais, negu dirbti ką konkretaus. – F. Bekonas.
 11. Jaunystei būdingas viską atperkantis nemirtingumo jausmas. Būti jaunam – tai būti nemirtingam. – V. Hazlitas.
 12. Jaunystę turime tik šiandien: senatvei visada rasime laiko. – A. Berklis.
 13. Jaunystė – didelis trūkumas tam, kuris jau nejaunas. – A. Diuma (tėvas).
 14. Jaunystė gražiausia todėl, kad ji turi ateitį. – M. Gorkis.
 15. Jaunystė, kuriai atleidžiama viskas, sau neatleidžia nieko; senatvė, kuriai neatleidžiama nieko, atleidžia viską. – Dž. B. Šo.
 16. Jaunystė keičia savo polinkius dėl širdies karštumo, o senatvė išsaugo savuosius iš įpratimo. – F. de Larošfuko.
 17. Jaunystė – laikas kaupti išmintį, senatvė – laikas ją taikyti. – Ž. Ž. Ruso.
 18. Jaunystė ne amžiaus rodiklis, o sielos būsena. – Dž. Enesku.
 19. Jaunystė – tai liga, kuri greitai praeina. – J. V. Gėtė.
 20. Jaunystė – tai nuolatinis svaigulys, proto karštinė. – F. de Larošfuko.
 21. Jaunystė – tarsi apsvaigimas, kažkuo panašus į karščiuojantį protą. – F. de Larošfuko.
 22. Jaunystė tinkamesnė išrasti negu spręsti, vykdyti negu patarti, kurti naujus planus negu imtis nusistovėjusio kelio. – F. Bekonas.
 23. Jaunystė visuomet ekstravagantiška. – O. Vaildas.
 24. Jaunystėje ir grožyje išminties yra, tačiau labai mažai. – Homeras.
 25. Jaunystėje įgyk tai, kas ilgainiui tau padengs senatvės nuostolius. Ir supratęs, kad senatvės penas yra išmintis, jaunystėje elkis taip, kad senatvė neliktų be peno. – L. da Vinčis.
 26. Jaunystės gėrybės – jėga ir grožis, senatvės gėrybės – išminties branda. – Demokritas.
 27. Jaunystės ydų nereikia pasilaikyti senatvei, nes senatvė turi savo trūkumų. – J. V. Gėtė.
 28. Jaunystės požiūriu gyvenimas yra begalinė ateitis; senatvės – labai trumpa praeitis. – A. Šopenhaueris.
 29. Jaunystės šėlą tu kaip žvėrį nuramink
  Ir prieš tėvų namus stovėk lyg siena.
  Dorai čia tėvas auklėjo vaikus.
  Mama išsupo mus visus kaip vieną. – Ch. Abu Muinas Naserė.
 30. Jaunuolis privalo gerbti vyresniuosius. – Ciceronas.
 31. Kas senas, tas negali degt jaunystės ugnimi. – Avicena.
 32. jaunystėje pasėsi, tą subrendęs nupjausi. – H. Ibsenas.
 33. Keturiasdešimt metų – jaunystės senatvė, penkiasdešimt – senatvės jaunystė. – V. Hugo.
 34. Kokia trumpa atkarpa tarp to laiko, kai žmogus esti per daug jaunas, ir to, kai jau perdaug senas. – Š. Lui Monteskjė.
 35. Kol mes jauni, naudingi būna ir paklydimai, tik neverta jų tampyti su savimi iki pat senatvės. – J. V. Gėtė.
 36. Mūsų jėgų nuostoliai daug dažniau esti jaunystės veržlumo negu griaunamo metų veikimo padarinys. Nesantūri, geisminga jaunystė perduoda senatvei susidėvėjusį kūną. – Ciceronas.
 37. Nesaikingumas jaunystėje – vekselis senatvei, kurį reikės apmokėti su procentais už trisdešimt metų. – Č. K. Koltonas.
 38. Niekas nepajunta, kaip praeina jaunystė, bet kiekvienas jaučia, kada ji praėjo. – Seneka.
 39. Nuo vyno žūsta grožis, vynas trumpina jaunystę. – Horacijus.
 40. Palaimingos jaunystės dienos. Senatvė mėgsta grįžti į jas pro laiko miglą. Senas žmogus sutemoj prisimena saulėtas ryto valandas. – Dž. Baironas.
 41. Senatvė – tironas, kuris grasindamas mirtimi uždraudžia visus jaunystės malonumus. – F. de Larošfuko.
 42. Senatvėje labiau sugebame nelaimių išvengti, jaunystėje – jas iškęsti. – A. Šopenhaueris.
 43. Senatvėje reikia dirbti daugiau negu jaunystėje. – J. V. Gėtė.
 44. Sendamas dažniau galvoji apie savo jaunystę. – A. Diuma (tėvas).
 45. Skaistybė, naivumas, jaunystė – kartą praradus, jų nebesusigrąžinsi. – E. M. Remarkas.
 46. Spindinčio jaunystės grožio tobulybę menkina nesaikingi ir pernelyg prašmatnūs papuošalai. – L. da Vinčis.
 47. Sunku išaukštinti seną, puolus taip jaunam. – Sofoklis.
 48. Tai, kuo nusidedame jaunystėje, tenka išpirkti senatvėje. – Erazmas Roterdamietis.
 49. Trys dalykai man sunkūs, ketvirtas visai nežinomas: aro kelias padangėje, žalčio takas ant uolos, laivo kelias jūros vandenyje ir žmogaus kelias jaunystėje. – Tėvas Stanislovas.
 50. Vienodai neparankūs ir grožis be jaunystės, ir jaunystė be grožio. – F. de Larošfuko.
 51. Žmogui jaunystėje kyla kilnių minčių, kurioms vėliau lemta jį išgarsinti. – K. A. Helvecijus.
 52. Žmogus išlieka jaunas, kol pajėgia mokytis, įgyti naujų įpročių ir kantriai išklausyti prieštaravimus. – M. fon Ebner-Ešenbach.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Anglų keisti

 1. Tie, kurie norėtų būti jauni, kai jie bus seni, turėtų būti seni, kai jie būna jauni.

Arabų keisti

 1. Du dalykai įvertinami tik jų netekus – tai jaunystė ir sveikata.

Bulgarų keisti

 1. Buvo jaunas ir žalias – aplink merginos sukosi, o paseno tuomet – tik musės.

Lietuvių keisti

 1. Be jaunatvės nėra senatvės.
 2. Būdamas jaunu ar bagotu[1] – kur nujosi, ten pristosi.
 3. Dainuok dainelę, kol turi jauną širdelę.
 4. Jaunystės griekai[2]senatvės vargai.
 5. Kaip jauns papratęs, taip sens darysi.

Lotynų keisti

 1. Būk senas, kada esi jaunas, kad būtum jaunas, kada būsi senas.

Švedų keisti

 1. Jaunystė be meilės, senatvė be išminties - veltui nugyventas gyvenimas.

Žydų keisti

 1. Dar negimė žirgas, kuriuo galėtum pasivyti savo jaunystę.

Žodžių paaiškinimai keisti

 1. Turtingu.
 2. Nuodėmės.