Jonas Amosas Komenskis

(Nukreipta iš Janas Amosas Komenskis)

John Amos Comenius (1592-1670) – čekų pedagogas, rašytojas.

Jonas Amosas Komenskis

Sentencijos

keisti
 1. Be pavyzdžių nieko neišmoksi.
 2. Dorovingumu mes laikome ne tik išorinį padorumą, bet ir visas vidines paskatas.
 3. Išminties studijavimas mus taurina, suteikia jėgų ir kilnumo.
 4. Išmintingas laiko paskirstymas yra kiekvienos veiklos kertinis akmuo.
 5. Yra guvaus proto ir smalsių vaikų, bet nesuvaldomų ir užsispyrusių. Tokie paprastai nemėgstami mokyklose ir beveik visada laikomi beviltiškais; tuo tarpu iš jų paprastai išauga didieji žmonės, jeigu tik juos tinkamai auklėjame.
 6. Kas yra gražus nemokša? Ogi plunksnomis išpuošta papūga.
 7. Kas net suaugęs moka kalbėti vien žodžiais, o ne darbais, tas ir žmogumi vadintis neturi teisės.
 8. Kas netikra, negali ilgai trukti.
 9. Klasikų ištraukos duoda didelę naudą, be to, visada pasitaikys kas nors, kas tvirtai įstrigs galvoje, pereis į kūną ir kraują.
 10. Knygos – tai išminties skleidimo įrankis.
 11. Laikyk nelaiminga tą dieną ar tą valandą, kurią tu neįgijai nieko naujo ir nieko nepridėjai prie savo išsilavinimo.
 12. Laiminga ta mokykla, kuri moko gvildenti ir atlikti stropiai gerus darbus, dar stropiau – geresnius ir stropiausiai – geriausius.
 13. Lavinimas turi būti teisingas, pilnutinis, aiškus ir tvirtas.
 14. Medis irgi garina drėgmę ir mėgsta dažnai būti gaivinamas vėjo, lietaus ir šalčio, kitaip silpnėja ir vysta. Lygiai taip žmogaus kūnui būtini visokie smarkūs judesiai, veikla ir tinkami pratimai.
 15. Nesivaikyk pagyrimų, bet iš visų jėgų stenkis pagirtinai elgtis.
 16. Nestumk ten, kur netraukia polinkiai.
 17. Nesunku eiti paskui tą, kuris veda teisingu keliu.
 18. Nėra nieko sunkesnio, kaip perauklėti blogai išauklėtą žmogų.
 19. Protas nušviečia kelią valiai, o valia vadovauja veiksmams.
 20. Protingas laiko paskirstymas yra veiklos pagrindas.
 21. Reikia nuolat gaivinti jaunuolių atmintyje auksinę taisyklę: nieko per daug! Taip visur išvengs persisotinimo ir pasibjaurėjimo.
 22. Skaityti ir nesuprasti – tolygu visai neskaityti.
 23. Tas, kuris mažai žino, mažai tegali ir išmokyti.
 24. Tik tai žmoguje tvirta ir patikima, kas įsisiurbia į jo prigimtį ankstyvaisiais gyvenimo metais.
 25. Vaikai visada mielai ką nors dirba. Tai be galo naudinga, ir todėl ne tik nereikia jiems trukdyti, bet dera stengtis, kad jie visuomet turėtų kokį nors užsiėmimą.
 26. Visiškas beprotis tas, kuris mano, kad vaikus reikia mokyti ne tiek, kiek jie gali išmokti, o tiek, kiek jis pats nori.
 27. Žmones reikia mokyti kiek galima daugiau ne iš knygų, bet iš dangaus ir žemės, ąžuolų ir skroblų...

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –