Mokymas

(Nukreipta iš Mokymasis)

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Auklėjimas turi prioritetą prieš mokymą. Žmogų kuria auklėjimas. – A. de Sent-Egziuperi.
 2. Be pavyzdžių nieko neišmoksi. – J. A. Komenskis.
 3. Dalykai, kurių vaikai mokomi, turi atitikti amžių, kitaip jie gali imt rodyti savo išmintį, maivytis, pūstis. – I. Kantas.
 4. Dar niekas nesuvokė, kokie atjautos, gerumo ir kilniaširdiškumo turtai slypi vaiko sieloje. Bet kurio tinkamo mokymo tikslas turėtų būti rasti tuos lobius. – E. Goldman.
 5. Gaila, jog negyvename taip ilgai, kad galėtume pasimokyti iš savo klaidų. – Ž. de la Briujeras.
 6. Galima pasimokyti ir iš priešo. – M. de Montenis.
 7. Gyvenk taip, lyg mirtum rytoj, mokykis taip, lyg gyventum amžinai. – M. K. Gandis.
 8. Ir maisto rijimas be malonumo virsta atbodžiu mitimu, ir mokymasis be potraukio užteršia atmintį, nes ši nebepajėgia pasisavinti to, ką praryja. – L. da Vinčis.
 9. Iš pradžių mes mokom savo vaikus. Paskui patys iš jų mokomės. Kas nenori to daryti, atsilieka nuo savo laikų. – J. Rainis.
 10. Iš sunkiausiai sutramdomų kumeliukų išauga geriausi arkliai, tik reikia juos tinkamai išmokyti ir prajodinėti. – Plutarchas.
 11. Išmintis pasireiškia ne tiek mokyme, kiek gyvenime; proto ryžtingume ir godumo suvaldyme. Ji moko mus ne tik kalbėti, bet ir elgtis bei derinti savo žodžius ir veiksmus. – Seneka.
 12. Jei jūs žmogų ko nors mokysite, jis niekuomet neišmoks. – Dž. B. Šo.
 13. Kas atėjo į pasaulį, norėdamas jį rimtai pamokyti svarbiausių dalykų, tas galės pasakyti esąs laimingas, jei išneš sveiką kailį. – A. Šopenhaueris.
 14. Kas gali būti garbingiau ir kilniau, kaip išmokyti kitus to, ką pats geriausiai žinai. – M. F. Kvintilianas.
 15. Kas imasi mokyti, turi manyti esąs sumanesnis už tą, kurį moko: mažiausias jo trūkumas vertas pasmerkimo. – R. Dekartas.
 16. Kas nori mokyti tą, kuris manosi esąs protingas, tuščiai gaišta laiką. – Demokritas.
 17. Mokantis daro, o nemokantis moko kitus. – B. Šo.
 18. Mokydamas kitus, kartu mokaisi. – N. Gogolis.
 19. Mokydami mokomės. – Seneka.
 20. Mokykis iš vakar, gyvenk šiandien, tikėkis rytojaus. – A. Einšteinas.
 21. Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas. – F. Dostojevskis.
 22. Mokymas panašus į plaustą, kuris padarytas persikelti per srovę, bet prie jo nereikia prisirišti amžiams. – Buda Šakjamunis.
 23. Mokymas – tai tik vienas lapelis to žiedo, kuris vadinamas auklėjimu. – V. Suchomlinskis.
 24. Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokslo – kenksmingas. – Konfucijus.
 25. Mokymasis – tarytum kalvos pylimas. Jeigu aš sustoju, kai kalvos viršūnei tetrūksta vienos pintinės žemių, tas sustojimas priklauso nuo manęs, arba, jeigu aš tik pradedu ir tesu išpylęs vieną pintinę žemių, tačiau stengiuosi kopti aukštyn, tai tas kopimas, priklauso nuo manęs. – Konfucijus.
 26. Mokymo, lavinimo pradžia – tai teisingas klausimų vaikui iškėlimas. – V. Megrė.
 27. Mokyti to, kas naudos neduoda, – tai tik veltui burną aušinti. – Mo Ti.
 28. Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis! – Leninas.
 29. Mokytojai mėgsta mokyti, o reikia tarnauti. – Tėvas Stanislovas.
 30. Mokytojas, jo mąstysena – štai kas visų svarbiausia mokymui ir auklėjimui. – A. Dystervegas.
 31. Mums atrodo nederama palikti vaikų kūno ir sielos būklės tokios, kokią davė gamta, – mes rūpinamės jų auklėjimu ir mokymu, kad gerosios savybės taptų daug geresnės, o blogosios pasikeistų ir taptų geros. – Lukianas.
 32. Nebūtina barti, kad mokytum, nei užgaulioti, kad padėtum. – F. de Larošfuko.
 33. Nekelia abejonių, kad iš naudingų dalykų pirmiausia reikia mokyti tų, kurie iš tikrųjų būtini, o ne visų be išimties. – Aristotelis.
 34. Neprotingas žmogus gali susižavėti kiekvienu mokymu. – Heraklitas.
 35. Niekada nemokykite vaiko to, kuo patys nesate tikri, ir jeigu norite ką nors įteigti jam mažam, kad vaikystės tyrumas ir pirmosios asociacijos tai įtvirtintų, užvis labiau saugokitės, kad tai nebūtų melas, kurį jūs patys žinote esant melu. – Dž. Raskinas.
 36. Norėdamas mokyti kitus, turi prabilti meilės balsu. – N. Gogolis.
 37. Norint bent truputį žinoti, reikia daug mokytis. – Š. Lui Monteskjė.
 38. Norint išmokyti kitą, reikia daugiau proto, negu norint išmokti pačiam. – M. de Montenis.
 39. Patirtis šiaip ar taip ima didelį mokestį už mokslą, bet ir moko geriau už visus mokytojus. – T. Karlailis.
 40. Tas, kuris mažai žino, mažai tegali ir išmokyti. – J. A. Komenskis.
 41. Visiškai aišku, kad iš gyvenimiškai naudingų dalykų pirmiausia reikia mokytis tų, kurie iš tikrųjų būtini, o ne visų be išimties. – Aristotelis.
 42. Visiškas beprotis tas, kuris mano, kad vaikus reikia mokyti ne tiek, kiek jie gali išmokti, o tiek, kiek jis pats nori. – J. A. Komenskis.
 43. Žmogus išlieka jaunas, kol pajėgia mokytis, įgyti naujų įpročių ir kantriai išklausyti prieštaravimus. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 44. Žmonijos istorija vis labiau darosi panaši į lenktynes tarp mokymosi ir katastrofų. – H. Dž. Velsas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Jeigu tu užmerki akis faktams, tu mokysiesnelaimių.
 2. Jūs visada išmokstate daug daugiau, kada jūs pralaimite, negu kada jūs laimite.
 3. Ką tu išmoksti, su tuom tu miršti.
 4. Klausydamas seno žmogaus, tu išmoksti išminties.
 5. Tu negali manyti, kad tu gali išmokinti žuvį plaukti.
 6. Tu nemokyk senos gorilos miško takelių.
 1. Kas laikosi vilkų kompanijoje – išmoks staugti.
 2. Išmok vaikščioti, prieš bėgdamas.
 3. Mes visi privalome išmokti eiti, prieš galėdami bėgti.
 4. Mokymasis gerą žmogų padaro geresniu, o blogą žmogų – blogesniu.
 5. Mokymasis pradeda džentelmenąbendravimas užbaigia jį.
 6. Niekada ne per senas mokintis.
 7. Truputis mokymosi yra pavojingas dalykas.
 8. Tu negali išmokinti seną šunį naujų triukų.
 1. Ardami arti, pjaudami pjauti mokomės.
 2. Išmokyk, žmogus, akmenį plaukti.
 3. Mokytas ir ant lentos gali gyventi.
 4. Mokytas – iš knygų, o durnas[1] – iš galvos.
 1. Alkis išmokina mus daug pamokų.
 2. Dėl nemokšiškumo mes klystame, o klysdami – mokomės.
 3. Geriausia yra mokytis išminties pagal kitų patirtį.
 4. Mokai delfiną plaukti.
 5. Mokai geležį plaukti.
 6. Mokai žuvį plaukti.
 7. Mokymasis skatina mokymąsi, dykinėjimas daugina dykinėjimą.
 8. Mokytas žmogus visada turi turtą savyje.
 9. Mokytis niekada nevėlu.
 10. Niekada ne per senas mokintis.
 11. Rašydami jūs mokotės rašyti.
 1. Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko pats esi išmokęs, nes jie gimę kitais laikais.
 2. Mokymasis yra geriausia prekyba.

Skaitykite taip pat

keisti

Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Kvailas.