Arklys

(Nukreipta iš Kumelė)
Arklys

Aforizmai ir sentencijos

keisti
 1. Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę, arklio nekeičia. – A. Linkolnas.
 2. Karštas arklys kartu su raiteliu gali nusisukti sprandą kaip tik tame takelyje, kuriuo atsargus asilas žingsniuoja neklupdamas. – G. E. Lesingas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Apleistas kumeliukas gali tapti geru arkliu.
 2. Nebėra kanopos – nebėra arklio.
 3. Tu gali palydėti arklį prie vandens, bet tu negali priversti jo gerti.
 1. Kai pririšate žirgą prie stulpo, argi laukiate, kad jis sustiprės?
 1. Arklys su nutrinta nugara baikštus, žmogus su nešvaria sąžine – neramus.
 2. Visi arkliai klumpa, visi žmonės klysta.
 3. Žirgą puošia ne balnas, žmogų – ne drabužiai.
 1. Ant arklio jojo, arklio ieškojo (sakoma, kai žmogus turi daiktą po ranka ir jo dar ieško).
 2. Ant arklio jojo – arklio ieškojo, žmonių klausinėjo, o ką sakė – negirdėjo.
 3. Ant svetimo arklio toli nenujosi.
 4. Apsimoka kaip arkliui šiaudai.
 5. Arkliams avižos brangesnės už auksą.
 6. Arklio, kuris veža, botagu nepliek.
 7. Arklio nešėręs, toli nevažiuosi.
 8. Arklio nugara javai dera.
 9. Arklio saugokis iš užpakalio, karvės – iš priekio, o pikto žmogaus – iš visų pusių.
 10. Arkliui koją kausto, o varlė savo atkiša.
 11. Arklius išvogus rakina tvartą.
 12. Arklius pavogus, vėlu rakinti kūtę[1].
 13. Arklį gavęs, gaidžio negeisk.
 14. Arklį pažinsi iš dantų, žmogų – iš kalbų.
 15. Arklį pažinsi kelionėj, o draugą – bėdoj.
 16. Arklį stačias šersi – gulomis važiuosi, gulomis šersi – stačias važiuosi.
 17. Arklys ant keturių kojų suklumpa, o žmogus su vienu liežuviu nesuklups!
 18. Arklys ir keturiomis kojomis suklumpa.
 19. Arklys neėdęs žagrės netrauks.
 20. Arklys pakeičia plauką, žmogus savo charakterio negali pakeisti.
 21. Arklys suklumpa ir keturiomis kojomis, o žmogus dviem nesuklups!
 22. Atgausi iš arklio avižas.
 23. Auksas mėginasi ugnyje, vežimas ant gruodo, arklys naktyje, o žmogus bėdoje.
 24. Bendras arklys visada liesas.
 25. Bėga kaip arklys, dagį po uodega gavęs.
 26. Blogas arklys ir pro lanką daboja[2], ar vežimas didelis.
 27. Dar arklio neturi, o jau pavalkus mieruoja[3].
 28. Davei arklį – duok ir balną.
 29. Didelis kaip arklys, kvailas kaip višta.
 30. Dirba kaip arklys.
 31. Dykas[4] kaip arklys, linksmas kaip gaidys.
 32. Dovanai reik greito arklio.
 33. Dovanotam arkliui į dantis nežiūri.
 34. Eiklų arklį ir šiaudas baido.
 35. Einant arti, reikia arklį gerai pašerti.
 36. Geram arkliui nereikia botago.
 37. Glostė čigonas arklį iš tyko, iš po nakties arklys išnyko.
 38. Gulom šėręs, arkliu nevažiuosi.
 39. Ir arklys arklio dykai nekaso.
 40. Jei nebūt arklys nudvėsęs, būt ir nuo ėdimo atpratęs.
 41. Jei peršokai per arklį, peršok ir per uodegą.
 42. Jurgis pas mergas, o arklys į lankas.
 43. Kad arklį sega, ir varlė koją kelia.
 44. Kad arklį už karčių paleidai, už uodegos neišlaikysi.
 45. Katras arklys avižų neėda.
 46. Ne tas arklys avižas ėda, kuris dirba.
 47. Ne tas arklys avižas ėda, katras vežimą traukia, bet tas, katras stainėj[5] stovi.
 48. Nešertą arklį tik vilkas jodo.
 49. Nešerti arkliai ir kieme suklups.
 50. Nė vienas arklys nedvėsė pavalkais nemautas.
 51. Nėra arklio – nereikia ir kamanų.
 52. Pavogė arklį – pridėk ir balną.
 53. Pavogė arklį – pridėk ir kamanas.
 54. Pradeda adata, baigia arkliu.
 55. Rambaus arklio ir rimbas nepataisys.
 56. Rambų arklį tik vilko dantis pataiso.
 57. Ratai be arklio netoli nuvažiuos.
 58. Skolintas arklys ant lygaus kelio klumpa.
 59. Spardosi kaip arklys.
 60. Tiek teatgausi iš arklio avižas.
 61. Trumpą raikštį ir ramus arklys nutraukia.
 62. Turi arklį – turėk ir vežimą.
 63. Vagis pradeda vogt nuo adatos, o paskiau išveda ir arklį.
 64. Vienu užpakaliu ant dviejų kumelių neatsisėsi.
 65. Vogtu arkliu tik kalėjiman važiuoti.
 66. Žvengia kaip arklys.
 1. Arklys, kuriam yra atimtas jo maistas, nedirbs.
 2. Nėra tokio gero arklio, kuris retkarčiais nesukluptų.
 3. Norint pašalinti plaukus iš arklio uodegos, reikia pešti po vieną plaukelį.
 1. Bijok ožio iš priekio, arklio – iš už nugaros, kvailio – iš visų pusių.
 2. Dar negimė žirgas, kuriuo galėtum pasivyti savo jaunystę.

Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Tvartą.
 2. Saugo.
 3. Matuoja.
 4. Laisvas, neturintis darbo.
 5. Arklidėje.