Mergina

(Nukreipta iš Merga)

Mergina – jauna netekėjusi moteris, suaugusi mergaitė.

Sentencijos

keisti
 1. Duokite merginai gerą batų porą, ir ji užkariaus pasaulį. – M. Monro.
 2. Jei mergina nesidažo, ji yra per geros nuomonės apie save. – K. Šanel.
 3. Jei norite sužinoti merginos trūkumus, pagirkite ją draugėms. – B. Franklinas.
 4. Kuo blogiau klostosi merginai reikalai, tuo geriau ji privalo atrodyti. – K. Šanel.
 5. Mergina, atverianti sielą ir kūną savo draugui, atveria visas moteriškosios lyties paslaptis. – G. K. Lichtenbergas.
 6. Merginą nusako du dalykai – kokio vyro ir kokių dalykų ji nori. – K. Šanel.
 7. Pirmasis vaikino meilės požymis – drovumas, o merginosdrąsa. – V. Hugo.
 8. Protinga mergina bučiuoja, bet nemyli. Klauso, bet netiki. Ir visada pasitraukia prieš tai, kai ją nori palikti. – M. Monro.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Jeigu tu ir toliau sukinėsies aplink merginą, kurios tu negali turėti, tai tu niekada nepamatysi merginos, kurią tu gali turėti.
 2. Merginos ištvermė gali būti pažinta pagal tai, kiek ilgai ji išlaiko savo nekaltybę.
 1. Kaimo apsileidusi merga turi balandžio formą, lapės širdį ir rupūžės protą.
 1. Buvo jaunas ir žalias – aplink merginos sukosi, o paseno – tik musės.
 1. Valgis be ryžių – kaip puiki mergina be vienos akies.
 1. Abu vieną mergą kopinėjo, bet ne abiem seilės varvėjo.
 2. Aitvaru skrido, kai mergas išvydo.
 3. Alpsta, kaip merga berną pamilusį, su kita besibučiuojant išvydusi.
 4. Atlaidaimergų paroda.
 5. Aukso žuvytę šilko tinklu gaudo, gražią mergytę meilės žodžiais šaudo.
 6. Bernas – arklyje, merga – lopšyje.
 7. Bernasmergos, velnias už kalbos.
 8. Braunasi, kaip bernas po mergos prijuoste.
 9. Būk drąsus su merga – po prijuoste ne krūmas, gyvatės ten nesurasi.
 10. Būta čia ir tavo kaltės, kad mergos papai pritvinko.
 11. Čiupinėjasi kaip mergos su bernais.
 12. Dar nei vienas dėl to nežuvo, kad nakčia pas mergą pabuvo.
 13. Dar nepažino mergos smoko[1], kol neužvertė andaroko[2].
 14. Dažo kaip mergos pasturgalį.
 15. Dikta[3] merga kaip penima kiaulė.
 16. Girta merga pati vaiką susigraibo.
 17. Graži būtų mergina, tik rankos per baltos.
 18. Gvoltavoja[4] kaip prūsas mergą.
 19. Ir merga žino, kam berno pautai kabo.
 20. Iš pradžių mergina retai su kuo šneka, o ant galų galo už čigono teka.
 21. Jurgis pas mergas, o arklys į lankas.
 22. Kad tik vyras turi kulę, kepurę, tai merga ir eina.
 23. Kai pradeda mergai želti, tai net visą ima kelti.
 24. Keliu keliaujant, mergą merginant, visokių nuotykių būna: ir pats pargriūna, ir kitus pargriauna.
 25. Merga be papų kaip medis be lapų.
 26. Merga grieko[5] verta.
 27. Merga ne rugių aruodas, neišlaikysi blogiems metams.
 28. Mergai gimdant, velnias karklyne dejuoja.
 29. Mergelės kilmę ir gražumą pinigai padidina.
 30. Mergina išmaino vainiką į žiedą, o pavardę į kelnes.
 31. Mergina – ne kvietys – nepabrangs.
 32. Mergina su kanape užauga, su šuniu pasensta.
 33. Mergos išmintis kaip laumės gentis.
 34. Minkšta kaip ant mergos papų.
 35. Neščėslyviausi[6] žmonės: ponas, susibezdėjęs prie stalo, mergina, eidama bažnyčion šūdan paslydus, ir diedas[7], vedęs nezgadną[8] bobą.
 36. Nė vienos mergos subinėj gvazdikai neauga.
 37. Nors sena, abi[9] mergina.
 38. Nusibodo kaip mergai vaikas.
 39. Pamesk mergų būdą, imki marčių darbą.
 40. Pasiliksi, mergele, rugienų griebti[10].
 41. Pirma mergą apžiūrėk, o tada pasogą[11] derėk.
 42. Prastas daržas be krapų, prasta merga be papų.
 43. Su merga prasidėjęs ir be kelnių paliksi, o vis neįtiksi.
 44. Subembėjusio senbernio merga neprivobysi[12].
 45. Ščyra[13] merga visuomet su vaiku.
 46. Užsidegė kaip senai mergai pasturgalis.
 47. Užsigeidė kaip merga vaiko.
 48. Užsigeidė kaip merga ženytis[14].
 49. Verkia kaip mergina važiuodama į šliūbą[15].
 50. Žydas mergą jojo, velnias keravojo[16].

Merfio dėsniai

keisti
 1. Kiekviena mergina jau turi vaikiną. – Pirmasis pasimatymų dėsnis.

Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Skonio.
 2. Sijono.
 3. Stora, nutukusi.
 4. Prievartauja, žagina.
 5. Nuodėmės.
 6. Nelaimingiausi.
 7. Vyras.
 8. Netinkamą.
 9. Kad (tik), bet (tik).
 10. Likti senmerge, neištekėti.
 11. Ištekančiai dukteriai, seseriai iš tėvų ūkio seniau duodama dalis pinigais, gyvuliais.
 12. Nepriviliosi, neprigundysi.
 13. Uoli, darbšti.
 14. Susituokti
 15. Bažnytines sutuoktuvių apeigas.
 16. Valdė, laikė.