BiblijaKeisti

 1. Neatsiduok moteriai ir neleisk jai trypti savo orumo. – Sir 9, 2.

SentencijosKeisti

 1. Besaikė savimeilė ir savimana nėra orumo požymis. – F. Dostojevskis.
 2. Jie kalba apie darbo orumą. Orumas yra laisvalaikyje. – H. Melvilis.
 3. Kai gauna antausį vienas doras žmogus, visi dori žmonės turi jausti ir skausmą, ir pasipiktinimą, ir kančią dėl sutrypto žmogaus orumo. – L. Andrejevas.
 4. Melas yra pažeminimas ir tartum savo žmogiškojo orumo sunaikinimas. – I. Kantas.
 5. Niekas labiau netaurina žmogaus kaip darbas. Be darbo žmogus negali išlaikyti žmogiškojo orumo. – L. Tolstojus.
 6. Oriai iškęsk tai, ko negali pakeisti. – Seneka.
 7. Orumas atsiranda proto dėka. – Anaksagoras.
 8. Tai, kas turi kainą, gali būti pakeista kuo nors kitu, kas jam ekvivalentiška, o tai, kas aukščiau bet kurios kainos ir nieko ekvivalentiško jam nėra, turi orumą. – I. Kantas
 9. Žmogaus vertė ir orumas glūdi jo širdy ir valioj; būtent čia – tikrosios jo garbės pamatas. – M. de Montenis.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

KinųKeisti

 1. Tas, kuris skuba, negali eiti oriai.