Bendžaminas Franklinas

Bendžaminas Franklinas (1706-1790) – žymus JAV valstybės veikėjas, politikas, rašytojas, išradėjas, verslininkas ir mokslininkas.

Bendžaminas Franklinas

Sentencijos

keisti

Apie darbą

keisti
 1. Darbaslaimės tėvas.
 2. Pats ragink savo darbą, nelauk, kad jis tave ragintų.
 3. Tinginiui visi darbai sunkūs.

Apie draugus

keisti
 1. Brolis gali nebūti draugu, o draugas visuomet brolis.
 2. Draugo neskubėk rinktis, dar mažiau skubėk jį keisti.
 3. Yra trys ištikimi draugai: sena žmona, senas šuo, ir pinigai tavo piniginėje.

Apie gyvenimą

keisti
 1. Ar tu myli gyvenimą? Tad negaišk laiko, nes laikas – gyvenimo metmenys.
 2. Jeigu nori prailginti gyvenimą, trumpiau sėdėk prie vaišių stalo.

Apie laiką

keisti
 1. Jei laikas bûtų brangiausias iš visų dalykų, jo eikvojimas būtų didžiausias išlaidumas, nes prarastas laikas negrįžta.
 2. Jeigu nori turėti laisvalaikį, negaišk laiko.
 3. Skirkite pakankamai laiko visiems reikalams; didis skubotumas – tai dideli nuostoliai.
 4. Tu gali uždelsti, bet laikas nedelsia.

Apie tingėjimą

keisti
 1. Tingėjimas kaip rūdys suėda greičiau, negu darbas nualina.
 2. Tingėjimas kiekvieną darbą daro sunkų, o meilė darbui – lengvą.
 3. Tingėjimas – tai proto ir kūno rūdys; dažnai naudojamas raktas visada blizga kaip naujas.

Apie žmogų

keisti
 1. Anksti gulti ir anksti keltis – štai kas daro žmogų sveiką, turtingą ir protingą.
 2. Apie jokį žmogų nekalbėsiu blogai, bet apie visus pasakysiu viską, ką žinau gerą.
 3. Dvidešimties metų žmogų valdo norai, trisdešimties – protas, keturiasdešimties – išmintis.
 4. Jei žmogus galėtų turėti pusę to, ko trokšta, jis padvigubintų savo bėdų skaičių.
 5. Kai kuriuos žmones mes vadiname laukiniais todėl, kad jų elgesys skiriasi nuo mūsų.
 6. Kaip žmogus, taip ir meilė – dažniau žūva nuo persivalgymo, negu iš bado.
 7. Net sunku įsivaizduoti, kaip tobulai žmogus gali apvaldyti medžiagą.
 8. Patirties mokykla brangiai kainuoja, bet kvaili žmonės kitos nepripažįsta.
 9. Užsiėmusį žmogų retai lanko dykūnai svečiai – prie verdančio puodo musės nelekia.
 10. Veltėdžiavimas – kaip rūdys, jis sugraužia žmogų greičiau nei nuovargis nuo darbo.
 11. Žmogus gyvas ne tuo, ką suvalgo, o tuo, ką suvirškina. Šis teiginys vienodai tinka ir protui ir kūnui.
 12. Žmonėms, nesiklausantiems patarimų, neįmanoma padėti.
 13. Žodžiai gali nurodyti žmogų, o veiksmai atskleisti žmogaus vidinį pasaulį.
 1. Aistra valdo žmonės ir visada valdo neteisingai.
 2. Bet kuri visuomenė, pasiryžusi paaukoti truputį laisvės vardan trupučio saugumo, nenusipelnė nei vieno ir praras abu.
 3. Blaivumas deda malkas į krosnį, mėsą – į puodą, duoną – ant stalo, kreditą – valstybei, pinigus – į piniginę, jėgą – į kūną, drabužį – ant nugaros, protą – į galvą, perteklių – šeimai.
 4. Būk mandagus su visais, draugiškas su dauguma, familiarus su vienu kitu.
 5. Būtinybė niekada nepadeda sudaryti gero sandorio.
 6. Didelė imperija, kaip ir didelis pyragas, lengviausiai valgoma iš kraštų.
 7. Didžiuokliai neapkenčia kitų žmonių išdidumo.
 8. Dvi kvailių taktikos – girti visus ir kaltinti visus.
 9. Gerai padaryta yra geriau, negu gerai pasakyta.
 10. Geriau eiti miegoti be vakarienės nei pabusti skolininku.
 11. Godumas ir laimė niekuomet nesusitiko vienas su kitu; nenuostabu, kad jie nepažįstami.
 12. Investicija į mokslą visada atsiperka su didžiausiomis palūkanomis.
 13. Iš visų vaistų geriausi – poilsis ir susilaikymas.
 14. Išleisk vienu centu mažiau nei uždirbi – ir turėsi perteklių.
 15. Jei norite sužinoti merginos trūkumus, pagirkite ją draugėms.
 16. Jeigu darai tai, kas nedarytina, pakęsk tai, kas nepatinka.
 17. Jeigu nori kietai miegoti, gulk į patalą su švaria sąžine.
 18. Jeigu sukčiai žinotų visus garbingumo pranašumus, jie liautųsi sukčiauti dėl naudos.
 19. Kadangi nesi tikras net dėl menkos valandėlės, negaišk veltui nė valandos.
 20. Kai esi geras kitiems, esi geriausias sau pačiam.
 21. Kantrusis gali pasiekti viską, ko nori.
 22. Karūna neišgydo nuo galvos skausmo.
 23. Kas galingas? Tas, kuris gali įveikti savo durnus[1] įpročius.
 24. Kas gyvena viltimi, rizikuoja mirti iš bado.
 25. Kur yra santuoka be meilės, ten atsiras meilė be santuokos.
 26. Kvaila greitai trokšti išminties.
 27. Lengviau nuslopinti pirmą norą negu pasotinti viską, kas bus po jo.
 28. Matyti lengva, sunku numatyti.
 29. Mylėk kaimyną, bet nenuimk tvoros.
 30. Mokykime vaikus tylėti. Kalbėti jie išmoks ir patys.
 31. Narsos reikia ne tik kautynėse, bet ir tvarkant paprastus buitinius reikalus.
 32. Ne klaidos taisymas, o atkaklus jos laikymasis žemina bet kurio žmogaus ar žmonių organizacijos garbę.
 33. Neatidėliokite rytdienai to, ką galima padaryti šiandien.
 34. Nesantieji visada esti kalti; dalyvaujantieji visada gali pasiteisinti.
 35. Nėra jokios kitos nuodėmės, kurią taip lengva širdim ir dažnai darytų šiaip jau dori žmonės, kaip savo valdžios apgaudinėjimas.
 36. Niekas taip dažnai neapgaudinėja žmogaus, kaip jis pats.
 37. Nuo tada, kai žmonės išmoko virti valgį, jie valgo dvigubai daugiau, negu reikalauja prigimtis.
 38. Nuovargis – geriausia pagalvė.
 39. Pakelės plėšikas – ar su gauja, ar vienas plėšikauja – vis tiek plėšikas; ir tauta, besirengianti neteisingam karui, nėra niekas kitas kaip didelė plėšikų gauja.
 40. Patyrimas – tai mokykla, kurioje pamokos kainuoja brangiai, bet tai vienintelė mokykla, kurioje galima išmokti.
 41. Pats geriausias pamokslininkas – skruzdė, o ji neištaria nė žodžio.
 42. Pyktis visada turi pagrindą, bet retai pakankamą.
 43. Po trijų dienų žmonėms įkyri tarnaitė, svečias ir lietingas oras.
 44. Prieš rodydamas mano dėmes, nusiplauk pirštą.
 45. Puikybė, per pietus mintanti tuščiagarbiškumu, vakarienei gauna panieką.
 46. Samsonas turėjo galingą kūną, bet silpną galvą, kitaip jis nebūtų nuleidęs jos paleistuvei ant kelių.
 47. Stiprus tas, kas sugebėjo nugalėti savo žalingus įpročius.
 48. Stovintis artojas daug aukštesnis už klūpantį džentelmeną.
 49. Supilk centus iš savo piniginės į savo smegenis ir tavo smegeninė į tavo piniginę ims pilti dolerius.
 50. Šiame pasaulyje nieko nėra tikro, išskyrus mirtį ir mokesčius.
 51. Tai, kas prasidėjo pykčiu, baigiasi gėda.
 52. Tas, kuris pasiryžęs atiduoti savo laisvę, kad trumpam apsisaugotų nuo pavojaus, nevertas nei laisvės, nei saugumo.
 53. Tikroji garbė – tai pasiryžimas visur ir visada daryti tai, kas naudinga daugumai žmonių.
 54. Trys persikraustymai lygūs vienam gaisrui.
 55. Turbūt iš visų įgimtų aistrų mums sunkiausia įveikti išdidumą; kad ir kaip maskuojamas, kad ir kaip gujamas, slopinamas, marinamas – jis vis gyvena ir kartkarčiais prasiveržęs pasirodo visu gražumu.
 56. Upėse ir blogose vyriausybėse paviršiuje plaukioja tai, kas lengviausia.
 57. Užčiaupti burną kvailiui – nemandagu, bet leisti jam tęsti – tiesiog žiauru.
 58. Viena šiandiena verta dviejų rytdienų.
 59. Vienintelis už švietimą brangesnis dalykas yra švietimo stoka.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Kvailus.